فهرست

مقدمه

1-اهداف این جزوه

2-مهارت شماره 7: استفاده از متن برای تعیین معنی کلمه نا آشنا

مثال 1: بررسی حالت سوم لغات نا آشنا: استفاده از متن به منظور پیدا کردن لغت

مثال 2: مثالی از کتاب Longman

3-نتیجه گیری

مقدمه

در جزوه قبل، آموختیم که چگونه با استفاده از پیشوندها و پسوندها می توان به معنای یک لغت نا آشنا پی برد. تا به این لحظه دو راه مختلف را به منظور پی بردن به معنای یک لغت نا آشنا معرفی نمودیم. در این جزوه، قصد داریم تا آخرین مهارت از بخش معنی لغات نا آشنا را معرفی کنیم. در این مهارت، با استفاده از متن، می توانیم به معنی آن لغت پی ببریم.

1- اهداف این جزوه

1- بررسی مهارت شماره 7

2- بررسی تست ها کنکوری از مهارت شماره 7

3- بررسی آماری تست های مطرح شده از این مهارت در کنکورهای 1390 تا 1393

2- مهارت شماره 7: استفاده از متن برای تعیین معنی کلمه نا آشنا

در این دسته از سوالات، معنای لغت را نمی توان از دو مهارت قبلی پیدا نمود. بنابراین می بایستی با استفاده از متنی که شامل لغت ناآشنا است، به معنای لغت پی برد. برای جا افتادن این موضوع، یک مثال را به زبان فارسی بررسی می نماییم:

مثال 1:  بررسی حالت سوم لغات نا آشنا: استفاده از متن به منظور پیدا کردن لغت

یکی از مسائل جذاب برای انسان ها در طول تاریخ، سفر کردن بوده است. انسان ها برای سفر کردن وسائل نقلیه مختلفی را اختراع نموده اند که یکی از آنها X می باشد. درواقع با استفاده از X می توان از روی آب ها رد شد.

سوال:

در متن بالا لغت X به کدامیک از گزینه های زیر از نظر معنایی نزدیک تر است؟

1)  هواپیما

2) کشتی

3) موتور

4) اتوموبیل

 
پاسخ:
اگر به متن خوب توجه کنیم می توانیم اطلاعاتی را درباره لغت X پیدا کنیم. اطلاعاتی نظیر اینکه با استفاده از این وسیله می توان از روی آب عبور کرد بنابراین وسیله مورد نظر می تواند کشتی باشد. حال بیاییم تا یک مثال کاربردی تر را به زبان انگلیسی مورد بررسی قرار دهیم.
 

   The black widow is the most dangerous spider living in the United States. It is most common in the southern parts of the country, but it can be found throughout the country. The black widow got its name because the female has been known to kill the male after mating and, as a result, becomes a widow.

   The black widow is rather distinctive in appearance; it has a shiny globular body, the size and shape of pea, and mark on its underbelly with a red or yellow spot. The female is considerably more ample than the male, roughly four times larger on the average.

   If a human is bitten by a black widow, the spider’s poison can cause severe illness and pain. Black widow bites have occasionally resulted in death, but it is certainly not the norm of black.

1- What is the meaning of “widow”?

1) A type of poison.

2) The dead male spider.

3) The human victim of the spider.

4) A female whose male has died.

2- The word “ample” in line 7 indicates that the spider is:

1) Feminine.

2) Large in size.

3) Dotted with colors.

4) Normal.

 

پاسخ تست شماره 1

در این سوال از ما معنی کلمه widow، پرسیده شده است. به منظور پاسخ دهی به این سوال، می بایستی متن را خواند تا متوجه شویم معنی این کلمه چیست. اگر خوب پاراگراف اول را بخوانیم متوجه می شویم که در انتهای خط دوم، توضیح این لغت آمده است. بنابراین بیایید تا آن بخش از متن را با دقت مورد ببرسی قرار دهیم.

The black widow is the most dangerous spider living in the United States. It is most common in the southern parts of the country, but it can be found throughout the country. The black widow got its name because the female has been known to kill the male after mating and, as a result, becomes a widow.

   The black widow is rather distinctive in appearance; it has a shiny globular body, the size and shape of pea, and mark on its underbelly with a red or yellow spot. The female is considerably more ample than the male, roughly four times larger on the average.

    If a human is bitten by a black widow, the spider’s poison can cause severe illness and pain. Black widow bites have occasionally resulted in death, but it is certainly not the norm of black.

 

در این جمله گفته شده است که: دلیل نام گذاری این نوع عنکبوت به widow این است که عنکبوت ماده پس از جفت گیری، نر خود را می کشد، بنابراین تبدیل به یک widow، می شود. بنابراین با توجه به این جمله می توان تشخیص داد که لغت widow به معنای بیوه می باشد. بنابراین پاسخ صحیح، گزینه شماره 4 می باشد.

پاسخ تست شماره 2

در این تست از ما معنی کلمه ample خواسته شده است و به صورت شفاف خط شماره 7 نیز مشخص شده است.  اگر به جمله انتهایی خط ششم خوب دقت کنیم، میتوانیم جواب تست را پیدا کنیم:

    The black widow is the most dangerous spider living in the United States. It is most common in the southern parts of the country, but it can be found throughout the country. The black widow got its name because the female has been known to kill the male after mating and, as a result, becomes a widow.

   The black widow is rather distinctive in appearance; it has a shiny globular body, the size and shape of pea, and mark on its underbelly with a red or yellow spot. The female is considerably more ample than the male, roughly four times larger on the average.

    If a human is bitten by a black widow, the spider’s poison can cause severe illness and pain. Black widow bites have occasionally resulted in death, but it is certainly not the norm of black.

 

در این جمله گفته شده است که عنکبو ت ماده، به صورت میانگین تقریبا چهار برابر عنکبوت نر می باشد. بنابراین به سادگی می توان متوجه شد که این لغت به معنای بزرگتر، بیش از اندازه و .. می باشد. بنابراین گزینه شماره 2 پاسخ تست می باشد.

 

3- نتیجه گیری

با توجه به مطالب گفته شده، می توان به عنوان نتیجه گیری وخلاصه جدول زیر را ارائه نمود.

                 سرنخ های نگارشی

 

سوال هایی که پرسیده می شود

What is the meaning ….?

 

Which of the following is closest in meaning to….?

 

مکان پیدا کردن جواب

در صورت سوال معمولا خطی که شامل لغت می باشد و دارای اطلاعات اضافی درباره لغت می باشد، بیان می شود.

چگونه می توان به سوال جواب داد

گام 1: کلمه را در متن پیدا کنید.

گام 2: آن بخش از متن که شمال آن لغت می باشد را به دقت مطالعه نمایید.

گام 3: آن قسمت هایی از جمله که اطلاعاتی درباره لغت ارائه داده است را پیدا کنید.

گام 4: به گزینه ها بازگشته و نزدیکترین گزینه به حدس خود را انتخاب نمایید.

 

سفارش ترجمه آنلاین در راوشیدـ ravshid.ir

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 2 | امتیاز: 5 از 5