فهرست
 
 1. انتقال گازهای تنفسی در خون

  1. رنگدانه های  تنفسی کتاب درسی
   1. هموگلوبين
   2. ميوگلوبين
  2.  نحوه انتقال گاز ها در خون
   1. نحوه انتقال اکسیژن
   2. نحوه انتقال کربن دی اکسید
 2. تکلم
 3. نکات فعاليت هاي کتاب درسي

 

رنگدانه هاي تنفسي کتاب درسي
رنگدانه های  تنفسی کتاب درسی

 

هموگلوبین(Hb)

 

 تنها رنگدانه تنفسی خون مهرهداران

  دارای 4 گروه هِم و 4 زندجیره پپتیدی است.

  در مرکز هر گروه هم ، یک اتم آهن قر گرفته است.(4 اتم آهن) که مولکول اکسیژن می تواند به اتم آهن هر گروه هم متصل شود.

 

میوگلوبین

 

نوعی هموگلوبین است که در رشته های عضلانی دیده میشود.

 

 
 
نحوه انتقال گاز هاي تنفسي
نحوه انتقال گاز ها در خون

 

نحوه انتقال اکسیژن

 

97 درصد ترکیب شده با هموگلوبین

3 درصد به صورت محلول در پلاسما

وجود مونوکسید کربن که میل ترکیبی بسیار شدید تر از اکسیژن را دارد مانع ترکیب اکسیژن با هموگلوبین خون میشود ودرنتیجه باعث مسمومیت و سرانجام مرگ میشود.

 پیوند بین هموگلوبین و اکسیژن و یا بین هموگلوبین و دی اکسید کربن از نوع پیوند شیمیایی بسیار ضعیفی است و به راحتی قابل بازگشت است.

 علت انتشار سریع اکسیژن به مایع بین سلولی اختلاف فشار زیاد اکسیژن بین خون و مایع بین سلولی عامل کمک کننده با آن‌ها  افزایش جریان خون بافت ها

نحوه انتقال کربن دی اکسید

 70 درصد به صورت یون بی کربنات(-HCO3)

 23 درصد ترکیب با هموگلوبین

 7 درصد محلول در پلاسما

نکته : ميتوان گفت گلبول هاي قرمز در مجموع در 93 درصد از انتقال گاز دي اکسيد کربن نقش دارند چون انیدراز کربنیک  موجود در غشای گلبول قرمز در نهايت باعث توليد  بي کربنات مي​شود ، همچنين 23 درصد در ترکيب مستقيم با هموگلوبين حمل مي شود پس در مجموع 93 درصد از انتقال گاز دي اکسيد کربن در خون وابسته به گلبول قرمز است.

انتشار دی اکسید کربن بسیار سریع تر از اکسیژن صورت می‌گیرد، اختلاف فشار کم این ماده که از چند میلیمتر جیوه بیشتر نیست برای انتشار آن کافی است.

 

 

 

تکلم

تکلم

 

بخش های دخالت کننده

 

دستگاه تنفس، مرکز تنفس، مرکز عصبی تکلم در قشر مخ

تولید صدا

 

ارتعاش تارهای صوتی حنجره در هنگام عبور هوا

تلفظ و واژه سازی

 

لب ها، دهان ، زبان

 
 

نکات فعالیت ها
ظرفیت شش‌های افراد مختلف یکسان نیست.
محلول آب آهک یا برم تیمول بلو(آبي رنگ) محلول شيري رنگ  معرف CO2
برم تیمول بلو  محلول زرد رنگ
در بیماری آسم ناژک ها تنگ می‌شوند.
 اعصاب سمپاتیک باعث باعث اتساع(گشادی مجاری تنفسی می‌شود) اما پاراسمپاتیک باعث انقباض مجاری تنفسی می‌شود.
 
مهر 94
به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 5 | امتیاز: 3/6 از 5