فهرست
 

1- سيستم تنفسي انسان

2- بيني

3- حلق

4- حنجره

5- ناي، نايژه، نايژک

6- کیسههای هوایی

7 - شش ها

 

سيستم تنفسي انسان

هنگامی که هوا وارد بدن ما می‌شود از مسیر زیر عبور می‌کند :

سوراخ های بینی >  حفرات بینی  >  حلق >  حنجره  >  ناي  > نايژکها  > کيسه هاي هوايي

دستگاه تنفس انسان

 

بینی

 

 دارای سلولهای پوششی مژهدار و مرطوب

 وظایف : مرطوب کردن هوا ، جذب ذرات و باکتریها ، هم دما کردن هوا با دمای بدن، تصفیه هوا

 

 

 

 

 

 

 

آکادمي کنکور - دستگاه تنفس انسان و اجزای آن

 

 

آکادمي کنکور - کيسه هوايي

 

آکادمي کنکور - شش و پرده جنب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حلق

 

 انتهای حفرات بینی به حلق مرتبط میشود.

 حلق توسط منفذی به حنجره راه دارد.

 تنفس از راه دهان یا بینی، هوا را به حلق وارد میکند.

حنجره

 

 دارای تارهای صوتی و غضروف

 در هنگام بلع راه نای با بالا آمدن حنجره و پایین رفتن ا÷ی گلوت بسته میشود.

 تا غذا و مایعات وارد مری شود اگر این مکانیسم به خوبی عمل نکند واکنش سرفه به راه میافتد تا جسم خارجی را بیرون اندازد.

نای، ناژه و نایژک

 

 هوا از حنجره وارد نای میشود که ساختمان غضروفی دارد.

 ناي ير انتها به دو شاخه تقسیم میشود که نایژه نام دارد. ( غضروفی است.)

  هر نای به یک شش متصل میشود.

 نای و نایژهها دارای سلول های پوششی مژه دار با غشای موکوزی هستند که با به دام انداختن ذرات فراری از سیستم تنفسی بینی و حنجره مانع از ورود آنها به شش میشوند و ذرات را به سمت بالا یعنی حلق حرکت میدهند.

 نایژه داخل شش منشعب میشود و انشعابات بسیار کوچکی به نام ناژک را میسازد.

کیسههای هوایی

 

 هر نایژک به خوشهای از کیسههای هوایی متصل است که فاقد مژک هستند.

 هر کیسه هوایی یک لایه نازک سلول پوششی سنگفرشی دارد که باعث انتشار آزادانهی گاز ها به درون مویرگ ها میشود.

ششها

 

 هر شش بوسیله پرده دوجداره ی جنب (لایه جداری و لایه احشایی) پوشیده شده است.

 به فضای بین پردههای جنب، فضای جنب میگویند که توسط مقدار کمی مایع پوشیده شده است. این مایع موجب لغزندگی بین ششها و دیواره قفسه سینه شده و حرکت ششها را آسان میکند.

 شش چپ به دو لوب و شش راست به 3 لوب تقسیم میشود.

 بیشترین تعداد در دستگاه تنفسی انسان مربوط به نایژک و کیسههای هوایی است.

 
به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 6 | امتیاز: 3/67 از 5