پزشکی

به جرئت میشه گفت که هر کسی وارد رشته تجربی میشه به امید قبولی در رشته پزشکیه ... البته رشته های داروسازی و دندانپزشکی هم طرفداران خودشونو دارن اما خُب پرشکی چیز دیگریست!

آکادمی کنکور - رشته پزشکی

واحدهای درسی

 

تعداد كل واحدهای درسی دوره پزشكی ۲۹۰ واحد است كه شامل ۱۵۲ واحد درسی و ۱۳۸ واحد نشانه شناسی، كارآموزی و كارورزی و پايان نامه بشرح زير است:

 

 

واحد های رشته پزشکی

۲۳ واحد

۶۸ واحد

۳۰ واحد

۹۵ واحد

۶۸ واحد

۶ واحد

 

مرحله اول:( علوم پایه )

دوره علوم پایه پزشکی

هدف از اين مرحله، آموزش ساختمان بدن انسان و اعمال فيزيولوژيك او در سلامت و همچنين شناخت عوامل بيولوژيك بيماريزا و مكانيزمهاي دفاعي بدن در برابر آنها و اصول آسيب هاي بدن انسان و آشنا ساختن دانشجو با اصول مسائل بهداشتي مي باشد.

حداكثر زمان مجاز براي گذراندن مرحله اول براساس فصل هفتم (مواد ۳۷ و ۳۸) آئين نامه آموزش مصوب شورايعالي برنامه ريزي ۳ سال می باشد.


مرحله دوم :( فیزیوپاتولوژی )

مدت مرحله دوم ۶ ماه است.

هدف از آموزش در اين مرحله عرضه مباحثي است كه بتواند ضمن دادن آگاهي از مباني فيزيولوژيك، دانشجوئي مكانيزم بيماريها و عوامل موثر در آنها و تظاهر بيماريها و تشخيص به طريق تحليل گرانه آشنا نمايد. دانشجو در طي اين مرحله موظف به گذراندن دروس زير است.

الف– پاتولوژی اختصاصی و فارماكولوژی

coolدروس نشانه شناسی و فيزيوپاتولوژی مركب از مباحث بيماريهای گوارش قلب و گردش خون (هر يك به مدت چهار هفته)، غدد داخلی و متابوليسم، كليه، خون و روماتولوژی و ريه (هر يك به مدت سه هفته) همراه با فارماكولوژی و پاتولوژي اختصاصی و نشانه شناسی طی شش ماه تدريس می شود.از آن پس دانشجو هفته ای يك روز صبح در بخشهای بالينی به آموزش نشانه شناسی می پردازد و حداكثر تا ۱۲ساعت در هفته دروس فيزيوپاتولوژی تدريس می شود.

angryامتحان دروس پاتولوژی اختصاصی و فارماكولوژی و نشانه شناسی در پايان 6 ماه يكجا بعمل مي آيد. تصميم درمورد امتحانات ميان ترم بعهده اساتيد مربوطه است.

yesحداكثر زمان مجاز برای گذراندن مرحله دوم يك سال می باشد.


مرحله سوم :( کار آموزی بالینی)

yes زمان گذراندن كار آموزي بالينی بطور مطلوب ۲۰ ماه است كه طی آن دوره های داخلی، جراحی، كودكان، زنان و زايمان، چشم، گوش و حلق و بينی، روانپزشكی، راديولوژی، پوست و پزشکی اجتماعی گذرانده می شود. محل گذراندن كارآموزی ها، بيمارستانهای آموزشی می باشند.

بخش قابل توجهی ازكارآموزی می بايست به آموزش و درمانگاه ها اختصاص يابد و نحوه بررسی و درمان بيماران سرپائی با حضور اعضاي هيئت علمي و دستياران بخش به دانشجويان تعليم داده شود.

 

yes در صورتی كه مجموعه غيبت های موجه دانشجویی طی كارآموزی در يك بخش از يك دهم كل مدت كارآموزی در آن بخش تجاوز كند، آن دانشجو موظف به تكرار كامل كارآموزی در آن بخش می باشد. در خصوص موارد استثنایی تصميم بر عهده شورای، آموزشی دانشكده است.

coolامتحان بخشهای بالينی در پايان كار آموزی هر بخش و امتحان دروس نظری در پايان هر ترم برگزار می شود.

الف – رعايت اخلاق اسلامی و حفظ شئون پزشكی و حسن رابطه با بيماران و ساير كاركنان بخش.

ب – دقت و احساس مسئوليت در انجام امور محوله.

angryشرط قبول شدن در كارآموزی در بخش كسب حداقل ۱۲ نمره از ۲۰ می باشد. در غير اين صورت دانشجو موظف به تكرار كارآموزی در اين بخش است.


مرحله چهارم : کارورزی

دوره کارورزی  - آکادمی کنکور
 

enlightened كنكوركارورزی

 

 براي دانشجويانی كه از اول بهمن ماه ۶۱ به بعد آموزش پزشكی خود را آغاز كرده اند قبل از شروع مرحله كارورزی، امتحانی موسوم به كنكوركارورزی شامل كلياتی از دروس پايه و اصلی و عمومی، فيزيوپاتولوژی و علوم بالينی بطور سراسری برگزار می شود.

تبصره ۱ – شركت در اين كنكور براي ورود به مرحله كارورزي ضروري است.

تبصره ۲ – شرط شركت در اين كنكور قبول شدن در كارآموزي كليه بخشها می باشد.

yesزمان مطلوب گذراندن مرحله كارورزی  ۱۸ ماه است كه طی آن دوره های آموزش دیده در دوره استاژری مجدداً گذرانده می شوند . 

الف – رعايت اخلاق اسلامی و حفظ شئون پزشكی و حسن رابطه با بيماران و ساير كاركنان بخش.

ب – دقت و احساس مسئوليت در انجام امور محوله طبق ضوابط بخش.

angryشرط قبول شدن در كارورزی هر بخش كسب حداقل ۱۲نمره از ۲۰ می باشد در غير اين صورت كارورز موظف به تكرار كارورزی در آن بخش است.

enlightened بمنظور اخذ دانشنامه پزشكی هر كارورز موطف به ارائه يك رساله تحقيقی در يكی از زمينه های پزشكی می باشد.

بنظرم با این توضیحات دید کاملتری نسبت به رشته پزشکی پیدا کردین ... هر چند شنیدن کی بُود مانند دیدن ..به امید موفقیت همه ی شما عزیزان   heart

 
درآمد پزشکان ایرانی - آکادمی کنکور
 

متوسط درآمد پزشکان متخصص ایرانی چقدر است ؟

متاسفانه بر خلاف كشورهاي اروپايي و امريكا، هيچ آمار رسمي از درآمد متوسط و همچنين حداقل و حداكثر درآمد پزشكان متخصص در کشورمان از مراجع رسمي نظير وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشكي، وزارت كار و یا اداره آمار وجود ندارد. گرچه برای پاسخ صريح و روشن به اين سئوال كه درآمد متخصصان ايراني نسبت به پزشكان ساير كشورها در چه سطحي است نياز به شفاف سازی در اين زمينه وجود دارد ولي سعي كرديم تا با استفاده از شواهد نسبتا متقن موجود، ميزان درآمد متخصصين ايراني را تخمين بزنيم.

درآمد های یه پزشک می تواند  جمع درآمد های حاصل از هر کدام از ۴ بخش زیر باشد( همه یا بخشی):

 

درآمد های یه پزشک = کارانه +  حقوق پایه + درآمد مطب و کلینیک های خصوصی + زیر میزی

کارانه پزشکان

ارقام متفاوتي از سوي دست اندركاران و صاحب نظران در خصوص كارانه پزشكان متخصص در بيمارستان هاي مختلف گزارش شده است. در نامه ای كه ۶ تن از نمايندگان اقتصاددان مجلس به رئیس جمهوری در خصوص تعرفه پزشكان منتشر شد، اين نمايندگان ضمن اعتراض به تبعيض درآمد پزشكان با ساير اقشار كادر درماني ذكر شده است: «دريافتي معاون درمان وزير محترم بهداشت كه متخصص قلب است از بيمارستان امام حسين (ع) در تابستان ۱۳۹۱ ماهانه بين ۶۱ تا ۸۳ ميليون تومان بوده است. همچنين در خبری كه یکی از خبرگزاري ها در فروردين ۱۳۹۴ گزارش کرد، حسن غفوري فرد وزير و نماينده سابق مجلس اذعان داشته كه «مدير يكي از بيمارستان ها خودش به من گفت كه من فقط ۴۵ ميليون تومان كارانه مي گيرم». دکتر ايرج خسرونيا رئيس جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران نيز بيشترين كارانه ها را مربوط به جراحان قلب و مغز و اعصاب دانست كه مي تواند ماهانه تا ۷۰ ميليون تومان هم برسد. در مقابل اين رقم ها، معاون درمان وزارت بهداشت در خرداد ماه ۱۳۹۳ اعلام کرد كه استادان دانشگاه كه مطب ندارند و تمام وقت در بخش دولتي كار مي كنند كارانه زير ۱۰ ميليون تومان مي گيرند و علی جعفريان رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران، متوسط رقم كارانه هيئت علمي دانشگاه را ۵ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان دانست. در سال ۱۳۹۲ حسن طريقت منفرد وزير سابق بهداشت، اعلام كرد كه درآمد كاركرد پزشكان در بخش دولتی براي ۱۵۰ ساعت كار ماهانه ۳۴ ميليون تومان است.


زیرمیزی

زیر میزی در پزشکی- آکادمی کنکور

عليرغم اينكه دريافت زيرميزي توسط برخي از پزشكان متخصص سالهاست رواج دارد اما هيچ وقت آمار دقيق از ميزان اين دريافت ها گزارش نشده است. این در حالی بود که دکتر سید حسن هاشمي وزير بهداشت، زيرميزي را در فروردين ۱۳۹۳ حدود ۷ تا ۱۰ هزار ميليارد تومان اعلام كرد (مبلغي حدود سه برابر ميزان اختلاس معروف ۳۰۰۰ ميلياردي). با تكيه بر تخمين ايرج نديمي نماينده مردم لاهيجان و سياهكل در مجلس مبني بر وجود يك گروه ۳ هزار نفري ماليات گريز در بين پزشكان، اگر اين رقم را كه چيزي حدود ۵/۲ ميليارد يورو و ۳ ميليارد دلار است بين اين تعداد پزشك تقسيم کنیم به درآمد ماهانه بين ۱۹۴ تا ۲۷۸ ميليون تومان فقط از طريق دريافت زيرميزي مي رسيم. بالطبع هرچه تعداد پزشكان زيرميزي بگير بيشتر باشد اين ارقام كمتر مي شود.


حقوق پایه ماهانه

بسياري از پزشكان متخصص كه در دانشگاه ها و يا ساير سازمان هاي دولتي يا غير دولتي نظير سازمان تامين اجتماعي كار مي كنند حقوق ماهانه چند ميليوني بر اساس سابقه كار و رده علمي دريافت مي كنند. اين ارقام به كارانه اضافه شده و به عنوان دستمزد نهايي پرداخت مي شود. ارقام اين دستمزدها نيز بطور شفاف در دسترس نیست.


 

درآمد مطب و کلینیک‌های خصوصی

در اين مطب ها معمولا تعداد زيادي بيمار ويزيت مي شوند كه علاوه بر حق ويزيت در بسياري از اين مطب ها درآمدزايي از طريق انجام آزمايشاتي نظير نوار قلب، نوار مغز، سونوگرافي و... نيز صورت مي گيرد. متاسفانه بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه از درآمد متوسط مطب ها و كلينيك ها نيز هيچگاه گزارش شفافي منتشر نشده است.

با توجه به نكاتی که عنوان شد، تخمين درآمد نهايي يك پزشك متخصص در ايران به خاطر منابع متعدد درآمد و عدم شفافيت غير ممكن است.

دکتر ايرج خسرونيا در مصاحبه ای که با خبرنگار مهر داشته است، بيشترين درآمد را متعلق به جراحان مغز و اعصاب دانست كه بين ۲۰۰ تا ۳۰۰ ميليون تومان در ماه است. ايرج نديمي نماينده مجلس به وجود دست کم ۳۰۰ پزشك با درآمد ماهانه يك ميليارد تومان اشاره كرد. دكتر علي اصغر پيوندی رئيس هيئت مديره نظام پزشكي تهران نيز با تاييد وجود پزشكان متخصص با درآمدهاي چند صد ميليوني اظهار داشت كه نمي توان درصدی را براي اين تعداد پزشكان تعيين كرد. در تحقيقي كه توسط يك گروه در صدا و سيما انجام شده بود، گزارشي از ۲ هزار پزشك با درآمد بالاي ۵۰۰ ميليون تومان در ماه ارائه شد. در عین حال با آشفتگي اطلاعات موجود بطور قطعي نمي توان گفت كه درآمد متخصصين ايراني بيشتر يا كمتر از همتايان خارجي آنها است، ولی دو نكته با توجه به اطلاعات موجود قطعي است.

پزشكان متخصصي كه درآمدشان شامل كارانه، حقوق پايه، درآمد مطب و زيرميزي مي شود قطعا چندين برابر متخصصان اروپايي و امريكايي درآمد دارند.

دريافتي متوسط پرستاران در آمريكا و آلمان يك سوم تا يك چهارم درآمد پزشكان است كه در ايران این رقم به شدت كمتر است. همچنين حقوق دستياران پزشكي در آمريكا حدود ۲۵ درصد درآمد يك متخصص و در آلمان حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد درآمد يك متخصص است. اين باعث مي شود كه يك پزشك در دوران دستياري زير خط فقر زندگي نكند و با دريافت تخصص خود سعي بر رفع محروميت هاي قبلي در اسرع وقت نداشته باشد.

درآمد پزشکان در اروپادرآمد پزشکان در اروپا

براساس آخرين گزارش فدراسيون پزشكان اروپا در سال ۲۰۱۴ حداكثر درآمد پزشكان شاغل در بيمارستان های فرانسه بين ۴۵۰۰ تا ۷۹۰۰ يورو (۱۲ تا ۲۵ ميليون تومان)، در ايتاليا بين ۴۵۰۰ تا ۱۲۰۰۰ (۱۲ تا ۴۲ ميليون تومان)، در دانمارك بين ۸۳۰۰ تا ۱۳۳۰۰ (۲۹ تا ۴۶ ميليون) و در اسپانيا بين ۲۴۰۰ تا ۴۳۰۰ يورو (۵/۸ تا ۱۵ ميليون تومان)است. همچنين متوسط درآمد سالانه دستياران پزشكي در امريكا ۵۵۳۰۰ دلار (حدود ۱۵ ميليون تومان ماهانه) است. درآلمان متوسط درآمد دستياران رشته پزشكي بر اساس سال تحصيلي وي بين ۴۰ تا ۵۴ هزار يورو در سال مي باشد كه معادل ماهانه ۵میلیون و ۱۱۰ هزار تا ۵ ميليون و ۱۵۰ هزار تومان می شود.


علیرضا سیاحی

مشاور تخصصی رشته تجربی : علیرضا سیاحی

شماره تماس جهت گرفتن مشاوره : ۰۹۳۵۹۳۰۹۰۶۶

ایمیل: touristreza@gmail.com

تلگرام : alirezasayyahi@

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 1 | امتیاز: 5 از 5