فهرست

مقدمه

1- اهداف این جزوه

2- مهارت شماره 5: پیدا کردن معنی لغت از با توجه به سر نخ های ساختاری

مثال 1: بررسی حالت اول پیدا کردن معنی لغات

مثال 2: بررسی حالت دوم پیدا کردن معنی لغات

3-نشانه ها یا سرنخ های ساختاری

1- علائم نگارشی (Punctuation)

2- بیان مجدد (restatement)

3- مثال (Examples)

مثال 3: متن تمرینی از کتاب Longman

4- نتیجه گیری

 

مقدمه

یکی از سوالات مهم در حوزه درک مطلب، به پیدا کردن معنی لغات اختصاص دارد. در این نوع از سوالات، لغتی در متن مشخص می شود و درباره معنی آن لغت از داوطلب سوال پرسیده می شود. در نگاه اول ممکن است که این دسته از سوالات برای شما بسیار سخت به نظر برسد اما در این جزوه می خواهیم اثبات کنیم که پاسخگویی به این دست از سوالات نیز دشوار نمی باشد. البته دانستن معنی یک لغت می تواند پاسخگویی به چنین سوالاتی را بسیار ساده تر نماید اما درصورتی که معنی آن لغت را از قبل نمی دانید، نیازی به نگران شدن نیست زیرا مهارت هایی وجود دارند که با استفاده از آن ها می توان به معنی آن لغت پی برد. برای پاسخگویی به این دست از سوالات می توان از سه روش به شرح زیر استفاده نمود:

روش اول: پیدا کردن تعریف آن کلمه با توجه به سر نخ های ساختاری.

روش دوم: پیدا کردن معنی کلمه از طریق اجزاء آن.

 روش سوم: استفاده از متن برای تعیین معنی آن کلمه.

هر کدام از این روش ها به طور تنها یک مهارت به حساب می آیند. در این جزوه روش اول شرح داده می شود و در جزوات بعدی درباره دو روش دیگر به طور مفصل بحث خواهد شد.

1- اهداف این جزوه

1- بررسی مهارت شماره 5

2- بررسی تست ها کنکوری از مهارت شماره 5

3- بررسی آماری تست های مطرح شده از این مهارت در کنکورهای 1390 تا 1393

2- مهارت شماره 5: پیدا کردن معنی لغت از با توجه به سر نخ های ساختاری

زمانی که از شما معنی یک لغت در کنکور پرسیده شد، دو حالت، بیشتر رخ نمی دهد که عبارتند از:

حالت اول: در این حالت معنی کلمه در متن قابل پیدا کردن می باشد. به بیان دیگر خود متن اطلاعاتی را از آن لغت به ما داده است که با توجه آن می توان به معنی آن لغت پی برد. برای جا افتادن موضوع، مثالی را به فارسی دنبال می کنیم:

مثال 1: بررسی حالت اول پیدا کردن معنی لغات

متن:

X در خانه ما جایگاه مهمی دارد. ما در X گل های خود را می کاریم. X به ما این امکان را می دهد که ما در آپارتمان خود بتوانیم گیاهانی را پرورش دهیم. X اندازه های مختلفی دارد، در اندازه های کوچک به تناسب اندازه گیاهان می توان آن ها را از گلخانه ها تهیه نمود. ما در آپارتمان خود 10 عدد X داریم.

سوال:

در متن بالا لغت X به کدامیک از گزینه های زیر از نظر معنایی نزدیک تر است؟

1)  کاکتوس

2) گلخانه

3) پاسیو

4) گلدان

 

پاسخ:

اگر به متن خوب دقت کنیم، می توانیم اطلاعات زیادی را درباره لغت X پیدا کنیم. به عنوان مثال، لغت ما این امکان را می دهد که گل و گیاهانی را در آن پرورش داد یا اینکه در ابعاد مختلف یافت می شود و می توان در آپارتمان تعداد زیادی از آن ها را قرار داد بنابراین اطلاعات، معنای لغت X همان گلدان می باشد.  بنابراین دیدم که چگونه می توان با استفاده از اطلاعاتی که در متن وجود دارد معنای یک لغن نا آشنا را پیدا نمود.

حالت دوم: در این حالت می توان با استفاده از برخی نشانه های ساختاری یا به اصطلاح سر نخ های ساختاری، به معنای آن لغت رسید. نشانه های ساختاری که در بک متن ممکن است وجود داشته باشد برای ما بسیار آشنا می باشند. نشانه هایی همچون ویرگول، علامت تعجب، پرانتز و ... . در این حالت که مهارت شماره 5 نیز براساس همین حالت می باشد، می توان معنای لغات را به سادگی و بدون نیاز به دانستن معنی آن، حدس زد. به عنوان نمونه متن فارسی زیر را در نظر بگیرید:

مثال 2: بررسی حالت دوم پیدا کردن معنی لغات

متن:

X درخت بسیار زیبایی می باشد. میوه درخت X ( که تنها در بیابان ها رشد می کند و در جنوب ایران بیشتر یافت می شود)، یکی از منابع صادرات کشور می باشد.

در متن بالا لغت X به کدامیک از گزینه های زیر از نظر معنایی نزدیک تر است؟

1)  درخت سرو

2) درخت موز

3) نخل

4) درخت سیب

 

پاسخ:

اگر به متن خوب دقت کنیم، متوجه می شویم که اطلاعات اضافه تری درباره این درخت در پرانتز آورده شده است. بنابر آن اطلاعات می فهمیم که گزینه شماره 3 صحیح است.

سوال هایی که در این دست از تست ها مطرح می شوند معمولا به فرمت های زیر می باشد:

What is ….?

What is the meaning of ….?

What is true about …. ?

3-نشانه ها یا سرنخ های ساختاری

1- علائم نگارشی (Punctuation)

علائم نگارشی عبارتند از، نقطه، علامت تعجب، علامت سوال، پرانتز، خط تیره، دونقطه، سمی کالون و ... که لیست بسیار بلندبالایی دارند. هر یک از این علائم نگارشی در جمله کاربرد خاصی دارند. به عنوان نمونه همه می دانیم که نشانه انتهای یک جمله علامت نقطه است یا به منظور نام بردن اقلام متفاوت از کاما یا همان ویرگول استفاده می شود. علائم نگارشی مهمی که در اینگونه تست ها معمولا به کمک ما می آیند را در جدول زیر به همان کاربردشان می تواند مشاهده نمود:

نام علامت

شکل علامت

کاربرد علامت

مثال

خط تیره dash

__

از این علامت نگارشی به منظور اضافه نمودن توضیحاتی اضافه در مورد آن کلمه یا جمله، استفاده می شود.

My father __ the man who stands there__ is a true football lover.

ویرگول Comma

,

از این علامت به منظور جدا کردن مواردی که بیش از سه مورد هستند استفاده می شود. موارد نام برده نیز می توانند اطلاعات اضافی در مورد آن لغت باشند.

The teddy bear is a child’s toy, a nice, soft stuffed animal for cuddling.

پرانتز Parentheses

()

پرانتز نیز تا حدودی مانند خط تیره می باشد با این تفاوت که در خط تیره توضیحاتی آورده می شود که به جمله مربوط است اما در پرانتز توضیحاتی می آید که به جمله خیلی مربوط نیست.

I want to travel to Shiraz (my mother always loved there) and see one of my old friends.

دونقطه Colon

:

از این علامت معمولا در دو حالت خاص استفاده می شود. در حالت اول پیش از نام بردن یک لیست از موارد استفاده می شود و در حالت دوم پیش از توضیحاتی می آید که می خواهید در مورد یک جمله واره ارائه دهید.

1) The charter review committee now includes the following people:

the mayor

the chief of police

the fire chief

the chair of the town council

 

 

2) There is only one thing left to do now: confess while you still have time.

کروشه Bracket

[]

از این علامت معمولا به منظور نقل قول استفاده می شود یه آوردن مرجع یک حرف یا مرجع ضمیر.

Lew Perkins, the Director of Athletic Programs, said that Pumita Espinoza, the new soccer coach [at Notre Dame Academy] is going to be a real winner.

 

Espinoza charged her former employer with "falsification of [her] coaching record."

 

2- بیان مجدد (restatement)

در این دسته، شاهد کلماتی می باشیم که با استفاده از آنها، تعریفی دوباره از جمله قبل داده می شود. در جدول زیر می توان لیستی از نشانه های موجود را مشاهده نمایید.

نام

معنی

Or

یا

That is

یعنی

In other words

به عبارت دیگر

i.e.

یعنی

نکته: i.e. خلاصه شده that is می باشد و از نظر معنا و مفهوم هیچ تفاوتی با هم ندارند.

3- مثال (Examples)

نشانه های مثالی، در مواردی کاربرد دارند که برای بیان بیشتر یک موضوع یا کلمه، نیاز است که مثالی بیان شود. جدول زیر مبین کلماتی از اینگونه نشانه ها می باشد.

نام

معنی

Such as

به مانند

For example

به عنوان مثال

e.g.

به عنوان مثال

 

نکته: e.g. خلاصه شده for example می باشد و از نظر معنا و مفهوم هیچ تفاوتی با هم ندارند. 

مثال 3: متن تمرینی از کتاب Longman

One of the leading schools of psychological thought in the twentieth century was behaviorism─ the belief that the role of the psychologist is to study behavior, which is observable, rather than conscious or unconscious thought, which is not. Probable the best known proponent of behaviorism is B.F.Skinner, who was famous for his research on how rewards and punishments influence behavior. He came to believe that positive reinforcements such as praise, food, or money were more effective in promoting good behavior than negative reinforcement, or punishment.

1- In “behaviorism” in line 2, a psychologist is concerned with ….

1) Conscious thought patterns.

2) Unconscious thought pattern.

3) Observable actions.

4) Unobservable actions.

 

 

 

 

 

 

2- What is “positive reinforcement” in line 7?

1) Gift.

2) Reward.

3) A bribe.

4) A penalty.

 

 

 

 

 

 

پاسخ تست شماره 1

در این سوال از ما خواسته شده است تا معنی کلمه behaviorism  مشخص نماییم. برای پاسخگویی به این سوال می بایستی از مهارت شماره 5 استفاده نماییم. همانطور که پیش تر نیز به آن اشاره شد، این مهارت مربوط به نشانه های ساختاری می باشد بنابراین در گام نخست می بایستی نوع نشانه ساختاری این سوال را تشخیص دهیم. اگر به جمله بعدی لغت مذکور دقت کنیم متوجه می شویم که در آن نشانه ساختاری خط فاطله وجود دارد بنابراین خط فاصله به معنای توضیحا اضافه تر درباره آن کلمه می باشد. پس بیایید تا آن جمله را بررسی نماییم. پیش از بررسی جمله نام برده ذکر یک نکته اساسی می باشد.

نکته: اگر توضیحات اضافه وسط یک جمله باشد می بایستی جمله ای که مابین دو خط فاصله است را بخوانیم و اگر جمله اضافه در پایان باشد از شروع خط فاصله تا رسیدن به نقطه می بایستی جمله را بخوانیم.

─ The belief that the role of the psychologist is to study behavior, which is observable, rather than conscious or unconscious thought, which is not

اگر به این جمله خوب توجه کنیم، می توانیم معنی کلمه behaviorism   را حدس بزنیم. در این جمله به طور کلی گفته شده است که نقش روانشناس با توجه به تفکر behaviorism ، مطالعه بر روی رفتارهاست تا اندیشه خودآگاه یا ناخودآگاه. بنابراین معنی این کلمه می تواند رفتارشناسی باشد. حال می بایستی تا به گزینه ها نگاه اندازیم و معنی نزدیک به آن را پیدا کنیم. اگر به گزینه ها خوب نگاه کنیم متوجه می شویم که به راحتی دو گزینه قابل رد شدن می باشند. گزینه های یک و چهار با توجه به جمله غلط هستند زیرا در آن اعتقاد نقش روانشناس مطلاعه بر روی رفتارهای خودآگاه و ناخودآگاه نمی باشد. اما بین گزینه های یک و سه اگر به عبارتی که زیر آن خط کشیده ایم دقت کنید جواب را پیدا می کنید. باتوجه به اینکه نقش روانشناس مطالعه بر روی رفتار های قابل مشاهده می باشد بنابراین گزینه شماره 3 می تواند پاسخ تست باشد.

پاسخ تست شماره 2

برای پاسخگویی به این سوال نیز، مانند سوال قبل می بایستی تا نشانه نگارشی بعد از کلمه را پیدا کرد. در این تست نشانه به صورت مثالی می باشد و اگر خوب دقت کنیم کلمه such as را می توانیم پیدا کنیم. اگر به موارد نام برده بعد از such as نگاه کنیم متوجه می شویم که گزینه شماره 2 پاسخ صحیح تست می باشد.

4- نتیجه گیری

با توجه به مطالب گفته شده، می توان به عنوان نتیجه گیری وخلاصه جدول زیر را ارائه نمود.

                 سرنخ های نگارشی

سوال هایی که پرسیده می شود

What is ….?

 

What is the meaning of ….?

 

What is true about …. ?

 

انواع سر نخ

Punctuation: Comma, Parentheses, Dashes.

Restatement: Or, That, In other words, i.e.

Example: Such as, for example, e.g.

کجا  چگونه می توان جواب را پیدا کرد

اطلاعات مورد نیاز برای پاسخ دادن به سوال را بایستی پس از سرنخ های نگارشی یافت.

چگونه می توان به سوال جواب داد

گام 1: کلمه را در متن پیدا کنید.

گام 2: سرنخ های نگارشی را بیابید.

گام 3: بخشی که بعد از سرنخ های نگارشی آمده است را مطالعه کنید.

گام 4: به گزینه ها بازگشته و نزدیکترین گزینه به حدس خود را انتخاب نمایید.

سفارش ترجمه آنلاین در راوشیدـ ravshid.ir

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 2 | امتیاز: 5 از 5