فهرست

  1. ادبیات تعلیمی
    1. مفهوم اول

 

 

                           ادبیات تعلیمی

 

                                  مفهوم اول  :   هر اتفاقی که روی می دهد نتیجه اعمال و رفتار خود انسان است  (  از ماست که بر ماست )

 

                          آتش به دو دست خویش در خرمن خویش ......................................................... من خود زده ام ، چه نالم از دشمن خویش

                   معنا  :   من خود خرمن خودم را آتش زده ام  ،  چه گله ای از دشمن بکنم؟!

                                 گر چه دانم که نیک و بد کردم ............................................................. چه توان کرد ، چون که خود کردم

                              معنا  :   هر چند می دانم که سرنوشتم را خودم خراب کرده ام  ،  ولی چون مقصر خودم هستم کاری از دستم بر نمی آید

                           کفن بر تن تَند ، هر کِرم پیله ..................................................................... برآرد آتش از خود هر چناری

                                معنا  :   کِرم ابریشم خود به دور خودش حصار ( پیله ) می تند  ،   و چنار آتش را از درون خود بیرون می آورد

                بیگانه دزد را به کمین می توان گرفت .................................................................... نتوان رهید ز آفت دزدی که آشناست

                          معنا  :   دزد ناشناس را با کمین کردن می توان دستگیر کرد  ،   ولی دزدی که آشنا باشد را نمی توان گرفت

                    من از بیگانگان هرگز ننالم ........................................................................ که با من هر چه کرد آن آشنا کرد

                                  معنا  :    من از افراد غریبه و ناآشنا گله ای ندارم  ،  که هر بلایی که بر سر من آمد از جانب دوست و آشنا بود!

                  سخن رفتشان یک به یک ، هم زبان ............................................................. که از ماست بر ما ، بدِ آسمان

                       معنا  :   بخت بدِ ما نتیجه ی اعمال و رفتار خودمان است

                      گَلٌه ی ما را گِله از گرگ نیست ............................................................ کاین همه بیداد شبان می کند

                       معنا  :   گلٌه ی ما را گرگ از بین نمی برد  ،  بلکه همه ی گرفتاری ها از طرف چوپان است که خودی است!

 

 

موُلف :  رضا اشرفی

مهرماه 1394

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 1 | امتیاز: 5 از 5