فهرست
 
 1. حرکت در جانداران مختلف

  1. حرکت در مورچه
  2. حرکت در کرم خاکی
  3. حرکت در اسب
  4. حرکت در ماهی
  5. حرکت در پرندگان

حرکت در جانوران مختلف

حرکت يکي از ويژگي هاى جانوران است. بسياري از جانوران روى پاهاي خود راه مي روند ىا مي دوند. تعداد پاها در جانوران دو، چهار، شش، هشت و در بعضي حتى بيشتر از هشت
است. بعضي جانوران شنا مي کنند، گروهى مي خزند، بعضي ديگر پرواز مي کنند (حشرات،پرندگان و خفاشان) و عده اي راه مي روند (مثل من و تو )يا مي دوند(مثل عقب مانده هاي کاروان کنکور).

 تعداد اندکی از جانوران ثابت‌اند و جا‌به‌جا نمی‌شوند. این جانوران عموما‍ آبزی هستند و آب را در پیرامون خود به حرکت در می‌آورند. شقایق دریایی که از کيسه تنان است و اسفنج جانورانی ثابت هستند.عروس درياي و هيدر نيز جانوران آبزي هستند اما هيدر تا حدود کمي حرکت دارد. عروس درياي نيز متحرک است.

نکته ترکيبي : دقت کنيد برخي جلبک هاي سبز تک سلولي نيز متحرک هستند.(مثل کلاميدوموناس)

دلايل حرکت در جانوران : براى جستجوى غذا، فرار از دشمنان، براى يافتن جانوران ديگر مثلا به منظور توليد مثل جنسي.

حرکت در مورچه

                 مورچه

 

آکادمي کنکور - نکتهجزو حشرات است پس دارای تمامی ویژگیهای حشرات است.(یعنی دارای طناب عصبی شکمی، تنفس نایی، چشم مرکب و...)

آکادمي کنکور - نکته در سراسر کرهی زمین به جز مناطق پوشیده از برف و یخ زندگی میکنند.

آکادمي کنکور - نکته بسیار پر تحرکاند.

آکادمي کنکور - نکته دارای اسکلت خارجی از جنس کیتین هستند.(پلیساکارید + ماده زمینهای پروتئینی)(یادتون هست دیگه چه جانداری دارای کیتینه؟آفرین !! در دیواره سلولی قارچها نیز کیتین وجود داره که البته اونجا این کیتین در سیمانی از پروتئین نیست)

آکادمي کنکور - نکته 6 پا دارد که هر پا از چند بند تشکیل شده و بندها در محل مفصلها به هم متصل میشوند.

آکادمي کنکور - نکته بندهای پاهای مورچه توخالی و لوله مانند است و ماهیچههای درون لولهها بسیار قدرتمند و در عین حال باریکند.

آکادمي کنکور - نکته همانطور که در شکل روبهرو میبینید مفصل پای مورچه گوی و کاسهای است (مثل مفصل ران و لگن انسان)و درون هر پا دو ماهیچه وجود دارد که بر عکس هم و هماهنگ با هم کار میکنند.

 آکادمي کنکور - نکتهمورچهها گاهی با شتهها رابطهی همیاری دارند.(يعني شته هاي گوسفند مورچه ها ميشن چون شته ها از شيره گياه تغزيه مي کنند و اين شيره که از مخرج آن ها خارج ميشه خوراکه مورچه هاست ميخورنش)

 آکادمي کنکور - نکتهبرخی از گونههای آن فقط تخم عنکبوت میخورند.

 

 

اگه یادتون باشه یکسری نکات در مورد کرم خاکی در فصل 4 گفتیم ! علاوه بر اونا، اینارم باید زحمت بکشید به بخاطر بسپارین!

حرکت در کرم خاکي

کرم خاکی

 

آکادمي کنکور - نکته پا ندارد و با حرکت دادن ماهیچههای طولی و حلقوی زیر پوست خود جابهجا میشود.

آکادمي کنکور - نکته تارهای سطح بدن کرم خاکی به حرکتشان کمک میکند.

آکادمي کنکور - نکته بسیار پر تحرکاند.

آکادمي کنکور - نکته زمانیکه ماهیچههای طولی در حال استراحت هستند و ماهیچههای حلقوی در حال انقباضاند بدن کرم نازک و دراز میشود.

آکادمي کنکور - نکته زمانیکه ماهیچههای طولی در حال انقباضاند هستند و ماهیچههای حلقوی در حال استراحت هستند بدن کرم ضخیم و کوتاه میشود.

 آکادمي کنکور - نکته همانطور که در شکل روبهرو میبینید ماهیچههای طولی و حلقوی در حال استراحت کمترین قطر رو دارن و در حالت انقباض بیشترین قطر رو دارن!

 

 

 

 

 

 

آکادمي کنکور - حرکت در کرم خاکي

 

 
 

بیشتر دوزیستان، بعضی از خزندگان و همه‌ی پرندگان و پستانداران 4 اندام حرکتی دارند.
 همه‌ی مهره‌داران اسکلت درونی دارند.(اين استخوان در برخي غضروفي و در برخي استخواني است.)

حرکت در اسب

 حرکت در اسب

 


در شکل رو‌به رو شما اندام حرکتی عقبی اسب رو می‌بینید که همیشه طراحان به لنگای این اسبِ گیر دادن ! توصیه من به شما اینه که برای بار اول و آخرین بار همه‌ی نکات + عکس جناب اسب رو توی مختون حک کنید تا دیگه خیال همه راحت بشه !
لطفا استخوان‌ها و جای هر کدام رو به دقت یاد بگیرید! خط‌های مشکی درواقع عضلاتی است که دو استخوان را به هم مربوط ساخته!
آکادمي کنکور - نکته استخوان لگن با استخوان زانو در ارتباطه
آکادمي کنکور - نکته استخوان ران با ستون مهره‌هاة لگن و مچ در ارتباطه
آکادمي کنکور - نکته استخوان زانو با مچ در ارتباطه
آکادمي کنکور - نکته استخوان ساق با ستون مهره‌ها در ارتباطه
آکادمي کنکور - نکته برای مثال وقتی عضله‌ی متصل کننده ساق پا به ستون مهره‌ها منقبض میشه ، ساق پا به سمت بالا و عقب حرکت می‌کنه!

 

 

 

 

 

 

اکادمي کنکور - اسکلت پاي اسب

 

 

حرکت در ماهي

ماهی

 

شنا کردن ماهی

 

حرکت به جلو

باله دمی

آکادمي کنکور - شنا در ماهي با استفاده از باله ها

 

آکادمي کنکور - ساختار بدن ماهي

 

 

تغییر جهت

بالهی سینهای

بالهی پشتی عقبی و جلویی

بالهی لگنی

تنظیم سرعت

 

بالهی سینهای

بالهی مخرجی

حرکت به سمت بالا

بادکنک شنا :

درون بدن بسیاری از ماهیها وجود دارد. این بخش درون بدن ماهیها ، زیر ستون مهرهها  و بالای قلب  و در حد فاصل باله مخرجی و لگنی قرار دارد.

 
پرواز در پرندگان

 سه گروه از جانداران می‌توانند پرواز می‌کنند: حشرات، پرندگان و پستانداران

حرکت در پرندگان

پرندگان

 

پرواز در پرندگان

 

بال

(8 استخوان)

بازو:  دارای 1 استخوان فاقد پر

 

آکادمي کنکور - ساختار بال در پرندگان

 

ساعد: دارای 2 استخوان(زند زیرین و زند زبرین) پوشیده از پر

پنجه :  5 استخوان پوشیده از پر

بالک : بخشی از پنجه است.

هر پرنده مجموعا 16 استخوان در بالها دارد.

پرواز پرنده شباهت زیادی به حرکت بادکنک در هوا دارد. هنگام حرکت  پرنده، فشار هوا زیر بالها افزایش مییابد و فشار هوای بالای بال کم میشود تا پرنده صعود کند البته بالک به صعود پرنده کمک میکند اگر بالک وجود نداشته باشد جریان هوا آشفته میشود و پرنده نمیتوانست صعود کند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 11 | امتیاز: 4/55 از 5