تولید


آکادمی کنکور - اقتصاد دهم - تولید

 پیش نیاز

متن درس

خلاصۀ درس

پرسش

ایستگاه!


 

در بین منابع و امکانات موجود در طبیعت زمین کشاورزی را در نظر بگیرید، همانطور که می‌دانید زمین کشاورزی به تنهایی نیازهای ما را برطرف نمی‌کند، بلکه باید با دو عامل دیگر یعنی نیروی انسانی (در اینجا  کشاورز) و سرمایۀ که به دو بخش فیزیکی و سرمایه ای (در اینجا تراکتور و پولی که برای بذر، سم و کود و جمع آوری سایر عوامل تولید) نیاز است، تا از زمین کشاورزی محصولات و کالاهایی مانند گندم و پنبه به دست آید، در اینصورت می توانند نیاز های انسان را برطرف کنند. این سه عامل را عوامل (نهاده) تولید می نامیم، و به فرایندی که برای تولید گندم و پنبه صورت گرفت تولید می گوییم، این نوع اول تولید است که به آن احیا می گوییم.

در ادمه با انواع  تولید، سازمان تولید، هزینهۀ درآمد و سودی که نصیب تولیدکنندگان می شود آشنا می شویم.


آیا منابع و امکانات طبیعت به طور مستقیم مورد استفاده قرار می گیرند؟

همانطور که اشاره شد منابع وامکانات با نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی و مالی تبدیل به کالا های مورد نظر ما می شوند و پس از آن می توانند نیاز های ما را برطرف کنند، به این فرایند تولید می گویند؛ پس منابع و امکانات به طور مستقیم مورد استفاده قرار نمی گیرند بلکه باید در فعالیت تولیدی قرار بگیرند و به کالاهای مورد نیاز ما تبدیل شوند. البته توجه داشته باشید که برخی از محصولات طبیعت به طور مستقیم مورد استفاده انسان قرار می گیرند؛ مانند : چوب جنگل، علف مراتع، که برای استفادۀ بیشتر و رفع نیازهای مختلف باید در آن ها تغییراتی به وجود بیاوریم و ایجاد ارزش مصرفی و مبادلاتی کنیم، مانند اینکه چوب جنگل را برای تهیۀ مداد به کار بگیریم.

زمین کشاورزی توسط کشاورز به وسیلۀ تراکتور شخم زده می شود، تا زمانی که محصول به وجود بیاید باید سه عامل تولید نیز وجود داشته باشند. البته در بین عوامل یاد شده یک مورد را ذکر نکردیم، سرمایه مالی چون مستقیما در تولید نقش ندارد بلکه تبدیل به عوامل تولید دیگر می شود.


صنعت قبل از کدام نوع تولید قرار دارد، و مهم‌ترین عامل تولید در کدام گزینه به درستی بیان شده، علت آن چیست؟آکادمی کنکور - صنعت

1 . احیا  - نیروی انسانی به علت این که وظیفۀ ترکیب سایر عوامل تولید را بر عهده دارد.

2 . خدمات -  منابع طبیعی چون بدون آن ها انسان نمی تواند هیچ کالایی تولید کند.

3 . احیا  - منابع طبیعی چون بدون آن‌ها انسان نمی‌تواند هیچ کالایی تولید کند.

. خدمات - نیروی انسانی به علت این که وظیفۀ ترکیب سایر عوامل تولید را بر عهده دارد.

 

تولید

انسان قدرت خلق اشیا را ندارد؛ اما می تواند آگاهانه و بابرنامه‌ریزی و تلاش خود در مواد، و محیط پیرامون خود تغییر ایجاد و تولید کند. در نتیجه برخلاف حیوانات، انسان ها در طول تاریخ به طور روز افزونی مصنوعات و محصولات مختلفی تولید کرده و تمدن‌ها ساخته‌اند.

انسان برای تهیۀ کالا و خدمات مورد نیاز خود با استفاده از منابع و امکانات، به کار و تلاش نیاز دارد؛ به عبارت دیگر، این منابع به گونه ای که هست نمی تواند مورد استفادۀ ما قرار گیرد و نیاز هایمان را برطرف کند؛ بلکه باید با برخی اقدامات و ایجاد ارزش مصرفی و مبادلاتی، به کالا ها و خدماتی تبدیل شود که می تواند نیاز های ما را برآورده کند این سلسله اقدامات همان تولید است.

از طریق فعالیت‌های تولیدی، کالا ها و خدمات مورد نیاز افراد و جوامع تهیه می شود. محصولات کشاورزی، محصولات صنعتی و فناوری ها و محصولات دانش بنیان، حتی ایده و نوآوری‌ها، همه و همه حاصل فعالیت‌های تولیدی است.

تولیدکنندگان

همۀ فعالان اقتصادی به نوعی تولید کنندۀ محصول(کالا، خدمات) هستند؛

کشاورزی را در نظربگیرید که در زمین کشاورزی سبزی کاشته است این سبزی در اینجا کالایی است که آن را تولید کرده است، اما اگر یک نفر سبزی ها را بخرد و آن ها را پاک کند ودر شهر بفروشد فعالیت نفر دوم که سبزی ها را خریده و آن ها را پاک کرده نیز تولید است، اما تولید او خدمات نام دارد، او با فعالیت خود ارزش افزوده تولید کرده است، یعنی ارزش کالا( در اینجا سبزی) را بیشتر کرده است. زیرا اگر این فعالیت انجام نشود لازم است مردم با زحمت فراوان کالاهای خود را در مزرعه خریداری کنند.

کشاورزان و صنعتگران کالا تولید می کنند. و رانندگان، کارکنان دولت، بانک ها و زنان خانه‌دارد، خدمات تولید می کنند. تولید کنندگان با فعالیت خود ارزش افزوده تولید می کنند.

برخی از محصولات طبیعت مورد استفاده مستقیم انسان قرار می گیرند، مثل بهره برداری از علف مراتع، چوب جنگل‌ها، معادن و یا ماهی دریاها. این اقدام را، که موجب مالکیت فرد می‌شود، حیازت می‌نامند. بدون این، اولین تولید انسان ممکن نبوده است؛ اگر گندم خودروی وحشی وجود نداشت انسان نمی‌توانست از آن بذر گندم به دست آورد.

   احیا چیست؟

انسان با استفاده از منابع و محصولات طبیعی(حیازت)، کار خود و سرمایه منابع طبیعی را به تولید می رساند؛   زراعت، باغبانی، پرورش ماهی، این نوع اول تولید است که احیا نام دارد.

صنعت را توضیح دهید و چند مورد از کالاهایی که در صنعت تولید می شود را نام ببرید؟

از ترکیب مواد حیازت شده یا از احیای منابع طبیعی و ایجاد ارزش مصرفی یا مبادلاتی در آن ها به دست آید ؛  صنایع غذایی، پوشاک و پتروشیمی. این نوع دوم از تولید است که صنعت نام دارد.

  نوع سوم تولید چیست؟

نوع سوم تولید، که قبلا به آن ها اشاره شد کالای نرم (خدمات) نام دارد که کالای محسوس و ملموس نیست؛   خدمات معلمان، پزشکان و روانشناسان.

همانطور که اشاره شد تولیدکنندگان با فعالیت خود ارزش افزوده تولید می کنند، منظور از ارزش افزوده چیست؟

یک مؤسسۀ تولیدی به بهره برداری از معادن آهن اقدام می کند (استخراج سنگ آهن) مؤسسه دوم سنگ آهن را در مرحلۀ اولیۀ فراوری به نرمه سنگ آهن و سپس به گُندله (آهن اسفنجی) تبدیل، و آن را به مجتمع فولادسازی عرضه می‌کند. مؤسسه سوم گندله ها را به محصولات فولادی از جمله ورق فولادی، تبدیل می کند. ورق های فولادی را کارخانۀ اتومبیل سازی خریداری می کند و با استفاده از آنها قطعات مختلف بدنۀ اتومبیل را تهیه می‌کند. در نهایت، اتومبیل به بازار عرضه می شود و در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.

نتیجه : با یک مثال ساده تر یاد بگیرید، پنبه - نخ - پارچه - پوشاک، در هر مرحله بر ارزش محصول افزوده شده است.

انگیزه تولیدگنندگان

  انگیزه تولید کنندگان از تولید کالا چیست؟ 

بی تردید انگیزه بیشترتولیدکنندگان از تولید کالا و خدمات برطرف کردن نیاز های خود و دیگران  و کسب منفعت شخصی است. با رشد بیشتر عقلی، افراد به منافع ملی و اجتماعی نیز می اندیشند و اهداف والاتری را نیز دنبال می کنند. بنابراین انگیزه بیشتر انسان‌ها در فعالیت روزمره خود، کسب روزی حلال، خدمت به هم نوعان و آبادانی کشور است که عبادت تلقی می شود. در نتیجه، مجموعه ای از انگیزه‌های شخصی و خانوادگی مثل کسب درآمد و انگیزه های انسانی و ملی در تداوم و توسعه تولید دخیل است.

تولید کنندگان و موسسات اقتصادی بر اساس انگیزه‌های خود به دو دستۀ انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم می‌شوند.

عوامل(نهاده‌های)تولید

همانطور که اشاره شد منابع طبیعی به طور مستقیم مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، بلکه باید آن‌ها را تبدیل به کالاها و خدماتی کنیم تا بتوانیم با آن ها نیاز ها را فع کنیم، یعنی باید آن ها را تولید کنیم.

عوامل تولید را نام ببرید و مهم‌ترین عامل تولید را در بین  آن‌ها مشخص کنید؟

 

منابع طبیعی

(زمین)

در جریان تولید کالاها و خدمات از منابع و امکاناتی استفاده می کنیم که خداوند در طبیعت در اختیار ما قرار داده است. در فعالیت کشاورزی، زمین، در فعالیت صیادی دریا و در فعالیت صنعتی از مواد خامی که از منابع استخراج می‌شود استفاده می کنیم، همۀ این عناصر جز منابع طبیعی شناخته می‌شوند. اقتصاددانان این مجموعه را با عنوان زمین معرفی می‌کنند.

   خاک‌ها، آب و هوا، معادن، زمین‌های کشاورزی همگی جزو منابع طبیعی هستند.

  سرمایه

انسان برای بهره برداری از منابع طبیعی علاوه بر کار به سرمایه نیز نیازمند است.

الف - سرمایه فیزیکی :

تراکتور و کمباین برای کشاورزی، سمباده برای نجار، آچار برای تعمیرکار و کامیون برای شرکتهای حمل و نقل همگی جزو سرمایۀ فیزیکی هستند.

ب - سرمایۀ مالی :

به هزینه‌هایی که برای جمع‌آوری سه عامل تولید انجام می‌شود، سرمایه‌ مالی گفته می‌شود.

نکته ترکیبی :

در ادامه فصل یاد می‌گیریم که تولیدکنندگان برای تولید محصول مقداری هزینه می‌کنند، منظور از این هزینه، سرمایه مالی است، که مستقیم در تولید نقش ندارد، بلکه تبدیل به عوامل تولید می‌شود؛ مثال : فعالیت کشاورزی را در نظر بگیرید : ما زمین را اجاره و یا می‌خریم، سرمایه فیزیکی (در اینجا تراکتور) را اجاره یا می‌خریم و نیروی انسانی را به خدمت می‌گیریم و به او حقوق یا دستمزد می‌دهیم، سایر این عوامل هزینه‌های تولید هستند.

همچنین در فصل بانک و بورس تولیدکنندگان برای تهیۀ این سرمایه است، که از بانک، وام می گیرند و از طریق اوراق مشارکت، سرمایه مالی لازم را برای راه اندازی فعالیت های تولیدی خود را به دست می آورند.

سرمایه مالی صرف خرید یا اجارۀ سرمایه های فیزیکی، زمین و یا پرداخت دستمزد به عوامل انسانی می شود. دقت کنید سرمایۀ مالی مستقیماً در تولید نقش ندارد بلکه با تبدیل به عوامل تولید دیگر به تولید کمک می کند. برای مثال تا به حال دیده اید که نجاری با پول چوب را سمباده بزند، بلکه پول تبدیل به عوامل تولید مثل سمباده می شود.

عوامل انسانی

تولید و فراهم آوردن محصولات مورد نیاز با استفاده از منابع طبیعی، نیازمند کار و تلاش انسان است؛ به عبارت دیگر تا تلاش انسان نباشد، منابع بیکران و با ارزش طبیعت قابلیت استفاده پیدا نمی‌کند؛ به همین دلیل، نقش عوامل انسانی در جریان تولید بی بدیل و بسیار مهم است.

عوامل مولد انسانی شامل نیروی کار )کارگر ساده(، کارفرما )صاحب کسب و کار و محصول(،یاد می شود. سرمایه انسانی مدیر، متخصص و کار آفرین است. گاهی از متخصصان به عنوان سرمایۀ انسانی یاد می شود.

نیروی انسانی به عنوان مهم ترین عامل تولید شناخته می شود، چون وظیفۀ ترکیب سایر عوامل تولید را برعهده دراد.

بدیهی است که تولیدکنندگان کالا های مختلف به نهاده های متفاوتی نیاز دارند؛ برای مثال، یک مؤسسۀ تولید محصولات کشاورزی، به زمین کشاورزی، نیروی کار، آب، کود، انبار و سردخانه نیاز دارد؛ در حالی که یک مؤسسۀ تولید محصولات صنعتی به نیروی کار، ماشین آلات، مواد اولیه و نظایر آن نیازمند است.

پاسخ : احیا نوع اول تولید است و صنعت دومین مرحلۀ تولید است، که قبل از خدمات (کالای نرم) قرار دارد و خدمات سومین مرحله تولید است.

مهم‌ترین عامل تولید نیروی انسانی است، چون وظیفۀ ترکیب سایر عوامل تولید را بر عهده دارد.(گزینه صحیح 4)


  سازمان تولید چه وظیفه ای بر عهده دارد و در چه صورت تولیدکننده می‌تواند از وضعیت زیان دوری کند؟

1 . سازمان تولید وظیفه دارد که منابع و امکانات را به کالا های مورد استفاده تبدیل کند. – نیروی انسانی کمتری برای کار استخدام کند.

2 . جایگاه و نقش هر یک از عوامل تولید را مشخص می کند. – در مصرف مواد اولیه صرفه جویی کند.

3 . سازمان تولید وظیفه دارد که منابع و امکانات را به کالا های مورد استفاده تبدیل کند. – در مصرف مواد اولیه صرفه جویی کند.

4 . جایگاه و نقش هر یک از عوامل تولید را مشخص می کند. – نیروی انسانی کمتری برای کار استخدام کند.

سازمان تولید

سه عاملی که از آن ها به عنوان عوامل تولید یادشد باید جایگاهشان مشخص شود این کار وظیفۀ سازمان تولید است. بحث سازمان تولید در واقع پاسخ به این سوال است که تولید کننده و صاحب اصلی محصول تولیدی کیست.

صاحب اصلی محصول تولیدی

1 . مشارکتی :

همۀ عوامل تولید ( صاحب زمین، صاحب سرمایه فیزیکی و مالی و نیروی انسانی ) با هم شریک می شوند و در سود و زیان نیز به مقدار توافق سهیم می شوند.

2 . یکی از عوامل تولید یا برخی :

صاحب سرمایه یا زمین به تنهایی مسئولیت تولید را برعهده می گیرد و یا مشترکاً با صاحب تراکتور  شریک (صاحب محصول تولیدی) می شوند. در این صورت تمام منافع، خطر)ریسک( و هزینه های تولید بر عهده صاحب تولید است و سایر عوامل تولید، دستمزد یا اجاره می گیرند.

بدین ترتیب، انواع سازمان های تولیدی به سازمان های تعاونی، خصوصی، سهامی خاص و سهامی عام تقسیم می شود. بدیهی است توزیع درآمد بین عوامل تولید در هر صورت باید عادلانه و براساس میزان مشارکت آنها در تولید و قبول خطر باشد.

هزینه های تولید

تولیدکنندگان برای تولید محصولاتشان باید هزینه هایی را بپردازند که به آن هزینه تولید می گویند.

تولید کننده ای می خواهد که گندم بکارد، او باید برای سه عامل تولید که گفتیم هزینه هایی را متقبل شود، زمین کشاورزی را اجاره کند، تعدادی کارگر استخدام و به آن ها دستمزد بپردازد و همچنین ماشین‌آلات و سایر ابزارها و سرمایه های فیزیکی را خریداری و یا اجاره کند، به اینها هزینه های  مستقیم تولید می‌گویند.

در این مثال :  تولید کننده برای به دست آوردن گندم در زمان خرمن باید هزینه هایی را برای گرد آوری سه عامل زمین (اجاره)، نیروی انسانی(دستمزد) و ابزار (خریداری یا اجاره) تولید انجام دهد که به آن ها هزینه های تولید می گویند.

دقت کنید در اقتصاد اسلامی عوامل انسانی هم می تواند صاحب تولید شود و هم دستمزد بگیرد و در سود و زیان شریک نشود. در واقع به دلیل اهمیت انسان، دو انتخاب به وی داده شده است؛ اما صاحب سرمایه مالی یا به صورت قرض الحسنه در تولید مشارکت می کند و اجر الهی واجتماعی می برد و یا به عنوان صاحب کار در سود و زیان شریک می شود؛ به عبارت دیگر سرمایه مالی پول نمی تواند مانند سرمایه فیزیکی )تراکتور( اجاره بگیرد؛ چرا که ربا در اسلام حرام است.

نکته ترکیبی :

هزینه همان سرمایه مالی است که در جریان تولید برای جمع آوری تمام عوامل تولید به کار گرفته می‌شود.

 درآمد، سود و زیان

همانطور که اشاره شد تولید کنندگان با فعالیت تولیدی خود کالا یا خدمات تولید می‌کنند، اگر تولید کننده کالاهایش را بفروشد، به پولی که از طریق فروش کالاها نصیب او می‌شود درآمد می‌گویند.

کل محصول تولیدی × قیمت محصول=  درآمد

اگر میزان درآمد از هزینه های تولید بیشتر باشد می گوییم تولیدکننده از فعالیت خود سود برده است.

اگر تولیدکننده‌ای در طول یک دورۀ زمانی معین  مثلاً یک سال برای فعالیت های تولیدی خود ده میلیون ریال هزینه کرده باشد و کالا های تولید شده را دوازده میلیون ریال بفروشد، می گوییم دو میلیون ریال سود برده است.اگر تولیدکننده، خودش مغازه یا ابزار تولید داشته باشد و یا خودش کار کند به این عوامل تولید هزینه‌ای در ظاهر پرداخت نمی‌کند. هرچند تولیدکننده برای زمین یا تراکتور خود به ظاهر هزینه‌ای نپرداخته در واقع هزینه ای کرده است؛ چرا که می‌توانست آنها را به دیگری اجاره دهد و کسب درآمد کند؛ بنابراین نمی‌توان هزینه کل را بدون اینها محاسبه کرد. اقتصاددانان این هزینه غیرمستقیم را هزینه فرصت می‌نامند و هزینه‌های تولید را شامل هزینه های مستقیم و هزینه‌های فرصت می‌دانند.

اگر میزان درآمد از هزینه های تولید کمتر باشد تولیدکننده دچار ضرر شده است. بنابراین با افزایش درآمد وکاهش هزینه ها می تواند از وضعیت زیان دوری کند.

با صرفه جویی و افزایش بهره وری)مثل پرهیز از استخدام نیروی کار غیرلازم یا صرفه جویی در مصرف مواد اولیه و انرژی و یا جلوگیری از ریخت و پاش‌ها(، هزینه های تولید را از سطح ده میلیون ریال به نه میلیون ریال کاهش دهد؛ بدون اینکه از میزان تولید بکاهد؛ به این ترتیب، او، یک میلیون ریال به سود خود اضافه کرده است.از سوی دیگر، می تواند با بازاریابی برای محصولات خود، بازار خوبی فراهم کند و کالا هایش را با قیمت مناسب بفروشد. دراین صورت تولیدکننده مورد نظر ما با تلاش خود می تواند میزان درآمد حاصل از فروش را از دوازده میلیون ریال در سال به دوازده و نیم میلیون ریال افزایش دهد و بدین ترتیب، نیم میلیون ریال به سود خود اضافه کند.

پاسخ : سازمان تولید، جایگاه هر یک از عوامل تولید را مشخص می کند، بحث سازمان تولید در واقع پاسخ به این سوال است که تولید کننده و صاحب اصلی محصول تولیدی کیست. و تولید کننده برای جلوگیری از ضرر باید از استخدام نیروی کار غیر لازم پرهیز کند، و در مصرف مواد اولیه صرفه جویی کند. (گزینه صحیح2)


منابع و امکانات به طور مستقیم مورد استفاده قرار نمی گیرند بلکه با دو عامل دیگر یعنی عوامل انسانی و سرمایه باید آن ها را به کالاهای مورد نیاز خود تبدیل کنیم به این فرایند تولید می گویند. این نوع اول تولید احیا نام دارد.

نوع دوم تولید صنعت نام دارد که زا ترکیب مواد حیازت شده به وجود می آید. و نوع سوم تولید خدمات(کالای نرم) نام دارد.

برای هر تولید(جمع آوری عوامل تولید) باید هزینه هایی را صرف کنیم که به آن هزینه های تولید می گوییم. اگر مقدار درآمد از هزینه های تولید بیشتر باشد می گوییم که تولیدکننده سود برده است، و اگر کمتر باشد می گوییم تولیدکننده متحمل ضرر شده است.

انگیزۀ تولیدکنندگان 1 . منفعت شخصی(کسب سود) 2 . خدمت به هم نوعان (عبادت)

تولید کننده برای ضرر باید جلوی ریخت و پاش ها را بگیرد و بازار خوبی برای محصولات خود بیابد و محصولاتش را با قیمت بیشتری بفروشد.

سازمان تولید صاحب اصلی محصول تولیدی را مشخص می کند. وصاحب اصلی محصول تولیدی به دو گروه تقسیم می شوند. 1 . همۀ عوامل تولید با هم محصول را تولید می کنند و در سود و زیان شریک می شوند. 2 . یکی یا بخشی از عوامل تولید به صورت توافقی صاحب محصول تولیدی می شود، یعنی سود و زیان بر عهدۀ اوست.

 
 

1

تولید چیست؟

انسان برای تهیۀ کالا و خدمات مورد نیاز خود با استفاده از منابع و امکانات، به کار و تلاش نیازدارد؛ به عبارت دیگر، این منابع به گونه ای هستند که نمی تواند مورد استفاده ما قرار گیرد و نیازهایمان را برطرف کند؛ بلکه باید با برخی اقدامات و ایجاد ارزش مصرفی و مبادلاتی، به کالا ها و خدماتی تبدیل شوند که می توانند نیازهای ما را برآورده کند.این سلسله اقدامات تولید نامیده می شود.

2

آیا همۀ محصولات تولید شده به صورت مستقیم به مصرف می رسد؟ چرا؟

خیر، زیرا بعضی از کالاها توسط تولیدکنندکان دیگر خریداری شده و در جریان تولید سایر کالاها مصرف می شوند؛ مثل : گوجه فرنگی که توسط کارخانه ای خریداری می شود وتبدیل به رب گوجه فرنگی می شود. و همانطور که اشاره شد نوع دوم تولید یعنی صنعت از ترکیب و تبدیل عوامل حیازت و یا از محصولات به دست آمده از احیای منابع طبیعی و ایجاد ارزش مصرفی و مبادلاتی به دست می آید.

3

سود چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

تولید کننده با فروش محصولات خود مقداری درآمد به دست می آورد اگر میزان درآمد از هزینه های تولید بیشتر باشد تولید کننده از فعالیت خود سود برده است.

هزینه های مستقیم ـ درآمد=  سود

4

تولیدکنندگان برای جلوگیری از ضرر های کوتاه مدت یا بلند مدت خود چه اقداماتی انجام می‌دهند؟

اقداماتی مثل : پرهیز از استخدام نیروی کار غیرلازم یا صرفه جویی در مصرف مواد اولیه و انرژی و یا جلوگیری از ریخت و پاش ها همچنین تولیدکنندگان می توانند با بازاریابی برای محصولات خود بازار خوبی فراهم کنند و کالاهایشان را با قیمت مناسب بفروشند.

5

عوامل تولید را نام ببرید؟

1. منابع طبیعی(زمین) 2 . سرمایه (فیزیکی و سرمایه ای) 3 . عوامل انسانی

6

آیا می توان یکی از عوامل تولید را از دیگر عوامل مهم تر دانست؟ چرا؟

بلی  _ عامل انسانی مهم ترین عامل در بین عوامل تولید است چون وظیفۀ ترکیب سایر عوامل تولید را بر عهده دارند.

7

پولی که تولیدکنندگان برای خرید عوامل تولید می پردازند با چه عنوان‌هایی نصیب خانواده‌ها می‌شود؟

دستمزد، اجاره، خرید

8

هر کسب و کاری به چند صورت می تواند سازماندهی شود؟ توضیح دهید؟

هر کسب و کاری به دو صورت سازماندهی می شود.

1 . یا به صورت مشارکتی همۀ عوامل تولید در سود و زیان شریک می شوند.

2 . یا یک نفر یا برخی با مشارکت صاحب اصلی محصول تولیدی می شوند و به نسبت ریسک و خطری که قبول کرده اند در سود و زیان سهیم می شوند و سایر عوامل تولید نیز دستمزد یا اجاره می گیرند.

 

1

نوع دوم تولید ..... نام دارد که از ترکیب و تبدیل مواد ..... به دست می آید؟

1 . کالای نرم – حیازت شده

2 . صنعت – صنایع غذایی و پوشاک

3 . کالای نرم – صنایع غذایی و پوشاک

4 . صنعت – حیازت شده

2

انسان قدرت خلق اشیا را ندارد اما می تواند ....... تغییر ایجاد کند و ...... کند؟

1 . با استفاده از سرمایه و نیروی انسانی در محیط پیرامون خود تغییر ایجاد کند و توسعۀ اقتصادی را ایجاد کند.

2 . آگاهانه و با برنامه ریزی و تلاش خود در محیط پیرامون خود تغییر ایجاد کند و تولید کند.

3 . آگاهانه و با برنامه ریزی و تلاش خود در محیط پیرامون خود تغییر ایجاد کند و توسعۀ اقتصادی را ایجاد کند.

4 . با استفاده از سرمایه و نیروی انسانی در محیط پیرامون خود تغییر ایجاد کند و تولید کند.

3

انسان برای تهیۀ کالا و خدمات مورد نیاز خود با استفاده از منابع و امکانات به ...... نیاز دارد؟

1 . به سرمایه نیاز دارد.

2 . به انرژی نیاز دارد.

3 . به کار و تلاش نیاز دارد.

4 . فناوری لازم نیاز دارد.

4

انسان محصول آمادۀ طبیعت مثل : علف مراتع و چوب جنگل را مستقیما برداشت می کند، این اقدام موجب ...... فرد می شود و آن را ..... می نامند.

1 . تولید کالا برای فرد می شود و آن را حیازت می نامند.

2 . مالکیت فرد می شود و آن را احیا می نامند.

3 . تولید کالا برای فرد می شود و آن را احیا می نامند.

4 . مالکیت فرد می شود و آن را حیازت می نامند.

5

نوع دوم تولید ........ نام دارد که از ترکیب و تبدیل مواد ....... به دست می آید.

1 . صنعت – حیازت شده

2 . خدمات – حیازت شده

3 . صنعت – طبیعی

4 . خدمات - طبیعی

6

تولیدکنندگان براساس انگیزه های خود به ........... و ............. تقسیم می شوند؟

1 . حقوقی و حقیقی

2 . کسب درآمد و انگیزه ملی

3 . انتفاعی و غیرانتفاعی

4 . خصوصی و دولتی

7

یک موسسۀ تولید محصولات کشاورزی به زمین کشاورزی، نیروی کار، آب، کود نیاز دارد در حالی که یک موسسۀ تولید محصولات صنعتی به ماشین آلات، مواداولیه و نظایر آن نیازمند است این مطلب بیانگر چیست؟

1 . تولیدکنندگان مختلف کالاهای مختلفی تولید می کنند.

2 . منابع و امکانات موجود در طبیعت بسیار متفاوت است.

3 . تولید کنندگان کالاهای مختلف به نهاده های مختلفی نیاز دارند.

4 . هزینۀتولید کالاهای مختلف متفاوت است.

8

سرمای فیزیکی در واقع .......... است؟

1 . حاصل استفاده از منابع است.

2 . حاصل کار گذشته انسان است.

3 . از طریق سرمایۀ مالی به دست می آید.

4 . مهم ترین عامل تولید است.

پاسخ تشریحی

1

نوع دوم تولید صنعت نام دارد که از ترکیب و تبدیل مواد حیازت شده، و یا محصولات به دست آمده از احیای منابع طبیعی و ایجاد ارزش مصرفی یا مبادلاتی در آن ها به دست می آید؛ مثل : صنایع غذایی، پوشاک، پتروشیمی و ...(گزینه صحیح 4 )

2

انسان قدرت خلق اشیا را ندارد اما می تواند آگاهانه و با برنامه ریزی در محیط پیرامون خود تغییر ایجاد کند و تولید کند.(گزینه صحیح2)

3

انسان برای تهیۀ کالا و خدمات مورد نیاز خود با استفاده از منابع و امکانات به کار و تلاش نیاز دارد. (گزینه صحیح3)

4

انسان محصول آمادۀ طبیعت مثل : علف مراتع و چوب جنگل را مستقیما برداشت می کند این اقدام موجب مالکیت فرد می شود حیازت می نامند.(گزینه صحیح 4)

5

نوع دوم تولید صنعت نام دارد که از ترکیب مواد حیازت شده و یا از احیای منابع طبیعی و ایجاد ارزش مصرفی یا مبادلاتی در آن ها به دست می آید؛ مثل : صنایع غذایی، پوشاک و پتروشیمی. (گزینه صحیح 1)

6

تولیدکنندگان براساس انگیزه های خود به دو بخش انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم می شوند. (گزینه صحیح3)

7

یک موسسۀ تولید محصولات کشاورزی به زمین کشاورزی، نیروی کار، انبار و سردخانه نیاز دارد در حالی که موسسۀ تولید محصولات صنعتی به ماشین آلات و نیروی کار و مواد اولیه نیاز دارد این نشان دهندۀ این است که تولیدکنندگان محصولات مختلف نیاز به عوامل(نهاده های) تولید مختلفی دارند.(گزینه صحیح3)

8

سرمایه فیزیکی (ابزار تولید) در واقع حاصل کار گذشته انسان ها است.(گزینه صحیح2)

 

مؤلف : مجید حیدری
 

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 2 | امتیاز: 5 از 5