فهرست
 
  1. جانداری به نام تریکودینا
  2. مشاهده اجزا
    1. میکروسکوپ نوری
    2. میکروسکوپ الکترونی
    3. میکروسکوپی
  3. اندازه و شکل سلول ها

 

اولين چيزيکه در اين فصل به چشم مياد تريکوديناس!

تريکودينا

 

جاندار تکسلولي، آبزي و هتروتروف

آکادمی کنکور - تریکودینا

با توجه به شکل کتاب ميتونيم اون رو به به کلاه تشبيه کنيم که در بخش بالايي کلاه مژکها و در بخش پاييني (قاعده) خارهاي اتصال دهندهاش قرار گرفته.

وظيفه مژکها :  هدايت باکتري به سوي دهان سلولي (تغذيه)  حرکت جاندار(حرکت)

وظيفه خارهاي اتصال دهنده : اتصال جاندار به سطح بدن ماهيها (تکيه گاه)

يک سلول بسيار تخصص يافته است.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری دارای گوارش درون سلولی است.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری همانند آمیب و دیگر یوکاریوت های تک سلولی از طریق انتشار تنفس میکند.

 

مشاهده اجزا

 

ذره بين: مشاهده اشياي ريز يا جزئيات يک شي، بزرگ نمايي تا 10 برابر

ميکروسکوپ:

مشاهده اجزاي ريز که درذره بين ديدهنميشوند.

نوري

 

اولين ميکروسکوپ ها - موجود در آزمايشگاه مدرسه، استفاده از نور مرئي

آکادمی کنکور - نکته کنکوری ميکروسکوپ نميتواند اجسام کوچکتر از 0/2 ميکرومتر را نشان دهد پس با آن هيچگاه نخواهيم توانست ساختار درون سلول باکتري را مشاهده کنيم.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری زيست شناسان با ميکروسکوپ نوري توانستند بعضي از بخش هاي درون سلول را نيز کشف کنند.

الکتروني

 

به جاي نور در آن از الکترون استفاده ميشود.

نگاره

مشاهده سطح اجسام ، ارائه تصوير 3 بعدي

گذاره

مشاهده درون سلول ، ارايه تصوير 2 بعدي

جملات مهم کتاب

آکادمی کنکور - نکته کنکوری  قوي ترين ميکروسکوپ هاي الکتروني ميتواند اجسام ريزي به اندازه 2nm را نشان دهد.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری با ميکروسکوپ هاي الکتروني نامبرده نميتوان سلول زنده زا بررسي کرد.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری  براي مشاهده سلولهاي زنده همچنان به ميکروسکوپ نوري نياز است.

 
نمونه : آنچه مي‌خواهيم با ميکروسکوپ مطالعه کنيم حالا مي‌تواند برشي از يک بافت یا سلول زنده باشد.
ريزنگار: عکسي که به وسيله ميکروسکوپ از نمونه گرفته مي‌شود.
 

ميکروسکوپي

(استفاده  ازميکروسکوپ)

بزرگ نمايي

بزرگ کردن تصویر یک جسم

آکادمی کنکور - میکروسکوپ

 

قدرت تفکيک

آکادمی کنکور - نکته کنکوری توانایی یک ابزار نوری در نشان دادن دو جسم یه صورت مجزا از هم.

آکادمی کنکور - نکته کنکوری قدرت تفکيک ميکروسکوپ الکتروني خیلی بیشتر از قدرت تفکيک ميکروسکوپ نوري

 
 

اندازه و شکل هر سلول به عوامل مختلفي بستگي دارد

 

 کوچک ترين اندازه سلول بايد به اندازه اي باشد که بتواند به مقدار کافي DNA پروتئينهاي همراه آن و ساختار هاي لازم براي تکثير و زيستن را دربرگيرد.

 سطح سلول بايد به اندازه اي باشد که بتواند مواد غذايي را از محيط گرفته و مواد زايد را به محيط دفع کند.

آکادمی کنکور - نکته کنکوریعامل محدود کننده اندازه سلول  نسبت به سطح جسم سطح/جسم سلول اي بزرگتر >  سطح بزرگ تري دارند اما نسبت سطح به حجم کمتري  نسبت به سلولهاي کوچکتر از خود دارند. چرا؟ چون حجم سلول با سرعت بيشتري  نسبت به غشاي پلاسمايي (سطح) افزايش مي يايد پس مخرج کسر بزرگتر شده و سطح/حجم کاهش مي يابد

 
 
 
به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 6 | امتیاز: 5 از 5
سلام.مزیت وجود تریکودینا برای ماهی این است ،که اغلب ،باکتری های موجود در سطح بدن ماهی را می خورد.تریکودیناها معمولا بی ضررند اماگاهی اوقات تعداد زیادی از آنها سطح ماهی را به طور کامل می پوشانند وقتی که این حالت اتفاق بیفته ماهی میزبان ممکنه به دلیل جراحا ت زیر پوستی حاصل از تریکودیناها و یا کمبود اکسیژن بمیره و حتی ممکن است آبشش ها را به طور کامل پوشانده و مانع ازجذب اکسیژن شوند.در ضمن تریکودینا با باکتری روی بدن ماهی رابطه صیادی ولی با خود ماهی بستگی به این دارد که باکتری های سطح بدن از نوع مفیدند یا مضر اگر برای ماهی مضر باشند رابطه تریکودینا همیاری می باشد .در هر صورت در کتاب درسی به این موضوع اشاره مستقیمی نشده و طرح سوال از این موضوع بعید به نظر میرسه.