معرفی رشته پزشکی

به جرئت میشه گفت که هر کسی وارد رشته تجربی میشه به امید قبولی در رشته پزشکیه ... البته رشته های داروسازی و دندانپزشکی هم طرفداران خودشونو دارن اما خُب پرشکی چیز دیگریست!

 

واحدهای درسی

 

تعداد كل واحدهای درسی دوره پزشكی 290 واحد است كه شامل 152 واحد درسي و 138 واحد نشانه شناسی، كارآموزی و كارورزی و پايان نامه بشرح زير است:

 

 

تعداد واحد های رشته پزشکی

23 واحد

68 واحد

30 واحد

95 واحد

68واحد

6 واحد

 

هدف از اين مرحله، آموزش ساختمان بدن انسان و اعمال فيزيولوژيك او در سلامت و همچنين شناخت عوامل بيولوژيك بيماريزا و مكانيزمهاي دفاعي بدن در برابر آنها و اصول آسيب هاي بدن انسان و آشنا ساختن دانشجو با اصول مسائل بهداشتی می باشد.

حداكثر زمان مجاز براي گذراندن مرحله اول براساس فصل هفتم (مواد 37 و 38) آئين نامه آموزش مصوب شورايعالي برنامه ريزي 3 سال مي باشد.

مرحله دوم :( فیزیوپاتولوژی )

مدت مرحله دوم 6 ماه است.

هدف از آموزش در اين مرحله عرضه مباحثي است كه بتواند ضمن دادن آگاهي از مباني فيزيولوژيك، دانشجوئي مكانيزم بيماريها و عوامل موثر در آنها و تظاهر بيماريها و تشخيص به طريق تحليل گرانه آشنا نمايد. دانشجو در طي اين مرحله موظف به گذراندن دروس زير است.

ب – پاتولوژي اختصاصي و فارماكولوژي

coolدروس نشانه شناسی و فيزيوپاتولوژی مركب از مباحث بيماريهای گوارش قلب و گردش خون (هر يك به مدت چهار هفته)، غدد داخلي و متابوليسم، كليه، خون و روماتولوژی و ريه (هر يك به مدت سه هفته) همراه با فارماكولوژي و پاتولوژي اختصاصی و نشانه شناسی طی شش ماه بشرح زير تدريس مي شود.

ب – از آن پس دانشجو هفته ای يك روز صبح در بخشهاي باليني به آموزش نشانه شناسي ميپردازد و حداكثر تا 12 ساعت در هفته دروس فيزيوپاتولوژي تدريس مي شود.

 

angryامتحان دروس پاتولوژي اختصاصي و فارماكولوژي و نشانه شناسي در پايان 6 ماه يكجا بعمل مي آيد. تصميم درمورد امتحانات ميان ترم بعهده اساتيد مربوطه است.

yesحداكثر زمان مجاز براي گذراندن مرحله دوم يك سال می باشد.

 

yes زمان گذراندن كار آموزي باليني بطور مطلوب 20 ماه است كه طي آن دوره هاي داخلي، جراحي، كودكان، زنان و زايمان، چشم، گوش و حلق و بيني، روانپزشكي، راديولوژي، پوست و پزشکی اجتماعی گذرانده مي شود. محل گذراندن كارآموزي ها، بيمارستانهاي آموزشي مي باشند.

بخش قابل توجهي ازكارآموزي مي بايست به آموزش و درمانگاهها اختصاص يابد و نحوه بررسي و درمان بيماران سرپائي با حضور اعضاي هيئت علمي و دستياران بخش به دانشجويان تعليم داده شود.

yes در صورتي كه مجموعه غيبتهاي موجه دانشجوئي طي كارآموزي در يك بخش از يك دهم كل مدت كارآموزي در آن بخش تجاوز كند، آن دانشجو موظف به تكرار كامل كارآموزي در آن بخش ميباشد. در خصوص موارد استثنايي تصميم بر عهده شوراي، آموزشي دانشكده است.

coolامتحان بخشهاي باليني در پايان كار آموزي هر بخش و امتحان دروس نظري در پايان هر ترم برگزار ميشود.

الف – رعايت اخلاق اسلامي و حفظ شئون پزشكي و حسن رابطه با بيماران و ساير كاركنان بخش.

ج – دقت و احساس مسئوليت در انجام امور محوله.

angryشرط قبول شدن در كارآموزي در بخش كسب حداقل 12 نمره از 20 مي باشد. در غير اين صورت دانشجو موظف به تكرار كارآموزي در اين بخش است.

 

enlightened كنكوركارورزي

 

 براي دانشجوياني كه از اول بهمن ماه 61 به بعد آموزش پزشكي خود را آغاز كرده اند قبل از شروع مرحله كارورزي، امتحاني موسوم به كنكوركارورزي شامل كلياتي از دروس پايه و اصلي و عمومي، فيزيوپاتولوژي و علوم باليني بطور سراسري برگزار مي شود.

تبصره 1 – شركت در اين كنكور براي ورود به مرحله كارورزي ضروري است.

تبصره 2 – شرط شركت در اين كنكور قبول شدن در كارآموزي كليه بخشها مي باشد.

 

 

yesزمان مطلوب گذراندن مرحله كارورزي  18 ماه است كه طي آن دوره هاي آموزش دیده در دوره استاژری مجدداً گذرانده میشوند . 

 

الف – رعايت اخلاق اسلامي و حفظ شئون پزشكي و حسن رابطه با بيماران و ساير كاركنان بخش.

ج – دقت و احساس مسئوليت در انجام امور محوله طبق ضوابط بخش.

angryشرط قبول شدن در كارورزي هر بخش كسب حداقل 12 نمره از 20 مي باشد در غير اين صورت كارورز موظف به تكرار كارورزي در آن بخش است.

enlightened بمنظور اخذ دانشنامه پزشكي هر كارورز موطف به ارائه يك رساله تحقيقي در يكي از زمينه هاي پزشكي مي باشد.

بنظرم با این توضیحات دید کاملتری نسبت به رشته پزشکی پیدا کردین ... هر چند شنیدن کی بُود مانند دیدن ..به امید موفقیت همه ی شما عزیزان heart

به این مطلب امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 2 | امتیاز: 5 از 5