درس ايمني بدن در ديگر جانداران

بدن ساير جانداران نيز در برابر ميکروب ها از خود دفاع مي کند. مثلا بايد بدونيد همه ​ي جانوران در سلول هاي خودشون داراي ليزوزوم هستند پس همه جانوران داراي ليزوزوم و آنزيم هاي ليزوزومي هستند چه مهره دار و چه بي مهرگان.اما براي بررسي دفاع در بقيه جانوران بايد به مهره دار و بي مهره بودن اونا توجه داشته باشيم.

آکادمي کنکور - نکته کنکوري همه ي مهره داران داراي ايمني غير اختصاصي و اختصاصي هستند. ايمني اختصاصي تنها مختص مهره داران است  و هيچ بي مهره اي دفاع اختصاصي ندارد در نتيجه هيچ يک از بي مهرگان پادتن، لنفوسيتوT ، ايمني سلولي، ايمني هومورال ، پرفورين ، پلاسموسيت، گيرنده آنتي ژن و شناسايي آنتي ژن را ندارد. خب مهم ترين کار شما در اين قسمت اينه که ليست بي مهره گان و مهره داران کتاب رو حفظ باشيد.

جانوران

بي مهرگان

اسفنج ها

کيسه تنان : هيدر ، عروس دريايي و شقايق دريايي

کرم ها : پهن ، لوله اي ، حلقوي

نرم تنان : دو کفه اي ها ، شکم پايان ، سرپايان

بندپايان : عنکبوتيان ، حشرات، سخت پوستان، هزار پايان

خارپوستان : توتيا ، لاله دريايي،ستاره دريايي

مهره داران

ماهي ها : غضروفي و استخواني

دوزيستان : دم دار و بي دم

خزندگان

پرندگان

پستانداران: پلاتي پوس ، اپاسوم،دولفين ، نهنگ، خفاش و ...

 
اگه فکر ميکنيد تنها با دونستن نام مهره داران کتاب از پس سوالا برمايد سخت در اشتباهيد چون طراح محترم کنکور به صورت مستقيم نام مهره دار رو به شما نميگه که فوري بفهميد چه نوع سيستم دفاعي در اون وجود داره بلکه از تعابير و ويژگي مهره داران استفاده ميکنه! پس شما بايد تمامي ويژگي مهره داران رو بدونيد ! خب ما در جدول زير اينکارو براي شما دوستان انجام داديم !
 
ويژگي هاي مهره داران

مهره داران

 

بافت در مهرهداران

 پوششی، پیوندی،  ماهیچهای( مخطط قلبی و صاف)،  عصبی

دستگاه گوارش

دستگاه گوارش متفاوت بر اساس نوع جانور (گیاهخوار، گوشخوار، همهچیز خوار)

دستگاه تنفس

 

بیشتر مهرهداران ساکن خشکی شش دارند.(تمامی مهرهداران ساکن خشکی که فاقد شش هستند هستند از دوزیستان هستند.)

دستگاه تنفس در پرندگان در اساس با سایر مهرهداران متفاوت است.

دستگاه گردش مواد

 

همه دستگاه گردش خون بسته دارند.(همگی دارای رگ و مویرگ و لنف و مایع میان بافتی هستند.)

دستگاه گردش خون در ماهیها(موفقترین و متنوعترین مهرهداران زنده) ساده و در پستانداران، پرندگان و دوزیستان مضاعف است.

دفع مواد زاید

 

همه مهرهداران دارای هومئوستازی هستند.

مهرهداران میتوانند آمونیاک، اوره و اوریک اسید دفع کنند.

ماهی : بسیاری آمونیاک، برخی مانند ماهی استخوانی و کوسه اوره

دوزیستان: در آب آمونیاک و در خشکی اوره

پستانداران : اوره.

 انسان اوره، اوریک اسید و کراتینین دفع میکند.

حرکت

 

همه اسکلتی درونی دارند.

اسکلت درونی به جز بعضی ماهی در همه مهرهداران استخوانی است.

اندامهای جلویی مهرهداران دارای اساس ساختاری یکسانی هستند و همگی نسبت به هم همولوگ هستند.اما همگی همکار نیستن. (مثلاً ران و لگن مار بی مصرفه براش!)

دم در اکثر مهرهداران هنگم بلوغ باقی میماند.(پس نمیتوان گفت همگی بعد از بلوغ دارای دم هستند.)

سیستم ایمنی

اساساً همگی دارای دفاع اختصاصی هستند و همچنین دارای دفاع غیر اختصاصی هستند.

دستگاه عصبی

همه دارای سر و مغز هستند.

مغز همهی مهرهداران در جنینی دارای سه بخش جلویی، مغز میانی و مغز عقبی است.

در بین مهرهداران اندازه مغز در پرندگان و پستانداران(نسبت به وزن بدن) بیشتر از سایر مهرهداران است.

در بین مهرهداران سطح قشر چینخورده مغز انسان(نسبت به اندازه بدن) از سایر پستانداران بزرگتر است.

دستگاه عصبی مرکزی در آنها شامل مغز و طناب عصبی پشتی است و همچنین دارای دستگاه عصبی محیطی هستند.

در بیشتر مهرهداران ستون مهرهها از طناب عصبی در پشت محافظت میکنند.

همگی دارای انعکاس هستند.

تولید مثل

 

ممکن است لقاح داخلی یا خارجی داشته باشند.

رویان همهی مهرهداران در مراحل اولیه رشد و نمو دارای یک دم،4 جوانه حرکتی و یک حفرهگلویی هستند.

تاریخچه

 

اولین مهرهداران ماهیهایی کوچک و فاقد آرواره بودند.

اولین مهرهداران ساکن خشکیها دوزیستان بودند.

 

خب تکليف مهره داران که مشخصه هم دفاع اختصاصي دارند و هم غير اختصاصي و اما در مورد بي مهرگان ، کتاب سيستم دفاعي چند مورد از اونارو نام برده که من اونارو براتون تو جدول زير خلاصه کردم.

دفاع در برخي جانوران بي مهره و گياهان

ايمني

جانوران بي مهره

اسفنج ها و بندپايان آنزيم ليزوزيم، ليزوزوم و آنزيم هاي ليزوزومي دارند همينطور سلول هايي مشابه فاگوسيت ها

ياد آوري : حواستون باشه اشتباه نگيريد ! ليزوزيم يک آنزيم برون سلوليه اما ليزوزوم يک اندامکه درون سلوله که داراي آنزيم هاي تجزيه کنندست.

اسفنج و ستاره دريايي : آنزيم ليزوزوم، ليزوزوم و آنزيم هاي ليزوزومي ،پس از زدن بافت بيگانه اما نه به شکلي که در مهره داران انجام مي شود.

کرم هاي حلقوي و نرم تنان : آنزيم هاي ليزوزومي و مايع مخاطي روي بدن

گياهان

آکادمي کنکور - نکته کنکوريدر گياهان پروتئين ها و پپتيد هاي غني از گوگرد خاصيت دفاعي دارد نوعي از اين پپتيدها در يونجه فعاليت ضدقارچي دارد. همچنين لايه کوتيني به نام کوتيکول يا پوست در اندام هاي هوايي در اندام هاي هوايي (ريشه کوتيکول ندارد) وجود دارد که مانع از ورود ميکروب ها ، تبخير آب مي شود.

آکادمي کنکور - نکته کنکورينکته : کوتيکول توسط شبکه آندوپلاسمي صاف سلول هاي روپوستي ساخته شده است زيرا از جنس پلي مري از اسيد هاي چرب طويل است.

 
به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 5 | امتیاز: 5 از 5