فهرست

  1. ادبیات غنایی عاشقانه
    1. مفهوم اول

 

               ادبیات غنایی عاشقانه :

                                                                 مفهوم اول :  عشق پنهان کردنی نیست

                         دل می رود ز دستم ، صاحبدلان خدا را ................................................ در دا که راز پنهان خواهد شد آشکارا

                                     معنا :   ای صاحبدلان کاری بکنید! که دل از دستم می رود  و راز پنهان من آشکار می شود

                         هزار جَهد بِکَردم تا سرٌ عشق بپوشم ..................................................... نبود بر سر آتش ، میسٌرم که نجوشم

                        معنا :  بسیار تلاش کردم تا اسرار عشق را پنهان کنم  ،  اما نشد ، همانند آبی که بر سر آتش است و می جوشد

                  به طرب حمل مکن سرخی رویم که چو جام ................................................. خون دل عکس برون می دهد از رخسارم

                          معنا :   فکر نکن که سرخی رویم از شادی است  ،  بلکه عشق درونم مانند خون دل در چهره ام نمایان است

                         پیرانه سرم ، عشق جوانی به سر افتاد ..................................................... وان راز که در دل بنهفتم به در افتاد

                                 معنا :   هنگاهی که عشق جوانی به سراغم آمد  ،  آن رازی را که در دل پنهان می کردم فاش شد

                           در سوخته پنهان نتوان داشتن آتش .................................................... ما هیچ نگفتیم و حکایت به درافتاد

                             معنا :   در چهره ی عاشق ، آتش عشق را نمی توان پنهان کرد  ،  ما چیزی نگفتیم و عشق آشکار شد

                     سعدی ز خلق چند نهان راز دل کنی ...................................................... چون ماجرای عشق تو یک به یک به در افتاد

   معنا :   سعدی! تا کِی می خواهی راز درونت را از مردم پنهان کنی؟  وقتی ماجرای عشق تو را همه می دانند ( عشق را نمی توان پنهان داشت )

                            حال من خود در نمی آید به نطق ........................................................ شرح حال اشک خونین من است

             معنا :   من نمی توانم حال خودم را با سخن بیان کنم  ،  زیرا گریه امانم نمی دهد و اشک خونین من بیانگر حال درونی من است

                             حال من دور از آن جمال بپرس ..................................................... رنگ و رویم ببین و حال بپرس

                                                         معنا :   رنگ چهره ی من بیانگر حالات درونی من است

                       تو را صبا و مرا آب دیده شد غمٌاز ...................................................... وگرنه عاشق و معشوق رازدارانند

                 معنا :   عاشق و معشوق هر دو راز عشق را پیش خود نگه می دارند ، اما اشک عاشق و باد صبا ، این راز را بر ملا می کنند

                   موُلف :  رضا اشرفی

مهرماه 1394

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 1 | امتیاز: 5 از 5