بانک


پیش نیاز

متن درس

خلاصۀ درس

پرسش

ایستگاه!

 

در فصل قبل اشاره کردیم که با پیدایش رسید کاغذی، مردم برای امنیت پول و راحتی از حمل و نقل پول‌های فلزی خود را به صرافان می‌سپردند، و صرافان نیز رسیدی صادر می‌کردند، که بیانگر بدهی آنان به صاحب پول فلزی بود. این رسیدها در واقع اولین اسکناس‌ها بودند، رونق روز افزون صرافی‌ها آن‌ها را به نهاد مهمی در اقتصاد مردم تبدیل کرد. نام این نهاد مهم در اقتصاد اروپا بانک بود.

با گسترش ارتباطات بانک‌ها نیز فعالیت خود را گسترش دادند، و شعبه‌های مختلف آن‌ها در نقاط مختلف در دسترس قرار گرفت. با گذشت زمان نقل و انتقالات پول نیز دشوار شد و بشر به دنبال آسانی بیشتر مبادلات بود.

بانک‌ها خدمات مختلفی را در اختیار افراد قرار می‌دهند، یک نمونه از این خدمات چک است، که با استقبال مردم از آن باعث شد، که شبه پول در اقتصاد شکل بگیرد.

توجه داشته باشید که بانک‌ها در تکامل پول یعنی چک (پول تحریری) و پول‌های الکترونیکی تاثیر بسیاری داشتند.

آیا دولت‎ها باید به بانک‌ها اجازۀ فعالیت آزاد اقتصادی را بدهند؟ آیا بانک‌ها فقط وظیفۀ امنیت پول و دادن وام را دارند، یا وظایف دیگری را نیز دارند؟ منظور از شبه پول چیست؟


بانک‌ها چگونه می‌توانند، به رونق اقتصادی کمک کنند؟

بانک‌ها با تامین اعتبار و دادن وام به افراد، سرمایۀ مالی مورد نیازی را که افراد و موسسات برای راه‌اندازی و گسترش فعالیت اقتصادی خود نیاز دارند، را در اختیارشان قرار می‌دهد و باعث افزایش فعالیت‌های اقتصادی و رونق اقتصاد می‌شود.


بانک ها با آسان کردن فعالیت تجاری به . . . و در نتیجه . . . کمک کردند؟

1 . افزایش مبادلات – امنیت مبادلات تجار

2 . تولید بیشتر – امنیت مبادلات تجار

3 . افزایش مبادلات – تولید بیشتر

4 . تولید بیشتر – رفاه بیشتر جامعه

بانک

با رونق گرفتن تجارت در جوامع بشری به ویژه ابتدا در جوامع اسلامی قرن سوم تا هشتم و سپس در اروپا در قرون شانزدهم تا هفدهم میلادی، نیاز به پول و خدمات آن بیشتر شد.

  با جریان یافتن پول های کاغذی و اعتبار و اعتماد به آن ها موسساتی(بانک‌ها) به وجود آمدند که دو کار اصلی داشتند، آن ها رابیان کنید؟

1 . حفظ و تامین امنیت پول 2 . آسان سازی نقل و انتقالات پول از شهری به شهر دیگر.

صرافی(بانک)با آسان کردن فعالیت های تجاری به افزایش مبادلات و در نتیجه به تولید بیشتر کمک کردند. اعتبار این موسسات به این دلیل بود که موسسان آن ها بازرگانان معروف، ثروتمند و مورد اعتماد مردم بودند، و در برابر خدماتی که ارائه می‌ دادند کارمزد دریافت می‌کردند.

 مدیران صرافی‌ها با گذشت زمان متوجه دو مورد دربارۀ پول های راکد شدند، آن‌ها را بیان کنید؟

آن ها فهمیدند که هم زمان تمامی مشتریان پول خود را از بانک خارج نمی‌کنند، به همین سبب بخشی از کل موجودی برای پاسخگویی به مراحعان کافی است.

همچنین با مراجعه افرادی برای برداشت پول خود هم زمان افرادی نیز برای واریز کردن پول به حسابشان به بانک مراجعه می‌کنند.

در نتیجه هیچگاه موجودی صندوق به صفر نمی‌رسد. این دو مسئله برخی را به فکر انداخت که پول های راکد در صندوق را به کار گیرند.

  صاحبان پول های راکد (پول های موجود در صندوق صرافی ها) دو دسته بودند! آن ها رانام ببرید؟

عده ای به صورت قرض الحسنه نیاز به هم نوعان خود را تامین می‌کردند، و یا با مشارکت مالی در تولید یا تجارت بخشی از سود آن فعالیت تجاری را به دست می آوردند.

عده ای نیز بودند که به مردم وام می‌دادند و مبالغی اضافی به عنوان سود می‌گرفتند این گروه در فعالیت تولیدی و در زیان هیچ شراکتی نداشتند، بنابراین بالغ اضافی را ربا می‌گویند.

  در جوامع دینی و غیر دینی، صرافان نسبت به پول‌های راکد در صندوق دو دیدگاه وجود داشتند، آن‌ها را توضیح دهید؟ وبانکهای ربوی چگونه شکل گرفتند؟

صرافان در جوامع دینی

صرافان دینی : مردم را مالک پول‌های صندوق می‌دانستند و به عنوان وکیل مردم و با اجازۀ آن ها این پول‌ها را به کار می‌گرفتند و سود فعالیت اقتصادی سهم صاحب اصلی پول راکد در صندوق می‌شد، و صرافی فقط حق الوکاله می‌گرفت.

صرافان جوامع غیر دینی

در جوامع غیر دینی موسسه‌هایی شکل گرفت که صاحب پول‌های راکد را مردم نمی‌دانستند بلکه آن را قرض مردم نسبت به خود می‌دانستند، بنابراین آن‌ها را وام می دادند و ربا می‌گرفتند. همچنین برای افزایش توان خود برای وام دهی با دان بخشی از آن ربا به مردم آن ها را تشویق به سپرده گذاری بیشتر می‌کردند. و در نتیجه اینگونه فعالیت‌ها بانک‌های ربوی شکل گرفت.

در هرصورت این گونه مؤسسات یا بانک‌ها  )چه ربوی و چه غیرربوی( علاوه بر خدمات نقل و انتقال و محافظت از پول، به اعطای وام و تأمین اعتبار نیز پرداختند. امکان گرفتن وام و اعتبار و پیدایش مؤسسه ای که اعتبار دارد و می‌تواند این اعتبار خود را به دیگری هم بدهد )وام( در حجم و شکل فعالیت‌های اقتصادی تأثیر زیادی گذاشت.

  دولت ها چگونه قدرت خلق اعتبار بانک‌ها را کنترل کردند؟

قبلاً بیان شد که این مؤسسات با چاپ رسید )پول کاغذی( قدرت خلق اعتبار پیدا کردند، و برخی از آنها هم از این فرصت سوء استفاده کردند. دولت‌ها هم با اطلاع از این مشکل سعی کردند همان طور که حق ضرب سکه را منحصراً در اختیار خود داشتند، حق چاپ و نشر اسکناس را هم از افراد و مؤسسات بگیرند.

  هر چند که دولت‌ها با در اختیار گرفتن حق چاپ اسکناس بانک‌ها را به عنوان واسطه تبدیل کردند اما بانک می توانست که خلق اعتبار کند، در مورد این موضوع توضیح دهید؟

بعدها مشخص شد که اگر بانک‌ها حتی حق چاپ پول را نداشته باشند، امکان خلق نوعی دیگر از پول را دارند مثل : شبه پول(پول تحریری) را دارند.

فرض کنید در جامعه ای یک بانک بیشتر نداریم و اولین مراجعه کننده به این بانک، مبلغی سپرده بلندمدت می گذارد. بانک می تواند حداکثر تا سقف کل آن مبلغ را به دیگری وام دهد. حال، اگر بانک شرط کند که وام افراد را به جای پول نقد به صورت چک یا کارت اعتباری بپردازد و تمام کسانی را که این چک‌ها را برای وصول به بانک بر می‌گردانند مجاب کند که پول نقد درخواست نکنند و در همان بانک حساب باز کنند و از خدمات چک یا کارت اعتباری استفاده کنند در این صورت با پدیده منحصربه فردی روبه رو خواهیم بود. بانک می تواند به هر تعداد و به هر میزان که بخواهد وام دهد؛  زیرا پول از گردش درون بانک خارج نمی شود. به این فرایند خلق شبه پول یا خلق اعتبار می گویند.

دولت‌ها با ابزارهایی این توان عجیب و خاص بانک را نیز باید کنترل کنند. به همین دلایل بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، می‌باید ماهیتاً نهادی غیرانتفاعی، و صرفاً با هدف ارائه خدمات به فعالان اقتصادی باشند و در هیچ جای دنیا اجازه فعالیت آزاد انتفاعی به بانک‌ها داده نمی‌شود. بانک‌ها فقط با مجوز بانک مرکزی تأسیس می‌شوند و تمام فعالیت‌های پولی و بانکی آنها باید تحت کنترل و نظارت شدید باشد.

انواع بانک

بانک تجاری : صرفا نقش آسان‌‌سازی مبادلات را دارد؛   بانک ملی

بانک تخصصی : که فقط به فعالان عرصۀ خاصی از اقتصاد ارائۀ خدمات می کند نه به همۀ مردم؛   بانک توسعۀ صادرات، مسکن و کشاورزی

بانک سرمایه گذاری:  واسطه و وکیل سپرده گذاران برای سرمایه گذاری و مشارکت در زمینۀ تولید است. 1 همچنین می تواند شرکت‌ها و واحدهای تولیدی تأسیس کند.

بانک توسعه ای صندوقی:  عمدتاً دولتی برای توسعه مناطق محروم و تأمین مالی طرح‌های عمرانی توسعه‌‌ای است.

بانک مرکزی : به عنوان حاکم پولی و اعتباری کشور، وظیفه حکمرانی و نظارت بر بانک‌ها را برعهده دارد.

با دقت بیشتر متوجه می‌شوید که این بانک‌ها ، صرفا در واژه بانک مشترک اند، ولی به نوعی هریک مؤسسه پولی و اعتباری متمایزی هستند که نباید آنها را یکسان پنداشت. در ادامه، برخی فعالیت‌های مشترک آنها معرفی می‌شود.

  سپرده چیست؟

به وجوهی که مردم به دلایل مختلف به بانک می سپارند سپرده گفته می‌شود، که در واقع اعتبار مشتری نزد بانک و بدهی بانک به مشتری است.

سپرده

  انواع سپرده را نام ببرید ؟

  سپرده دیداری

 

سپرده‌های دیداری، سپرده‌هایی است که موجودی آنها به محض اینکه مشتری مطالبه کند، باید به او یا هر کس دیگری که او بخواهد، پرداخت شود.

سپرده غیر دیداری

الف - سپردۀ مدت دار

 حسابی است که پول مشتری برای مدتی تقریبا طولانی در آن نگهداری می‌شود و مشتری تا زمان سررسید، حق برداشت از آن را ندارد.

ب - سپرده پس انداز

حسابی است که پول مشتری برای مدتی نامعین در آن نگهداری می‌شود امّا مشتری می‌تواند با مراجعه به بانک، موجودی این حساب را در هر زمان که بخواهد، دریافت کند.

وام و اسناد اعتباری

چرا افراد و موسسات گوناگون به وام احتیاج پیدا می کنند، و بانک چگونه به افراد متقاضی وام می‌دهد؟

افراد و مؤسسات برای انجام دادن فعالیت‌ها یا تکمیل طرح‌های اقتصادی خود به پول نیاز دارند و برای تأمین پول مورد نیاز خود به بانک مراجعه می‌کنند. بانک پس از بررسی درخواست متقاضی در صورتی که فعالیت او با شرایط بانک مطابق باشد و همچنین بانک از توانایی فرد برای بازپرداخت بدهی خود اطمینان یابد، مبلغ وام را طی اسنادی به او پرداخت می‌کند؛ به این ترتیب، فرد متناسب با مبلغ وام نزد بانک اعتبار کسب می‌کند و باید بدهی خود را در زمان سررسید قید شده در اسناد به بانک بپردازد.

  اسناد اعتباری چیست ؟ و انواع آن را نام ببرید؟

بانک‌ها به منظور عملیات اعطای وام و اعتبار، اسناد مختلفی تهیه کرده اند تا ضمن ارائۀ خدمت در کوتاه ترین زمان بتوانند طلب خود را از وام گیرنده دریافت کنند. این اسناد قابل انتقال است و صاحبان آن‌ها می‌توانند قبل از سررسید، آنها را به دیگران منتقل کنند.

    اسناد اعتباری را که بانک ها برای ارائۀ خدمات خود به مشتری ارائه می کنند را بر اساس زمان بازپرداختشان توضیح دهید؟

اسناد اعتباری دیداری (چک) :

از آنجا که این اسناد به محض رویت بانک و بدون اطلاع قبلی قابل پرداخت است، به آن‌ها اسناد اعتباری دیداری گفته می‌شود. صاحبان این نوع اسناد، مبلغ مورد نظر خود را در وجه خود یا هر کسی که مایل باشند، روی سند یادداشت می‌کنند، بانک نیز مبلغ قید شده را به فردی که سند در وجه او صادر شده است پرداخت می‌کند. چک یا پول تحریری همانند پول نقد در معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اسناد اعتباری کوتاه مدت:

زمان بازپرداخت این دسته از اسناد یک سال یا کمتر است. یکی از اسنادی که بانک‌ها در مقابل اعطای وام از وام گیرنده درخواست می‌کنند، سفته است. این سند در معاملات بازرگانی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. سفته سندی است که به موجب آن، بدهکار متعهد می‌شود مبلغ معینی را در زمان مشخص به طلبکار پرداخت کند. طلبکار پس از دریافت سفته باید آن را تا زمان سررسید نزد خود نگه دارد. هر برگ سفته سقف خاصی برای تعهدکردن دارد؛   اگر روی یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد 100 هزار تومان دارای » یک میلیون ریال « سفته ای نوشته شده باشد تا اعتبار است و با آن نمی‌توان به پرداخت مثلاً 200 هزار تومان تعهد کرد.

در صورتی که طلبکار قبل از زمان سررسید سفته به پول آن نیاز پیدا کند، می‌تواند سفته را پشت نویسی )ظهرنویسی( کند و با دریافت مبلغ کمتری، طلب خود را به دیگری انتقال دهد. سفته را می‌توان از بانک‌ها خریداری کرد.

اسناد اعتباری بلند مدت:

در مواقعی که دولت یا مؤسسات خصوصی برای رفع مشکلات یا گسترش فعالیت‌های اقتصادی خود به امکانات مالی نیاز پیدا می‌کنند، ممکن است به انتشار اوراق مشارکت اقدام کنند. افراد یا مؤسسات خصوصی با خرید این اوراق، ضمن دریافت سود علی الحساب در فواصل زمانی مشخص شده، اصل طلب خود را در زمان سررسید دریافت می‌کنند.

بازپرداخت این گونه اسناد، اغلب بیش از یک سال طول می‌کشد؛ به همین دلیل، آنها را جزء اسناد اعتباری بلند مدت قرار می‌دهند.

 انواع فعالیت های مختلف بانک را نام ببرید؟

تجهیز و توزیع اعتبارات و اعطای وام - خرید و فروش ارز نقل و انتقال وجوه در داخل کشور - دریافت مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان و واریز به حساب آنها - پرداخت بدهی مشتریان در صورت درخواست آنها - قبول امانات و نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان - انجام دادن وظیفۀ قیمومت، وصایت و وکالت برای مشتریان طبق مقررات مربوط

  منظور از نظام بانکی بدون ربا چیست؟ و از چه سالی به اجرا درآمد؟

براساس فقه اسلامی، هر نوع دریافت پول اضافی از وام گیرنده، ربا تلقی می‌شود و حرام است. بر این اساس، قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد و از سال 1363 به اجرا درآمد. طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها درآمد خود را از طریق سرمایه گذاری مستقیم در طرح های تولیدی و عمرانی کسب می‌کنند. علاوه بر این، تحت یازده عقد اسلامی  مجاز نیز می‌توانند به اشخاص تسهیلات مالی اعطا کنند و از این طریق به طور غیرمستقیم در سرمایه گذاری ها شرکت جویند؛ به این ترتیب، بانک اسلامی از حالت واسطه گری خارج می شود و به نهادی فعال در عرصۀ تولید و اقتصاد کشور تبدیل می‌شود.

  یازده عقد اسلامی را نام ببرید؟

قرض الحسنه، مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مشارکت اقساطی، معاملات سلف، اجاره به شرط تملیک، جعاله، مضارعه، مساقات، خرید دین.

به دلیل این فعالیت های بانکی، که در بخش واقعی اقتصاد است، سود بانکی )علی الحساب یا قطعی( اعطایی به سپرده گذاران در قانون، ربا تلقی نشده است.

پاسخ : صرافی(بانک)با آسان کردن فعالیت های تجاری به افزایش مبادلات و در نتیجه به تولید بیشتر کمک کردند.(گزینه صحیح3)


رونق تجارت در تمدن اسلامی قرن 3 تا 12 و اروپا قرن 16 تا 17 باعث نیاز بیشتر به پول و خدمات آن شد.

و بانک‌ها وظیفۀ انتقال و امنیت پول را در ابتدا داشتند. با آسان کردن تجارت به مبادله و تولید بیشتر کمک کردند.

صرافی‌ها :

مردم تمام پول خود را از صندوق خارج نمی‌کنند و اگر عده‌ای برای برداشت می‌آیند، عداه‌ای نیز برای واریز می‌آیند. پس پول راکد در صندوق را می‌توانستند به کار بگیرند.

پول راکد :

1 . قرض‌الحسنه سود و زیان فعالیت تجاری شریک

2 . وام - ربا

صرافان دینی : پول را مال مردم می‌دانستند و آن را در فعالیت تجاری به کار می‌گرفتند و حق‌الوکاله دریافت می‌کردند.

صرافان غیر دینی : پول را مال خود دانسته و آن را وام می‌دادند و بهره می‌گرفتند. و مقداری از ربا را برای تشویق مردم به سپرده‌گذاری به مردم می‌دادند. بانک‌های ربوی از این طریق شکل کرفت.

بانک می‌تواند خلق اعتبار کند، مانند : چک و کارت اعتباری، که اگر مردم را مجاب کند، که فقط از چک و کارت اعتباری استفاده کنند به هر میزانی که بخواهد می‌تواند، وام بدهد.

انواع بانک :

تجاری : آسان‌سازی مبادلات

تخصصی : عدۀ خاصی – صادرات

سرمایه‌گذاری : واسطه برای سرمایه‌گذاری

توسعه صندوقی : توسعۀ مناطق محروم

مرکزی : حکمرانی

سپرده :

الف) دیداری : هر زمان قابل برداشت.

ب) غیر دیداری :

1 . مدت دار : تا زمان سررسید.

2 . پس‌انداز : هر زمان قابل برداشت.

وام :  برای انجام و تکمیل طرح‌های اقتصادی

اسناد اعتباری : برای ارائۀ خدمات و گرفتن طلب، از مشتری

کوتاه‌مدت :  الف) دیداری : چک ب)کوتاه مدت (یکسال یا کمتر) : سفته که هر برگ آن تا سقف مشخصی است. و قابل انتقال است با پشت‌نویسی

بلند مدت (بیش از یک سال) : اوراق مشارکت برای تکمیل طرح‌های اقتصادی دولتی و خصوصی – دریافت سود و دریافت اصل طلب در زمان سر رسید.

فعالیت دیگر بانک :

خرید و فروش ارز – دریافت وجوه – پرداخت بدهی – قبول امانت و . . .

فعالیت بانکی بدون ربا در ایران :

از سال 1363 ، بانک‌ها با سرمایه‌گذاری مستقیم در طرح‌های تولیدی و عمرانی

 


 

 

1

تفاوت مؤسسات و بانک‌های ربوی و غیر ربوی را توضیح دهید؟

در موسسات غیر ربوی صرافان خود را مالک پول راکد نمی‌دانند، بنابراین با رضایت صاحبان اصلی پول آن‌ها را در فعالیت‌های تولیدی به کار می‌گیرند در اینصورت سود متعلق به صاحب اصلی پول است و بانک به عنوان وکیل، حق الوکاله دریافت می‌کند.

اما در موسسات ربوی صرافان پول راکد را قرض مردم به خود می‌دانند و آن را به مردم وام می‌دهند و مقداری پول اضافه دریافت می‌کنند، پس آن‌ها ربا می‌گیرند. اینگونه موسسات برای افزایش توان وام دهی خود با دادن بخشی از ربا به مردم آن‌ها را تشویق به سپرده گذاری بیشتر می‌کنند.

2

مفهوم اعتبار در عملیات بانکی چیست؟

بانک‌ها در ابتدا اجازه این را داشتند که رسید(پول کاغذی) چاپ کنند و از این طریق خلق اعتبار کنند. اما پس از مدتی که بانک‌ها از این خلق اعتبار سواستفاده کرند، دولت حق چاپ اسکناس را برعهده گرفت.

اما حتی با این اقدام دولت نیز بانک‌ها می‌توانستند که دوباره خلق اعتبار کنند، برای مثال : اگر بانک‌ها مشتریان خود را مجاب کنند که پول‌های خود را از بانک خارج نکنند و به جای آن از کات اعتباری استفاده کنند، بدون اینکه پول از بانک خارج شود بانک‌ها می‌توانند به هر مقداری که بخواهند، به مردم وام دهند چون که پول نقد از بانک خارج نشده است. دولت‌ها باید با به کارگیری سیاست‌هایی این قدرت عجیب بانک‌ها را نیز کنترل کنند.

3

انواع بانک‌ها را نام ببرید؟

1 . بانک تجاری که صرفاً نقش آسان سازی مبادلات را دارد؛ مثل :بانک ملی

2 . بانک تخصصی که فقط به فعالان عرصه خاصی از اقتصاد ارائه خدمات می‌کند نه به همه مردم؛ مثل : بانک توسعه صادرات

3 . بانک سرمایه گذاری واسطه و وکیل سپرده‌گذاران برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در زمینۀ تولید است ، همچنین می‌تواند شرکت‌ها و واحدهای تولیدی تأسیس کند.

4 . بانک توسعه‌‌ای صندوقی عمدتاً دولتی برای توسعه مناطق محروم و تأمین مالی طرح‌های عمرانی توسعه‌‌ای است.

5 . بانک مرکزی به عنوان حاکم پولی و اعتباری کشور، وظیفه حکمرانی و نظارت بر بانک‌ها را برعهده دارد.

4

بانک ها چه خدماتی را به مشتریان خود ارائه می کنند؟

اعطای وام به مشتریان، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه در داخل کشور، دریافت مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان و واریز به حساب آن‌ها پرداخت بدهی مشتریان در صورت درخواست آن‌ها، قبول امانات و نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام دادن وظیفۀ قیمومت، وصایت و وکالت برای مشتریان طبق مقررات مربوط

5

انواع اسناد اعتباری را نام برده و کاربرد آنها را توضیح دهید؟

1 . دیداری مانند : چک (پول تحریری) 2 . اسناد اعتباری کوتاه مدت : یک سال یا کمتر، سفته در معاملات بازرگانی، هر برگه سفته سقفی خاص و با پشت نویسی قابل انتقال است. 3 . اسناد اعتباری بلندمدت : اوراق مشارکت که برای تکمیل و گسترش طرح‌های تولیدی صادر می‌شود و دارنده آن ضمن دریافت سود در فواصل زمانی معین، اصل رسید را در زمان سررسید دریافت می‌کند.

6

فرایند خلق شبه پول را توضیح دهید؟

همانطور که می‌دانید چک پول نیست، اما مانند پول عمل می کند، که یک نوع شبه پول است. همچنین امکانات دیگری مانند کارت اعتباری و ... باعث می‌شود که پول نقد در بانک بماند و بانک بتواند به مردم به هر اندازه که بخواهد، اعتبار (خلق شبه پول) کند.

7

در نظام بانکی بدون ربا ، بانک‌ها چگونه درآمد کسب می کنند؟

در فعالیت بانکی بدون ربا بانک‌ها مستقیما از طریق سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و عمرانی پول کسب می‌کنند.

 
 
 
 
 

1

با رونق گرفتن تجارت در جوامع بشری ابتدا در تمدن اسلامی . . . و سپس در اروپا . . . نیاز به پول و خدمات آن بیشتر شد؟

1 . قرن سوم تا هفتم – قرن شانزده و هفدهم

2 . قرن سوم تا هشتم – قرن پانزده و شانزده

3 . قرن سوم تا هشتم – قرن شانزده و هفدهم

4 . .قرن سوم تا هفتم – قرن پانزده و شانزده

2

بانک تجاری وظیفۀ . . . دارد، که بانک . . . جزو این دسته از بانک‌ها است؟

. آسان‌سازی مبادلات را دارد. – ملی

2 . واسطه سپرده‌گذاران برای مشارکت در تولید. – تجارت

3 . آسان‌سازی مبادلات را دارد. – ملی

4 . واسطه سپرده‌گذاران برای مشارکت در تولید. – تجارت

3

بانک توسعه ای صندوقی عمدتا  دولتی وظیفۀ ......... دارد؟

1 . وظیفۀ حکمرانی و نظارت بر بانک‌ها

2 . واسطه و وکیل سپرده‌گذاران برای سرمایه‌گذاری

3 . توسعه مناطق محروم و تامین طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای

4 . فقط به بعضی از فعالان عرصۀ اقتصاد ارائه خدمات می‌کند.

4

سپرده دیداری به چه نوع سپرده‌ای گفته می‌شود؟

1 . حسابی است که پول مشتری برای مدتی تقریبا طولانی در آن نگهداری می‌شود.

2 . حسابی است که پول را به مشتری در هر زمانی که مطالبه کند داده می‌شود.

3 . حسابی است که مشتری تا زمان سر رسید حق برداشت از آن را ندارد.

4 . حسابی که مشتری هر وقت بخواهد به خود و یا فرد دیگری داده می‌شود.

5

سنجش 94 : اگر چه طبق قانون  . . . سند بهادار بدون تاریخ است اما در کشور ما از آن به جای . . . نیز استفاده می‌شود؟

1 . سفته - سند اعتباری دیداری

2 . چک – سند اعتباری دیداری

3 . سفته – سند اعتباری مدت‌دار

4 . چک – سند اعتباری مدت‌دار

پاسخ تشریحی

1

با رونق گرفتن تجارت در جوامع بشری به ویژه ابتدا در جوامع اسلامی قرن سوم تا هشتم و سپس در اروپا در قرون شانزدهم تا هفدهم میلادی، نیاز به پول و خدمات آن بیشتر شد.(گزینه صحیح3)

2

بانک تجاری : صرفا نقش آسان‌سازی مبادلات را دارد؛ مثال : بانک ملی. (گزینه صحیح1)

3

بانک توسعه ای صندوقی عمدتاً دولتی برای توسعه مناطق محروم و تأمین مالی طرح‌های عمرانی توسعه‌‌ای است.(گزینه صحیح3)

4

سپرده‌های دیداری، سپرده‌هایی است که موجودی آنها به محض اینکه مشتری مطالبه کند، باید به او یا هر کس دیگری که او بخواهد، پرداخت شود.(گزینه صحیح4)

5

اگر چه طبق قانون، چک سند بهادار بدون تاریخ است اما در کشور ما بر اساس عرف و به غلط از آن به جای سند اعتباری مدت‌دار نیز استفاده می‌شود.(گزینه صحیح4)

 

مولف : مجید حیدری

 
 

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 2 | امتیاز: 5 از 5