فهرست
 

مقدمه

1- اهداف این جزوه

2-  یادآوری اندک از جزوه قبل

3-  حل تمرین (تست) از مهارت شماره یک

      تمرین شماره 1: کنکور سراسری سال 1393- گروه آزمایشی علوم انسانی

      تمرین شماره 2: کنکور سراسری سال 1393- گروه آزمایشی علوم تجربی

4- مهارت شماره دو: پاسخ دادن به سوالاتی که جواب آنها مستقیما در متن موجود است

1-4- پاسخ به سوالاتی که با جزئیات پاسخ آنها در متن موجود است

       تمرین شماره 3: کنکور سراسری سال 1393- گروه آزمایشی ریاضی

5- بررسی آماری تست های مطرح شده از مهارت شماره دو در کنکورهای 1390 تا 1393

6- جمع بندی

7- آنچه در جزوه بعدی خواهیم دید

 

مقدمه

در جزوه قبل یاد گرفتیم که چگونه به سوالاتی از درک مطلب که در آنها از ما ایده اصلی متن را خواسته اند، پاسخ صحیح در مدت زمان مناسب بدهیم. اما این انتهای ماجرای افسانه ای پاسخگویی به سوالات درک مطلب نیست. قرار ما بررسی مهارت های هفتگانه بود. در این جزوه مهارت شماره دوم را مورد بررسی قرار می دهیم. این نوع از سوالات خود شامل سه نوع مهارت می شود که در ادامه آنها را خواهیم دید.

1- اهداف این جزوه

 1. یادآوری اندک از جزوه قبل.
 2. بررسی چند تست از مهارت شماره 1.
 3. معرفی مهارت شماره 2.
 4. بررسی چند تست کنکوری از مهارت شماره 2.
 5. بررسی آماری مهارت شماره 2 در کنکورهای 90 تا 93.

2-  یادآوری اندک از جزوه قبل

اگر خوب به یاد داشته باشید، در جزوه قبل درباره مبانی پاسخگویی به سوالات درک مطلب حرف زدیم. نکات خیلی مهمی درباره پاسخگویی به سوالات درک مطلب بیان کردیم. فکر می کنم که یادآوری نکات جزوه اول، خالی از حسن نیست. خب تکته اول چی بود؟ آفرین بچه ها نکته اول میگفت که نیازی نیست شما تمام متن رو عمیق مطالعه کنین ادامه همین نکته در نکته دو بود که میگفت فقط بخش هایی از متن رو باید بخونین که جواب سوالا اونجاست و نکته شماره سه میگفت که از اینکه راجب متن اطلاعاتی ندارین نترسین قرار نیست متن تخصصی به شما بدن هر اطلاعاتی که از متن نیاز داره که بلد باشین داخل خود متن هست. مهمترین عنصر جواب دهی به سوالات درک مطلب کلیدهای سه گانه بود. کلیدها چه مواردی بودن؟ کلید 1: اول ببینید متن راجع به چه موضوعی حرف زده کلید 2: یه نگاه سریع به سوالات کنین و نوع آنها را مشخص کنین و کلید شماره س میگفت: با توجه به نوع هر سوال برین و جواب رو پیدا کنین. مساله دیگه که تو جزوه قبل گفتیم مهارت شماره یک بود که توی اون مهارت بایستی به سوالاتی جواب بدیم که از ما عنوان متن یا موضوع اصلی یا ایده اصلی متن را خواستن. خب اگر یادتون باشه گفتیم که برای پاسخ دادن به این دسته از سوالات فقط جمله اول پاراگراف (ها) را بخونین. البته بعضی وقتا ممکنه با خوندن جمله اول اطلاعاتی دست مارو نگیره اونوقت مجبوریم که خطوط بعدی رو هم بخونیم. ولی این مورد کمتر ممکنه اتفاق بیوفته. حالا در ادامه میخواهیم چند تا تست دیگه از مهارت شماره یک رو حل کنیم.

3-  حل تمرین (تست) از مهارت شماره یک

تمرین شماره 1: کنکور سراسری سال 1393- گروه آزمایشی علوم انسانی

    No one knows who invented pencils or when it happened. A Swiss described a pencil in a book in 1565. He said it was a piece of wood with lead inside it. (Lead is a very heavy, soft, dark gray metal.) Pencils weren't popular, and people continued to write with pens. They used bird feathers as pens.

    Then, in 1795, someone started making pencils from graphite, and they became very popular. Graphite is like coal. (Coal is black, and we burn it for heat and energy.) Today, people make pencils in the same way. They grind the graphite, make it into the shape of a stick, and bake it. Then they put it inside a piece of wood. One pencil can write 50,000 English words or make a line 55 kilometers long.

   People wrote with feather pens and then used pens with metal points. They had to dip the point into ink after every few letters. Next, someone invented a fountain pen that could hold ink inside it. A fountain pen can write several pages before you have to fill it again. Two Hungarian brothers, Ladislao and Georg Biro, invented the ballpoint pen. They left Hungary and started making ballpoint pens in England in 1943, during World War II. English pilots liked the pens. They couldn't write with fountain pens in airplanes because the ink leaked out. Later, a French company called Bic bought the Biros' company.

  Some people call ballpoint pens "Bics." Australians call them "biros." Whatever we call them, we use them every day.

What is the best title for the passage?

1) Advantages of Pens

2) A Big Change in Writing Style

3) A Brief History of Pencils and Pens

4) The Most Important Human Invention

 

 

 

 

پاسخ: با توجه به کلیدهای سه گانه به این تست پاسخ می دهیم:

کلید شماره 1: با خواندن سطحی متن متوجه می شویم که متن مذکور درباره مداد و خودکار و تاریخچه پیدایش آنها می باشد.

کلید شماره 2: سوال مطرح شده را نگاه می کنیم و متوجه می شویم که بایستی از مهارت شماره یک استفاده نماییم.

کلید شماره 3: باتوجه به مهارت گفته شده، می بایستی جمله اول هر پارگراف را بررسی نماییم.

متن فوق دارای چهار پاراگراف می باشد که با توجه به مهارت شماره یک می بایستی جمله نخست هر پاراگراف را بررسی نماییم.

جمله نخست پاراگراف اول:

No one knows who invented pencils or when it happened.

در این جمله گفته شده است که هیچکس نمی دادند که چه کسی و در چه زمانی مدادها اختراع شده است.

جمله نخست پاراگراف دوم:

Then, in 1795, someone started making pencils from graphite, and they became very popular.

در این جمله گفته شده است که، سپس در سال 1795 شخصی شروع به ساختن مدادها از گرافیت کرد که بسیار پر طرفدار شدند.

جمله نخست پاراگراف سوم:

People wrote with feather pens and then used pens with metal points.

در این جمله گفته شده است که، مردم با استفاده از قلم هایی از جنس پر مینوشتند و بعدها  از قلم هایی با نوک فلزی استفاده کردند.

جمله نخست پاراگراف چهارم:

Some people call ballpoint pens "Bics.".

در این جمله گفته شده است که، برخی از مردم اسم قلم خودکار را بیک گذاشتند.

حال با بررسی این جملات می توانیم گزینه ها را تک تک بررسی نماییم.

گزینه شماره 1: مزایای خودکارها.

در هیچ یک از گزینه های مطرح شده، اشاره ای به مزایای استفاده از خودکارها نشده است. بنابراین گزینه شماره یک نمی تواند پاسخ صحیح این تست باشد.

گزینه شماره 2: یک تغییر بزرگ در سبک نوشتن.

این گزینه به نحوی انحرافی می باشد. اگر بخواهیم خیلی سطحی به سوالات نگاه کنیم گزینه فوق را انتخاب خواهیم کرد. زیرا ایتدا در مورد مدادها صحبت شده است و سپس به این اشاره شده است که بعدها مردم با استفاده از خودکارها نوشتند. اما مساله مهم این است که در هیچ یک از جملات به این نکته به صورت شفاف اشاره نشده است که متن درباره تغییر سبک مردم در نوشتن است. همچنین مدادها و خودکار ها ابزاری برای نوستن هستند و تغییر سبک تنها به معنای تغییر ابزار در نوشتن نمی باشد. بنابراین این گزینه غلط انداز مردود می باشد.

گزینه شماره 3: یک تاریخچه کوتاه از مدادها و خودکار ها.

تنها نکته و عنوانی که می توان از جملات مطرح شده یافت همین گزینه می باشد. اگر یه جملات خوب توجن کنید جمله برجسته ای که تقریبا در تمامی آنها قابل مشاهده می باشد تاریخ ها و نوع اختراع مدادها و خودکارها می باشد. بنابراین متن به ما در حال گزارشی از تاریخچه مدادها و خودکارها می باشد.

گزینه شماره 4: مهمترین اختراع بشر.

به مانند دو گزینه اول این نکته در هیچ یک از جملات عنوان نشده است بنابراین گزینه فوق رد می شود.

تمرین شماره 2: کنکور سراسری سال 1393- گروه آزمایشی علوم تجربی

 

    Men and women define "best friend" in the same way – a person who is always there when you need them. Your best friend is someone who shares your happiness, suffers through your worries, and lessens your sorrow. As one man said, "A best friend is somebody that you call if you get a flat tire on the expressway at 3:00 a.m., and you have to wait hours for a tow truck. Your friend says, 'Tell me exactly where you are, and I'll come and get you:"

    A variety of factors can help establish a best friendship, including the age of the people, the situation in which they meet, and how they satisfy each other's needs. But in my study, I found the main themes that define a best friend were remarkably similar for many people.

    "Safety" was a word I heard over and over. A best friend makes you feel safe and provides a comfort zone. You never have to explain yourself to best friends because they understand you so well. You can be exactly who you are. You can cry too hard or laugh too loud and never worry about what they'll think. Best friends will give you advice if you want it and encouragement if you need it, but they will not judge you or make you ashamed of your behavior. A best friend gives you unconditional love. That means complete love, without any limits.

    Best friends are loyal and trustworthy. A best friend is a person who you can tell your most embarrassing personal secrets to. You can be sure that your best friend won't repeat your secrets to anyone else. Best friends can also be completely honest with you, but in the most gentle way.

    Finally, best friends are the family you choose. They love you because they want to, not because they have to. For many people, a best friend becomes the brother or sister they'd always wanted but never had.

    A man I knew asked his dying mother, "What has been the most important thing in your life?" He fully expected her to say her husband, her children, or her family. Instead, without a moment's hesitation, she replied sweetly, "My friends."

What is the passage mainly about?

1) How best friends react in times of difficulty

2) What the main qualities of best friends are

3) Why men and women define best friends in the same way

4) Why human beings need to have friends, especially best friends

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ: با توجه به کلیدهای سه گانه به این تست پاسخ می دهیم:

کلید شماره 1: با خواندن سطحی متن متوجه می شویم که متن مذکور درباره دوست و دوستی می باشد.

کلید شماره 2: سوال مطرح شده را نگاه می کنیم و متوجه می شویم که بایستی از مهارت شماره یک استفاده نماییم.

کلید شماره 3: باتوجه به مهارت گفته شده، می بایستی جمله اول هر پارگراف را بررسی نماییم.

متن فوق دارای شش پاراگراف می باشد که با توجه به مهارت شماره یک می بایستی جمله نخست هر پاراگراف را بررسی نماییم.

جمله نخست پاراگراف اول:

Men and women define "best friend" in the same way – a person who is always there when you need them

در این جمله گفته شده است که، مردان و زنان بهترین دوست را به یک شکل تعریف می کنند: شخصی که در زمانی که به او نیاز داری همواره کنارتان باشد.

جمله نخست پاراگراف دوم:

A variety of factors can help establish a best friendship, including the age of the people, the situation in which they meet, and how they satisfy each other's needs.

در این جمله گفته شده است که، عوامل زیادی در شکل گیری بهترین دوستی کمک می کننده که عبارتند از: سن مردم، موقعیتی که آنها یکدیگر را ملاقات می کنند و اینکه چه مقدار نیازهای یکدیگر را برآورده می سازند.

جمله نخست پاراگراف سوم:

"Safety" was a word I heard over and over.

در این جمله گفته شده است که، "امنیت" کلمه ای بود که من بارها و بارها آن را شنیدم.

جمله نخست پاراگراف چهارم:

Best friends are loyal and trustworthy.

در این جمله گفته شده است که، بهترین دوستان وفادار و قابل اعتماد هستند.

جمله نخست پاراگراف پنجم:

Finally, best friends are the family you choose.

در این جمله گفته شده است که، در نهایت بهترین دوستان خانواده ای است که شما انتخاب می کنید.

جمله نخست پاراگراف ششم:

A man I knew asked his dying mother, "What has been the most important thing in your life?" He fully expected her to say her husband, her children, or her family. Instead, without a moment's hesitation, she replied sweetly, "My friends."

در این جمله گفته شده است که، مردی را می شناختم که از مادر در حال مرگ است پرسید که مهمترین چیز در زندگی اش چه چیزی بوده؟ او کاملا انتظار داشت که مادرش پاسخ دهد همسرش، فذرندانش یا خانواده اش اما او پاسخ داد که دوستانش.

حال با بررسی این جملات می توانیم گزینه ها را تک تک بررسی نماییم.

گزینه شماره 1: بهترین دوستان در زمان های سختی چه واکنشی نشان می دهند.

این گزینه نمی تواند جواب تست باشد زیرا در جملات نخست هیچ اشاره ای به آن نشده است.

گزینه شماره 2: ویژگی های اصلی بهترین دوستان چیست.

گزینه صحیح همین جمله می باشد. اگر به جملات مطرح شده بنگریم می بینیم که بیشتر به ویژگی های دوست خوب اشاره شده است.

گزینه شماره 3: چر مردان و زنان تعریف مشترکی از بهترین دوست دارند.

درست است که در جمله اول گفته شده است که مردان و زنان تعریف مشترکی از دوست خوب دارند اما به دلیل این مساله اشاره نشده است. بنابراین این گزینه مردود می باشد.

گزینه شماره 4: چرا انسان ها نیاز دارند دوست داشته باشند، مخصوصا بهترین دوست.

این گزینه در جملات اول عنوان نشده است. بنابراین پاسخ تست این گزینه نمی باشد.

4- مهارت شماره دو: پاسخ دادن به سوالاتی که جواب آنها مستقیما در متن موجود است

بسیاری از سوالات در بخش درک مطلب زبان انگلیسی کنکور، سوالهایی هستند که جواب آنها به طور مستقیم در متن موجود است.یعنی برای پیدا کردن جواب این سوالات، نیازی به نتیجه گیری وجود ندارد.اینگونه سوالات به سه دسته کلی تقسیم می شود:

 1. سوالاتی که با جزئیات پاسخ آنها در متن موجود است.
 2. سوالاتی که در متن بیان نشده است.
 3. سوالاتی که یک کلمه یا ضمیر در آن داده می شود و مرجع آن موضوع سوال است.

هرکدام از دسته های نام برده یک مهارت می باشند. در این جزوه نوع اول را بررسی می نماییم.

4-1- پاسخ به سوالاتی که با جزئیات پاسخ آنها در متن موجود است

در این نوع سوالات، جواب سوال در یک بخش خاص متن وجود دارد بنابراین برای پاسخگویی به این گونه سوالات باید بتوان به سرعت آن بخش از متن را پیدا کرد و جوابی را که گویای ایده های بیان شده در آن بخش خاص از آن متن است را به عنوان جواب درست انتخاب کرد. در این نوع سوالات، گزینه صحیح، بیان مجدد چیزی است که درمتن موجود است و این گزینه درست حاوی ایده ای است که مستقیما در متن موجود است اما کلمات آنها دقیقا مشابه نیستند. دراینگونه سوالات، با سوال هایی به فرمهای زیر مواجه هستیم:

According to the passage…

It is stated in passage…

The passage indicates that…

The author mentions that…

Which of the following is true…?

برای پاسخگویی به این سوالات، باید کلمات کلیدی سوال را پیدا کرد و آنها را در متن جستجو کرد.آن جملاتی که حاوی این کلمات باشند، جواب سوال در آنها قرار دارد. بنابراین تنها این جملات بایستی خوانده شود و نه کل متن.

تعریف کلمه کلیدی: کلمه ای است که متن یا بخشی از متن بر پایه آن شکل گرفته است.

نکته 1: برای یافتن کلمه کلیدی به بایستی به صورت سوال و یا گزینه ها توجه نمود. در صورتی که یک یا چند کلمه در تمامی گزینه ها تکرار شده باشد، آنگاه آن کلمه یا کلمه ها را به عنوان کلمه یا کلمات کلیدی در نظر می گیریم.

نکته 2: برای پاسخگویی به این دست از سوالات ممکن است دو حالت مخلف به وجود آید که عبارتند از:

حالت اول: در این حالت کلمه کلیدی در صورت سوال مطرح نشده است که برای یافتن آن به گزینه ها نگاه می اندازیم و کلمه ای که در تمامی گزینه ها اکرار شده است را شناسایی کرده و به بخشی از متن که مربوط به آن کلمه می باشد مراجعه می کنیم و پاسخ صحیح را انتخاب می نماییم.

حالت دوم: در این حالت کلمه کلیدی در صورت سوال بیان شده است بنابراین به منظور پاسخ دهی به آن سوال، کلمه کلیدی را در صورت سوال شناسایی نموده و به یراغ بخشی از متن می رویم که مربوز به آن کلمه کلیدی می باشد سپس پاسخ صحیح را پیدا می کنیم.

به منظور واضح تر شدن موضوع مثالی را بررسی می نماییم:

مثال شماره 3: کنکور سراسری سال 1393- گروه آزمایشی ریاضی

     Zoo officials say that they are concerned about animals. However, most zoos remain "collections" of interesting "items" rather than protective habitats. Zoos teach people that it is acceptable to keep animals in captivity. However, animals in zoos are bored, limited, lonely, and far from their natural homes.

    Zoos claim to educate people, but in fact, visitors don't learn anything meaningful about the natural behavior, intelligence, or beauty of animals. Most zoo areas are quite small, and visitors can rarely observe animals' normal behavior in these unnatural spaces. Nor can they learn much from the labels on cages, which list only the species' name, diet, and where it normally lives.

    The animals are kept together in small spaces, with no privacy and little opportunity for mental stimulation or physical exercise. This results in abnormal and self-destructive behavior called zoochosis. In a worldwide study of zoos, the Born Free Foundation found that zoochosis is common among animals in small spaces or cages. Another study found that elephants spend 22 percent of their time engaging in abnormal behaviors, such as repeated head movements or biting cage bars. Bears spend 30 percent of their time walking back and forth. These are all signs of distress.

    Zoos also claim to save animals from extinction. However, zoos that breed endangered animals, such as big cats and Asian elephants, often do not release them to the wild. Zoos talk a lot about their breeding programs. One reason is to ease people's worry about endangered species. The other reason is to attract a lot of customers who enjoy seeing baby animals. How many contests have we seen to name baby animals?

    Ultimately we will save endangered species only if we save their habitats. We also need to stop people from killing them. Instead of supporting zoos, we should support groups that work to protect animals and preserve their homes in the wild.

The author of the passage suggests that zoos…….. .

1)  Negatively affect the animals they shelter.

2)  Change animals’ behavior as well as their natural diet.

3)  Are unfortunately necessary and we cannot do without them.

4)  Should be brought under better control so that they would be useful.

 

 

 

 

 

 

پاسخ: با توجه به کلیدهای سه گانه به این تست پاسخ می دهیم:

کلید شماره 1: با خواندن سطحی متن متوجه می شویم که متن مذکور درباره باغ وحش می باشد.

کلید شماره 2: سوال مطرح شده را نگاه می کنیم و متوجه می شویم که بایستی از مهارت شماره دو استفاده نماییم.

کلید شماره 3: باتوجه به مهارت گفته شده، می بایستی کلمه کلیدی را پیدا نماییم. در این تست کلمه کلیدی در صورت سوال مشخص شده است که همان Zoos می باشد. بنابراین می بایستی به دنبال بخش هایی از متن بگردیم که این کلمه در آن ها موجود است.

با توجه به نکته 2، می بایستی کلمه کلیدی را شناسایی کنیم. در این تست کلمه کلیدی در صورت سوال مشخص شده است. در تست فوق کلمه کلیدی Zoos می باشد. بنابراین به متن مراجعه می کنیم و هرکجا که این کلمه کلیدی را یافتیم می بایستی اطرافش را بخوانیم. دقت کنید که منظور از اطراف از ابتدای جمله ای است که کلمه کلیدی در آن است و ممکن است تا جملات بعدی نیز حتی مجبور به خواندن شویم. بنابراین بیایید قسمت های مختلف متن را که در آن کلمه Zoos موجود است را بررسی نماییم.

قسمت اول:

 

However, most zoos remain "collections" of interesting "items" rather than protective habitats

اما، بیشتر باغ وحش ها همچنان به عنوان مجوعه ای از اقلام جالب هستند تا زیستگاه های محافظتی.

 

قسمت دم:

Zoos teach people that it is acceptable to keep animals in captivity

باغ وحش ها به مردم آموزش می دهند که نگهداری حیوانات در اسارت قابل قبول می باشد.

قسمت سوم:

However, animals in zoos are bored, limited, lonely, and far from their natural homes

اما، حیوانات در باغ وحش ها، کسل، تنها و دور از زادگاهشان هستند.

قسمت چهارم:

Zoos claim to educate people, but in fact, visitors don't learn anything meaningful about the natural behavior, intelligence, or beauty of animals

باغ وحش ها ادعا می کنند که به مردم آموزش می دهند، اما در حقیقت، بازدید کنند گان هیچ چیز معناداری را در مورد رفتار طبیعی، هوش و یا زیبایی حیوانات یاد نمی گیرند.

قسمت پنجم:

Most zoo areas are quite small, and visitors can rarely observe animals' normal behavior in these unnatural spaces

بیشتر قسمت های باغ وحش کاملا کوچک می باشند و بازدیدکنند گان به ندرت می توانند رفتار طبیعی حیوانات را در این فضاهای غیر طبیعی مشاهده کنند.

قسمت ششم:

In a worldwide study of zoos, the Born Free Foundation found that zoochosis is common among animals in small spaces or cages

در یک بررسی جهانی بر روی باغ وحش ها، بنیاد بدنیا آندگان آزاد متوجه شد که zoochosis در میان حیوانات مبحوس در فضاهای کوچک یا قفس ها مشترک می باشد.

قسمت هفتم:

Zoos also claim to save animals from extinction

باغ وحش ها همچنین ادعا می کنند که حیوانات را از انقراض نجات می دهند.

قسمت هشتم:

However, zoos that breed endangered animals, such as big cats and Asian elephants, often do not release them to the wild

با این حال، باغ وحش ها حیوانات در معرض خطرمانند فقل های آسیایی و گربه سانان بزرگ را که پرورش می دهند را هر گز در محیط طبیعی آزاد نمی کنند.

قسمت نهم:

Zoos talk a lot about their breeding programs

باغ وحش ها بسیار در مورد پرورش حیوانات صحبت می کنند.

قسمت دهم:

Instead of supporting zoos, we should support groups that work to protect animals and preserve their homes in the wild

به جای حمایت از باغ وحش ها، ما می بایستی گروهایی را که در حفظ زیستگاه های حیوانات و مراقبت از آنان می کوشند، حمایت کنیم.

تمرین شماره 4: کنکور سراسری سال 1393- گروه آزمایشی ریاضی

متن این تست همان متن بالا می باشد.

 

According to the passage, the information visitors get about animals from visiting them at zoos……..

1) is as much as they can get from observing animals in nature

2) meaningful enough to be of practical use

3) is absolutely wrong and misleading

4) is incomplete and limited

 

 

 

 

 

 

پاسخ: با توجه به کلیدهای سه گانه به این تست پاسخ می دهیم:

کلید شماره 1: با خواندن سطحی متن متوجه می شویم که متن مذکور درباره باغ وحش می باشد.

کلید شماره 2: سوال مطرح شده را نگاه می کنیم و متوجه می شویم که بایستی از مهارت شماره دو استفاده نماییم.

کلید شماره 3: باتوجه به مهارت گفته شده، می بایستی کلمه کلیدی را پیدا نماییم. در این تست کلمه کلیدی در صورت سوال مشخص شده است که همان Visitors می باشد. بنابراین می بایستی به دنبال بخش هایی از متن بگردیم که این کلمه در آن ها موجود است.

قسمت اول

Zoos claim to educate people, but in fact, visitors don't learn anything meaningful about the natural behavior, intelligence, or beauty of animals

باغ وحش ها ادعا می کنند که به مردم آموزش می دهند، اما در حقیقت، بازدید کنند گان هیچ چیز معناداری را در مورد رفتار طبیعی، هوش و یا زیبایی حیوانات یاد نمی گیرند.

قسمت دوم

Most zoo areas are quite small, and visitors can rarely observe animals' normal behavior in these unnatural spaces. Nor can they learn much from the labels on cages, which list only the species' name, diet, and where it normally lives

بیشتر قسمت های باغ وحش کاملا کوچک می باشند و بازدیدکنند گان به ندرت می توانند رفتار طبیعی حیوانات را در این فضاهای غیر طبیعی مشاهده کنند. همچنین آنها نمی توانند اطلاعات زیادی از برچسب های چسبیده شده بر روی قفس ها که شامل نام موجودات، عادت های غذایی و محل زندگی آنهاست، کسب کنند.

 

حال با توجه به جملات مذکور به بررسی تک تک گزینه ها خواهیم پرداخت:

گزینه شماره 1: به همان اندازه ای است که آنها میتوانند از مشاهده حیوانات در طبیعت کسب کنند.

در هیچ یک از دو جمله بررسی شده، به چنین موردی اشاره نشده است. بنابراین گزینه فوق مردود می باشد.

گزینه شماره 2: به منظور استفاده عملی، به اندازه کافی مفید است.

در هیچ یک از دو جمله بررسی شده، به چنین موردی اشاره نشده است. بنابراین گزینه فوق مردود می باشد.

گزینه شماره 3: به طور کامل غلط و گمراه کننده است.

در جملات بررسی شده، جایی به چنین نکته ای اشاره نشده است. بنابراین گزینه فوق نمی تواند پاسخ صحیص باشد.

گزینه شماره 4: ناقص و محدود است.

این گزینه در همان جمله اول موجود است. بدین معنی که با خواندن جمله اول دستمان می آید که بازدید کنند گان اطلاعات مفیدی را درباره حیوانات در باغ وحش ها کسب نمی کنند. بنابراین پاسخ صحیح همین گزینه می باشد.

5- بررسی آماری تست های مطرح شده از مهارت شماره دو در کنکورهای 1390 تا 1393

 تست های مطرح شده از مهارت شماره دو در کنکور های بین 1390 تا 1393

 

 

 

 

 

 

 

تست های مطرح شده از مهارت شماره دو در کنکور 1390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- جمع بندی

آنچه که در این جزوه آموختیم، طرز پاسخگویی به سوالاتی بود که پاسخ آنها به صورت مستقیم در متن موجود است. همانگونه که گفته شد، برای پاسخگویی به این دست از سوالات دو روش مطلق وجود دارد. در روش اول ابتدا به صورت سوال نگاه کرده و کلمه کلیدی را شناسایی می کنیم و سپس به متن رجوع می کنیم و در روش دوم ابتدا گزینه ها را نگاه کرده و کلمه کلیدی را شناسایی می کنیم و سپس متن را می خوانی. یا به بیان دیگر بخشی از متن را. بنابراین دیدیم که می توان با دانستن این نکات پایه، به این دست از سوالات نیز به سادگی هر چه تمام تر پاسخ داد.

7- آنچه در جزوه بعدی خواهیم دید

 1. بررسی تست های بیشتر از مهارت یک و مهارت دو
 2. بررسی نکات تکمیلی مهارت یک و مهارت دو
 3. بررسی برخی تکنیک های بسیار ابتدایی ترجمه متن
به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 3 | امتیاز: 5 از 5