فهرست
 
  1. عنکبوت
  2. کربن
  3. مولکول های زیستی

آکادمی کنکور - عنکبوت

عنکبوت

توانايي تنيدن تار در عنکبوت ارثي است.

غده هاي مربوط به تنيدن تار در زير سطح شکمي جانور قرار دارد.

اين غده ها پروتئين ويژه اي را با مواد ديگر مخلوط مي کنند و تار مي سازند.

ويژگي پروتئين هاي تار: 1) استحکام  2) چسبندگي 3) کشساني

در اثر نیرویی که به رشته های موجود در داخل اجسام مهره مانند 1) روي هم پيچ و تاب خوردند. 2)چسبناک و کشسان هستند. تار عنکبوت وارد مي شود طول رشته ها تا 4 برابر افزايش مييابد و بعد کشش يا رانش دوباره به حالت اول باز مي گردند.(افزایش طول تار عنکبوت افزايش مدیون رشته هاي درون مهره اي)

آکادمی کنکور - جمله کتاب درسی گوناگوني DNA و پروتئين ، زمينه گوناگوني جانداران است.

 

کربن

تقريباً همه مولکول هايي که در سلول ساخته مي شوند کربن دارند.

بيشترين ترکيب بدن جانداران : اول آب و سپس مولکول هاي کربن دار.

حداکثر 4 پيوند کوالانسي تشکيل مي دهد . ( ظرفیت عنصر کربن :4)

مواد کربن داري که در سلول ساخته مي شوند ، مواد آلي نام دارند.

زنجيره کربني مولکول هاي آلي اسکلت کربني ناميده مي شود.

اگر مولکولي در ساختار خود فقط هيدروژن و کربن داشته باشد هيدروکربن ناميده مي شود.

 
مولکول های زیستی

آکادمی کنکور - جمله کتاب درسی بسياري از مولکول هاي زيستي نسبت به مولکول هاي غير بسيار بزرگ اند و بنابراين درشت مولکول ناميده مي شوند.چرا کتاب گفته بسياري؟؟؟ چون مولکول هاي زيستي عبارتند از کربوهيدرات ها نوکلييک اسيد ها ، ليپيد ها و پروتئين ها که همشون درشت موکول هستن به غير از ليپيد ها.
آکادمی کنکور - جمله کتاب درسی بسياري از اين درشت مولکول ها در سلول، به صورت پليمر (بسپاره) ساخته مي شود.
آکادمی کنکور - جمله کتاب درسی  پلي مر مولکولي است ک از واحد هاي کم و بيش يکسان تشکيل شده است.
آکادمی کنکور - جمله کتاب درسی  هر يک از واحد هاي سازنده يک مولکول مونومر(تک پاره) ناميده مي شود.
آکادمی کنکور - نکته کنکوری مولکول هاي کوچک در همه  جاندران يکسان اند و به صورت درشت مولکول هايي در می آیند که در افراد مخالف متفاوت است  علت تفاوت هاي بيت جانداران (از جمله اختلافات فردي بين يک گونه)  تشکيل پلي مرهاي مختلف به علت تنوع در ترکيب و تکرار و تعداد مونومر هاست.

واکنشهاي مهم زيستي

سنتز آبدهي: فرايند تشکيل يک مولکول پلي مر از مونومر ها که همرا با تشکيل مولکول آب ازگروههاي H و OH مونومر است.

هيدروليز: فرآيند تجزيه يک مولکول پلي مر به مونومر هاي سازنده اش را که همراه با مصرف

مولکول هاي آب است که به گرو هاي H و OH تبديل شده و به مونومر ها متصل مي شود.

 

آکادمی کنکور - سنتز آبدهی و هیدرولیز

 

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 19 | امتیاز: 4/16 از 5
با سلام در فصل سوم زیست سال دوم بخش گیاهی گفته که فیبر ها و اسکلرئید ها سلول های مرده ای هستند ولی در شکل پایین صفحه براشون هم سیتوپلاسم هم هسته هم غشا پلاسمایی که همگی ویژگی یک سلول زنده هست و نشون اینا با هم معایرت دارن لطفأ راهنماییم کنید متوجه بشم ممنونم
با سلام در فصل سوم زیست سال دوم بخش گیاهی گفته که فیبر ها و اسکلرئید ها سلول های مرده ای هستند ولی در شکل پایین صفحه براشون هم سیتوپلاسم هم هسته هم غشا پلاسمایی که همگی ویژگی یک سلول زنده هست و نشون اینا با هم معایرت دارن لطفأ راهنماییم کنید متوجه بشم ممنونم
طبق سوالات کنکور و مراجعی مثل زیست کمپبل فیبر و اسکلرئید مرده هستند و باید در تمامی سوالات این بخش ها رو مرده در نظر بگیرید و بخش مرده پروتوپالاست نداره یعنی هسته و اندامک و غشای سلولی.موفق باشید