اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت


 پیش نیاز

 متن درس

 خلاصۀ درس

 پرسش

 ایستگاه!

 

همانطور که در فصل‌های قبلی بیان شد، تحقق پیشرفت و عدالت اقتصادی برای تمامی کشورها یک هدف است. در این راستا دولت‌ها در صف مقدم حضور دارند.

در کشور ما از دهۀ 80 با انتخاب مقام معظم رهبری مسائل اقتصادی در اولویت قرار گرفت. شعار سال در واقع نشان‌دهندۀ گفتمان و راهبردی است که در آن سال از بیشترین اولویت برخوردار است. و نیمی از شعارهای این سال‌ها در کشور، تاکید بر مسائل اقتصادی است.

سیاست‌های کلی هر کشوری باعث می‌شود که قطار اقتصاد در ریل خود حرکت کند. اقتصاد کشور باید همیشه در رشد و شکوفایی باشد، برای این کار باید تمامی فعالان اقتصادی هماهنگی لازم را داشته باشند، و این کار با تدوین سند چشم‌انداز به دست می‌آید.

برای تداوم پیشرفت کشور علاوه بر توجه به افزایش تولید به عنوان عنصر اصلی پیشرفت باید، اقتصاد را مقاوم کرد، زیرا کشور ما سال‌هاست که از طریق دشمنان دچار تحریم و آسیب و فشار بوده است.

اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است، پیشرفته، مردمی، دانش‌بنیان که با اتکا بر ظرفیت‌های داخلی و فرصت‌های بیرونی نیازها و مشکلات اقتصادی را رفع و با تحریم‌ها و تهدیدها متوقف نمی‌شود.


چه تصویری از اقتصاد پیشرفته ایران دارید؟

 اقتصاد ایران طی چند سال گذشته همیشه با تحریم روبه‌رو بوده است. برای همین بحث اقتصاد و مقاومت آن چند سالی است که در راس مسائل کشور قرار گرفته است. و در این راستا علاوه بر تاکید بر ارتقای توان تولیدی برای تداوم پیشرفت باید مولفه‌های اقتصاد مقاومتی را که 10 مورد است به کار گرفت و اقتصاد را مقاوم ساخت.

در این راستا علاوه بر ارگان‌های دولتی که در تحقق اهداف اقتصادی نقش محوری داند دولت باید مردم را توانمند سازد تا حرکت جدی به سمت توسعه و پیشرفت به صورت جدی آغاز شود.


ویژگی اقتصاد ایران در دهۀ سوم، دوم و چهارم به ترتیب گفته شده، در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟

1 . جذب سرمایه‌گذاری خارجی –  عزم کشور برای حل مشکلات برجای مانده از زمان پهلوی - خط‌مشی مانند :  جهاد اقتصادی و مقاومتی

2 . خط‌مشی مانند : جهاد اقتصادی و مقاومتی – عزم کشور برای حل مشکلات برجای مانده از زمان پهلوی – جذب سرمایه‌گذاری خارجی

3 . جذب سرمایه‌گذاری خارجی – خط‌مشی مانند :  جهاد اقتصادی و مقاومتی - عزم کشور برای حل مشکلات برجای مانده از زمان پهلوی

4 . اجرای سیاست‌های اصل 44 - عزم کشور برای حل مشکلات برجای مانده از زمان پهلوی – جهش اقتصادی با زیرساخت‌هایی مانند : راه و ترابری

تحقق عدالت و پیشرفت اقتصادی و اقتصاد ایران در دهه‌های مختلف

تحقق عدالت و پیشرفت اقتصادی برای تمامی کشورها یک هدف مهم است. کشورهای عقب‌مانده می‌کوشند خود را از قید و بند موانع داخلی و خارجی برهانند. دولت‌ها برای رسیدن به این هدف در صف مقدم کشورهای خود برای رسیدن به عدالت و پیشرفت هستند و می‌توانند حرکت جوامع را برای رسیدن به این هدف تسریع بخشند.

  ارکان مختلف، دولتی چه نقشی در تحقق اهداف اقتصادی دارند؟

قوۀ مجریه : با داشتن بودجه و سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری اقتصادی و مالی، نقش اساسی در برنامه‌ریزی اقتصادی دارند. و اجرای قوانین و مقررات نیز برعهدۀ قوۀ مجریه است.

قوۀ مقننه : ریل‌گذاری قانونی، تایید و تصویب برنامه‌ها، نقش اساسی در تحقق اهداف اقتصادی برعهده دارد.

قوۀ قضائیه : برقراری نظم، سلامت، پیشگیری و برخورد با مفاسد و اقدامات غیر قانونی نقش اساسی در اقتصاد دارد.

حرکت به سوی پیشرفت اقتصادی در دهۀ دوم و سوم عمر انقلاب اسلامی دارای چه ویژگی‌هایی بود؟

دهۀ دوم انقلاب : عزم کشور برای حل مشکلات اقتصادی برجای مانده از زمان پهلوی و بازسازی ناشی از خرابه‌های جنگ بود.

همچنین برای آغاز جهش اقتصادی و پر کردن عقب‌ماندگی‌ها، نیازمند زیر ساخت‌های اقتصادی مانند : راه و ترابری، بندر و اسکله، نیروگاه برق، صنایع پایه فولاد، مخابرات، پتروشیمی، بهداشت، سلامت و افزایش دانشگاه بودیم.

دهۀ سوم انقلاب : به ثمر رسیدن بسیاری از طرح‌های اقتصادی و مولد، تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه را بهبود بخشید.

همچنین در این ایام دولت با بازنگری نقش خود در اقتصاد، کاهش برخی از فعالیت‌های غیرضروری خود در اقتصاد و دادن آزادی عمل بیشتر در اقتصاد طبق اصل 44 قانون اساسی را به بخش خصوصی واگذار کرد و تشویق مردم برای حضور در اقتصاد و تلاش برای افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بر کارآمدی خویش بیفزاید.

  آیا با به کارگیری سیاست‌های دولت، برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد برای شکوفایی، ساختار اقتصاد ایران از تمامی مشکلات برجای مانده از دوران قاجار و پهلوی رهایی یافت؟

خیررهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی، بهره‌وری ضعیف عوامل تولید، اصلاح فرهنگ غلط مصرفی مردم، کاهش بروکراسی (دیوان سالاری اداری) و رفع نابرابری‌ها، هنوز نیازمند کار و تلاش بیشتر بود. از سوی دیگر دشمن بعد از ناکامی در جنگ نظامی، انتظامی، امنیتی و فرهنگی جنگ اقتصادی را تشدید کرد.

ویژگی‌های اقتصاد دهۀ چهارم چیست؟ و این دهه به چه نامی معروف گشت؟

دهه چهارم : با قرار گرفتن اقتصادی ایران در بین کشورهای در حال پیشرفت و ورود به رقابت‌های اقتصادی منطقه‌ای و علم و فناوری، دهۀ چهارم انقلاب با عنوان دهۀ عدالت و پیشرفت و با مجموعه‌ای از خط‌مشی‌های راهبردی مثل جهاد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد مردمی آغاز شد.

  ویژگی اقتصاد ایران را در دهۀ 80 توضیح دهید؟

با تاکید هوشمندانۀ مقام معظم رهبری از ابتدای دهۀ 80، اقتصاد در اولویت مسائل کشوری قرار گرفت. سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، طرح شعارهای سال، که اغلب مضامینی اقتصادی داشت، ابلاغ بیش از سی سیاست کلی، تدوین سند نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مطالبۀ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از جمله اقدامات دامنه‌داری است، که نوید معماری نوین را می‌دهد.

در ابتدای هر سال با توجه به مهم‌ترین و اساسی‌ترین مسائل هر کشور یک راهبرد سال، توسط خبرگان و رهبری تعیین می‎شود. شعار سال در واقع نشان‌دهندۀ گفتمان راهبردی است که در آن سال از بیشترین اولویت برخوردار است. با دقت در شعارهای سال متوجه می‌شویم که بیش از نیمی از شعارهای سال به طور مستقیم و غیر مستقیم به موضوع اقتصاد اشاره دارد. مثال : سال 1390 به ترتیب به مسئلۀ جهاد اقتصادی (تلاش خالصانه بیشتر و بهتر) و سال 1391 تولید ملی که آثار مطلوبی بر اقتصاد کشور دارد؛ مانند : افزایش درآمد دولت، افزایش اشتغال، کاهش تورم و . . . ، بنابراین خرید محصولات ایرانی و حمایت از تولید ملی باعث شکوفایی اقتصادی و نشان‌دهندۀ حساسیت و غیرت ملی ما نسبت به آن‌ها و بیانگر رفتار ارزشمند ماست.

  1 . پرسش : منظور از ریل‌گذاری در اقتصاد چیست؟

پاسخ : سیاست‌های کلی هر کشوری باعث می‌شود که قطار اقتصاد در مسیر اصلی خود حرکت کند و به مقصد نهایی برسد، تاکنون بیش از ده سیاست کلی اقتصادی توسط توسط مقام معظم رهبری مشخص و ابلاغ شده است.

پاسخ : ویژگی های اقتصادی سوم : دولت با بازنگری نقش خود طبق اصل 44 بخشی از فعالیت‌های غیر ضروری را برعهدۀ بخش خصوصی گذاشت. و به جذب سرمایه‎گذاری خارجی اقدام کرد.

دهۀ دوم : عزم کشور برای حل مشکلات باقیمانده از زمان پهلوی بازسازی ناشی از خرابه‌های جنگ بود. و همچنین برای جهش اقتصادی و پر کردن عقب‌ماندگی‌ها نیازمند زیر ساخت‌هایی مانند : راه و ترابری، نیروگاه برق و . . . بودیم.

دهۀ چهارم : با قرار گرفتن اقتصادی ایران در بین کشورهای در حال پیشرفت و ورود به رقابت‌های اقتصادی منطقه‌ای و علم و فناوری، دهۀ چهارم انقلاب با عنوان دهۀ عدالت و پیشرفت و با مجموعه‌ای از خط‌مشی‌های راهبردی مثل جهاد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد مردمی آغاز شد. ( گزینه صحیح1)


  برای تداوم پیشرفت اقتصادی علاوه بر . . . به عنوان عنصر اصلی پیشرفت، باید به . . . نیز توجه داشته باشیم؟

1 . تنظیم سند چشم‌انداز – هماهنگی بین فعالان اقتصادی

2 . ارتقای توان تولیدی – هماهنگی بین فعالان اقتصادی

3 . تنظیم سند چشم‌انداز – مقاوم‌سازی اقتصاد

4 . ارتقای توان تولیدی – مقاوم‌سازی اقتصاد

سند چشم‌انداز – تداوم پیشرفت اقتصادی

چرا کشورها اقدام به تنظیم سندچشم‌انداز می‌کنند؟

اقتصاد کشور باید همیشه در حال رشد و شکوفایی باشد، و برای این کار باید تمامی فعالان اقتصادی تصویر مطلوبی از آینده داشته باشند. و بیشتر کشورها این هماهنگی بین فعالان اقتصادی را با تدوین سند چشم‌انداز به دست می‌آورند.

ویژگی سند چشم‌انداز 20 ساله ( تا 1404)، که اقتصاد کشور باید در وضعیت و موقعیت تعیین شده قرار بگیرد، را توضیح دهید؟

کشوری با جایگاه اول اقتصادی در منطقۀ آسیای جنوب غربی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه، رسیدن به اشتغال کامل و . . .، برای این کار لازم است که شاخص‌های کمی کلان برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه مانند : میزان سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، میزان اشتغال و تورم کاهش فاصله درآمد میان دهک‌های بالا و پائین جامعه باید متناسب با این سند چشم‌انداز تعیین شود.

برای تداوم پیشرفت اقتصادی، علاوه بر ارتقای توان تولید به عنوان عنصر اصلی پیشرفت، مقاوم سازی اقتصاد و آسیب‌ناپذیری آن از فشارها و تکانه‌های مختلف الزامی است.

اقتصاددانان با اصطلاحاتی مانند : ثبات اقتصادی، استحکام اقتصادی، ضد شکنندگی، تاب‌آوری اقتصادی و پایداری مسئلۀ مقاوم‌سازی اقتصاد را پیگیری و اجرا می‌کنند.

اقتصاد ایران طی یک صد سال اخیر همواره از سوی دشمنان دچار آسیب و تحریم شده است. از سوی دیگر شتابی که در سال‌های اخیر داشته، مستلزم مقاوم‌سازی بیشتر و تقویت ساختارهاست، از این رو اقتصاد کشور برای حفظ و برطرف سازی موانع پیشرفت و شتاب باید در مقابل بحران‌های داخلی و خارجی، مصون و مقاوم باشد.

در این وضعیت بحث از اقتصاد مقاومتی از سوی کارشناسان، نخبگان و مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی آن به عنوان یک سند ملی پذیرفته شده است. و شامل توصیه‌هایی است که در صورت رعایت اقتصاد کشور را مقاوم می‌سازد.

نتیجه : پس برای تداوم پیشرفت علاوه بر ارتقای توان تولیدی، باید اقتصاد را مقاوم ساخت. که مولفه‌های آن در ادامه توضح داده می‌شود.

پاسخ : برای تداوم پیشرفت اقتصادی، علاوه بر ارتقای توان تولید به عنوان عنصر اصلی پیشرفت، مقاوم سازی اقتصاد و آسیب‌ناپذیری آن از فشارها و تکانه‌های مختلف الزامی است. (گزینه صحیح 4)


  کدام یک از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی، ضامن واکسینه شدن اقتصاد است؟

1 . توان تحریم شکنی

2 . اقتصاد دانش بنیان

3 . مقاوم‌سازی در برابر فشارها و تهدیدات

4 . برونگرایی و گسترش ارتباطات

مولفه‌های اقتصاد مقاومتی

درونزایی:

یعنی عوامل اصلی تولید در داخل هر کشور باید، از درون کشور نشات بگیرد. این را در نظر داشته باشید که سرمایه‌گذاری خارجی در صورتی می‌توانند، به پیشرفت کمک کنند، که عوامل تولید داخلی را تقویت کنند، در غیر این صورت ( زمانی که عوامل اصلی تولید از خارج نشات بگیرد) در مواقع تحریم اگر سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود را از کشور خارج کنند، رشد اقتصادی نیز متوقف خواهد شد.

برونگرایی و گسترش ارتباطات :

رشد اقتصادی (افزایش تولیدات) زمانی میسر می‌شود، که تمامی آنچه که در کشور تولید می‌شود در سطحی بسیار گسترده توسط کشورهای مختلف مورد استفاده قرار بگیرد. از این رو صادرات محصولات با ارزش افزود بالا به کشورهای متعدد اقتصاد را مقاوم می‌سازد.

پیشرو، مولد و فرصت‌ساز :

پیشرفت اقتصادی برای ماندگاری نیازمند خلق فرصت‌های جدید است. خلق فرصت جدید براساس قدرت تولید و انتخاب عرصۀ مناسب فرصت‌ساز برای پیشرفت صورت می‌گیرد. افزایش قدرت تولید و انتخاب زنجیره‌های اقتصادی دارای مزیت باید به عنوان محور حرکت اقتصاد مورد توجه قرار گیرد.

مدیریت مصرف و بهره‌وری حداکثری :

اقتصاد مقاوم به برطرف کردن ضعف‌های درونی نیز می‌پردازد. قدرت تولیدی با چگونگی استفاده از منابع و میزان بهره‌وری ارتباط بسیاری دارد. بهینه بودن نوع، میزان و زمان مصرف و همچنین بهره برداری حداکثری از منابع به تولید کمک شایانی می نماید.

اقتصاد دانش بنیان :

به هر میزان که تولید کشور ابر اساس دانش بنا شود، مقاومت اقتصادی کشور بیشتر می‌شود.

  اقتصاد دانش‌بنیان چگونه مقاومت اقتصادی را افزایش می‌دهد؟

با بالاتر بودن سطح دانش در تولید کالاهای و خدمات، ارزش افزوده آنها بیشتر و درآمد بیشتری نصیب اقتصاد کشور می‌شود. علاوه بر تولید دانش‌بنیان فراگیر شدن دانش در تمامی سطوح تولیدی و به کارگیری آن توسط تمامی تولیدکنندگان، کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای ملی را به ارمغان می‌آورد.

اقتصاد مردمی :

برنامه‌ریزی برای مقاوم سازی اقتصاد مستلزم توانمندسازی مردم در همۀ ابعاد است. در اقتصاد مردمی برنامه‌های دولت، زمینه ساز افزایش مشارکت مردم در اقتصاد است. در اثر رشد اقتصادی مردم، اقتصاد کشور با شتاب استحکام، گستردگی و عمق بیشتر پیشرفت می‌کند.

توزیع عادلانه ثروت :

به دست دادن فرصت‌های برابر به منظور تولید برای عموم مردم یکپارچگی و توازن اقتصادی را ایجاد و به حفظ پیشرفت اقتصادی کمک شایانی می‌کند.

مقاوم سازی در برابر فشارها و تهدیدات :

اقتصاد کشور باید در وضعیتی باشد که فشار را برطرف و تهدیدات را به فرصت برای خود تبدیل کند.  اقتصاد در عرصۀ بین‌الملل همواره با پیچیدگی و تنش‌ مانند : تحریم، بحران و بیماری‌های اقتصادی همراه است، که باید در برابر فشارها تمهیدات لازم و در برابر بیماری اقتصاد واکسینه شود.

توان تحریم شکنی :

در اقتصاد همیشه تنش وجود دارد. تحریم اقتصادی بعد از انقلاب همواره به عنوان یک ابزار و اعمال فشار از سوی دشمنان بوده است، بر این اساس تحریم شکنی اقتصادی برای کشور اهمیت حیاتی دارد، و آگاهی دشمنان از این توانایی موجب می‌شود که دست از تحریم بردارند.

کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی :

اقتصاد تک محصولی : مانند گیاهان تک ریشه که در مقابل طوفان مقاوم نیستد.

اما هرچه منابع درآمدی کشور را متنوع‌تر کنیم، به دنبال آن ریشه‌های اقتصاد، در خاک عمیق‌تر و پراکندگی بیشتر و در مقابل طوفان استوارتر هستند.

  چند مورد را نام ببرید، که به تنوع درآمدی کشور کمک می‌کند؟

تاکید بر اصلاح نظام مالیاتی – افزایش صادرات غیر نفتی – حرکت به‌سمت فروش فرآورده‌های نفتی به جای نفت خام.

نکته : عواملی که در بالا ذکر شده است برخی مربوط به عوامل داخلی و برخی مربوط به عوامل خارجی هستند، که دولت برای پیشرفت و تداوم آن به تمامی عوامل داخلی و خارجی توجه داشته باشد.

پاسخ : اقتصاد کشور باید در وضعیتی باشد که فشار را برطرف و تهدیدات را به فرصت برای خود تبدیل کند.  اقتصاد در عرصۀ بین‌الملل همواره با پیچیدگی و تنش‌ مانند : تحریم، بحران و بیماری‌های اقتصادی همراه است، که باید در برابر فشارها تمهیدات لازم و در برابر بیماری اقتصاد، واکسینه شود. و این مربوط به مولفۀ مقاوم سازی در برابر فشارها و تهدیدات است. (گزینه صحیح 3)


جوامع برای رسیدن به عدالت و پیشرفت اقتصادی، تلاش می‌کنند، و برای رسیدن به این هدف دولت‌ها در صف مقدم قرار دارند.

دولت : بودجه – مقننه : ریل‌گذاری و تایید – قضائیه : نظم و سلامت و مبارزه با مفاسد – هرسه قوه در تحقق اهداف اقتصادی نقش دارند.

حرکت به سوی پیشرفت :

دهۀ دوم : حل مشکلات دوران پهلوی و خرابی‌های جنگ – جهش اقتصادی و عقب‌ماندگی رهایی = زیرساخت مانند : راه و ترابری

دهۀ سوم : به ثمر رسیدن طرح‌های اقتصادی و افزایش درآمد – دولت طبق اصل 44 دادن آزادی بیشتر به بخش خصوصی – جذب سرمایه‌گذاری خارجی

دهۀ چهارم : عدالت و پیشرفت : رهبر، اقتصاد در اولویت.

راهبرد سال : مهم‌ترین مسئلۀ کشور = شعار سال بیشترین اولویت – 1390 جهاد اقتصادی – 1391 تولید ملی – سیاست کلی = ریل‌گذاری در اقتصاد

اقتصاد پیوسته باید در رشد و شکوفایی برای این کار باید از آینده تصویر مطلوب داشت. تنظیم سند چشم‌انداز.

چشم‌انداز تا 1404 کشور ما جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه و برای این کار شاخص‌های کمی، مانند : بودجه، میزان سرمایه‌گذاری و . . . بر اساس آن تعیین شود.

تداوم پیشرفت اقتصادی = ارتقای توان تولیدی و مقاوم سازی اقتصاد کشور، به علت شتابی که در سال‌های اخیر داشته و تحریم اقتصادی، باید در مقابل بحران‌های داخلی و خارجی، مقاوم شود. – اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی آن، به عنوان یک سند ملی پذیرفته شده است، که رعایت آن باعث مقاوم‌سازی اقتصاد می‌شود.

مولفه‌های اقتصاد مقاومتی :

1 . درونزایی : عوامل تولید داخلی باشند و سرمایه‌گذاری خارجی باعث تقویت آن‌ها شود. نه برعکس

2 . برونگرایی و گسترش ارتباطات : هرچه در داخل تولید می‌شود، توسط کشورهای دیگر مصرف شود.

3 . پیشرو، مولد و فرصت‌ساز : بر اساس قدرت تولید، خلق فرصت‌های جدید

4 . مدیریت مصرف و بهره‌وری : در داخل از منابع بهترین و بیشترین استفاده را داشته باشد.

5 . اقتصاد دانش بنیان : ارزش‌افزوده کالاها بیشتر = درآمد بیشتر و کاهش هزینه تولید

6 .  اقتصاد مردمی : ارتقای توانمندی و قدرت تولیدی عموم مردم

7 . توزیع عادلانه ثروت و درآمد : یکپارچگی و توازن اقتصادی

8 . مقاوم‌سازی در برابر فشارها و تهدیدات : تهدیدات را تبدیل به فرصت – و بیماری = واکسینه

9 . توان تحریم‌شکنی : همواره تحریم و تنش وجود دارد.

10 : کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی : اقتصادی تک‌محصولی باید منابع درآمد را گوناگون = نظام مالیاتی – فرآورده‌های نفتی

 1

چه تصویری از اقتصاد ایران در چشم‌انداز ایران در 1404 ارائه شده است؟

کشوری با جایگاه اول اقتصادی در منطقۀ آسیای جنوب غربی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه، رسیدن به اشتغال کامل و . . .، برای این کار لازم است که شاخص‌های کمی کلان برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه مانند : میزان سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، میزان اشتغال و تورم کاهش فاصله درآمد میان دهک‌های بالا و پائین جامعه باید متناسب با این سند چشم‌انداز تعیین شود.

2

چند مورد از مولفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی را نام ببرید؟

درونزایی، اقتصاد دانش بنیان، مقاوم سازی در برابر فشارها و تهدیدات، کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی

3

اقتصاد مردمی را توضیح دهید؟

برنامه‌ریزی برای مقاوم سازی اقتصاد مستلزم توانمندسازی مردم در همۀ ابعاد است. در اقتصاد مردمی برنامه‌های دولت، زمینه ساز افزایش مشارکت مردم در اقتصاد است. در اثر رشد اقتصادی مردم، اقتصاد کشور با شتاب استحکام، گستردگی و عمق بیشتر پیشرفت می‌کند.

1

ویژگی اقتصاد ایران در دهۀ دوم و سوم انقلاب در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟

1 . جذب سرمایه‌گذاری خارجی – تلاش برای آغاز جهش اقتصادی

2 . تلاش برای بازسازی خرابه‌های ناشی از جنگ – به ثمر رسیدن بسیاری از طرح‌های اقتصادی

3 . به ثمر رسیدن بسیاری از طرح‌های اقتصادی – تلاش برای بازسازی خرابه‌های ناشی از جنگ

4 . افزایش سهم بخش خصوصی، در اقتصاد توسط دولت - جذب سرمایه‌گذاری خارجی

2

در سال 1390 و 1391 به ترتیب به چه مسائلی تاکید شده است؟

1 . جهاد اقتصادی – حمایت از تولید ملی

2 . حمایت از تولید ملی – اصلاح الگوی مصرف

3 . جهاد اقتصادی – تولید ملی

4 . تولید ملی – جهاد اقتصادی

3

تولیدات کشور باید در سطحی بسیار گسترده توسط کشورهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد، در کدام گزینه مولف اقتصادی آن به درستی ذکر شده است؟

1 . کاهش اتکای بودجه و تراز تجار به درآمدهای نفتی

2 . اقتصاد مردمی

3 . برونگرایی و گسترش ارتباطات

4 . اقتصاد دانش بنیان

4

اقتصاد مقاوم باید به برطرف کردن ضعف‌های درونی خود بپردازد، متناسب با کدام گزینه است؟

1 . کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی

2 . توان تحریم شکنی

3 . توزیع عادلانه ثروت

4 . مدیریت مصرف و بهره‌وری حداکثری

5

اگر کشوری قصد داشته باشد، که برای عموم مردم یکپارچگی و توازن اقتصادی را ایجاد کند، باید کدام یک از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار خود قرار دهد؟

1 . توزیع عادلانه ثروت و درآمد

2 . اقتصاد مردمی

3 . اقتصاد دانش بنیان

4 . پیشرو، مولد و فرصت‌ساز

پاسخ تشریحی

1

ویژگی اقتصاد دهۀ دوم : تلاش برای رهایی از مشکلات دوران قاجار و پهلوی و بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ و همچنین برای جهش اقتصادی و رفع عقب‌ماندگی نیازمند زیر ساخت‌هایی مانند : راه و ترابری، صنایع فولا پایه و . . . بود.

دهۀ سوم : به ثمر رسیدن بسیاری از طرح‌های اقتصادی و مولد، تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه کشور را بهبود بخشید. و دولت کوشید که موارد غیر ضروری را در اقتصاد به بخش خصوصی واگذار کند و جذذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشد. (گزینه صحیح 2)

2

سال 1390 به مسئلۀ جهاد اقتصادی(تلاش خالصانه و بیشتر) و سال 1391 به مسئلۀ تولید ملی اشاره دارد، که حمایت از تولید ملی آثار مطلوبی بر اقتصاد کشور می‌گذارد. اسم سال تولید ملی است. (گزینه صحیح3)

3

رشد اقتصادی کشور وقتی تامین می‌شود که هر آنچه در داخل کشور تولید می‌شود در سطحی بسیار گسترده توسط کشورهای دیگر مورد استفاده قرار بگیرد. از این رو صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا به کشورهای متعدد در سراسر جهان، با اولویت کشورهای همسایه و شرکای تجاری، به مقاوم سازی اقتصاد کشور می انجامد. و این مورد مربوط به مولفۀ برونگرایی و گسترش ارتباطات است. (گزینه صحیح3)

4

اقتصاد مقاوم به برطرف کردن ضعف‌های درونی نیز می‌پردازد. قدرت تولیدی با چگونگی استفاده از منابع و میزان بهره‌وری ارتباط بسیاری دارد. بهینه بودن نوع، میزان و زمان مصرف و همچنین بهره برداری حداکثری از منابع، به تولید کمک شایانی می نماید. (گزینه صحیح 4)

5

به دست دادن فرصت‌های برابر به منظور تولید برای عموم مردم یکپارچگی و توازن اقتصادی را ایجاد و به حفظ پیشرفت اقتصادی کمک شایانی می‌کند. و این مربوط به مولفۀ توزیع عادلانه ثروت و درآمد است. (گزینه صحیح 1)

مولف : مجید حیدری
 

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 2 | امتیاز: 5 از 5