آکادمی کنکور-به نام خدا


تشریح جهان اجتماعی

( اجزا و لایه‌های جهان اجتماعی )


پیش نیاز

 متن درس

 خلاصۀ درس

تکمیل کنید

تحلیل و ارتباط

آکادمی کنکور-علوم اجتماعی دهم-پیش نیاز

مباحث اصلی درس

مبحث اصلی : در این درس ابتدا، اجزا و لایه‌های اجتماعی را از سه نظر، اندازه و دامنه، ابعاد ذهنی و عینی، و اهمیت بررسی می‌کنیم، و این کاری که انجام می‌شود (تفکیک و تقسیم اجزا و لایه‌های اجتماعی)، مانند دانش تشریح (کالبدشناسی) در پزشکی است، هر چند که تفاوت‌های بسیار زیادی میان، تشریح در جهان اجتماعی و دانش تشریح در پزشکی وجود دارد.

و سپس اگر پدیده‌های اجتماعی را در ارتباط با یکدیگر در نظر بگیریم، نهادهای اجتماعی پدیدار می‌شوند. 

تفکیک پدیده‌های اجتماعی از لحاظ : اندازه و دامنه – ذهنی و عینی – اهمیت

پدیده‌های اجتماعی در ارتباط با یکدیگر : پیدایش نهادهای اجتماعی

سپس برای برای پاسخگویی به سؤالات کنکور و یادگیری بهتر درس نکاتی را در قالب فراتر به مباحث اضافه کرده‌ایم، که خواندن آن‌ها الزامی است.

مقدمه : کار (عمل) انسان در علوم انسانی به علت داشتن چهار ویژگی (آگاهانه، ارادی، هدفمند و معناداری) از کار سایر مخلوقات جدا شد، و نام کنش به خود گرفت و به انجام دهندۀ کنش نیز، کنشگر گفتیم.

در درس بعدی (دوم) یاد گرفتیم که کنش انسانی انواعی دارد، که یکی از آنها، نوع اجتماعی آن است. یعنی کنش انسانی قابلیت (با جلب آگاهی و ارده بر دیگران) دارد، که به کنش اجتماعی تبدیل شود.

کنش اجتماعی خردترین پدیدۀ اجتماعی و پدیده‌های اجتماعی دیگر نتیجۀ، این کنش هستند. پدیده‌های اجتماعی در ارتباط با یکدیگر به وجود می‌آیند، و پس از به وجود آمدن از طریق کنش اجتماعی افراد به تدریج از ارادۀ تک‌تک افراد مستقل می‌شوند، و فرصت‌ها و محدودیت‌هایی را برای زندگی انسان و کنش‌های بعدی او به وجود می‌آورند.

در درس سوم نیز این را یاد گرفتیم که منظور از جهان یک مجموعۀ بسیار بزرگ است، که مثل دایره، پدیده‌هایی را داخل خود جای می‌دهد. و موضوع درس در مورد جهان اجتماعی بود، که منظور از آن مجموعه پدیده‌های اجتماعی (یعنی کنش اجتماعی و پیامدهای آن) را شامل می‌شد.

 سپس جهان اجتماعی را با موجود زنده مقایسه کردیم، و دانستیم که شباهت در اعضای مختلف و نظم میان آن اعضا دارند. اما تفاوت‌های بسیاری از قبیل تکوینی = آگاهانه ارادی، زاد و ولد = انتقال  فرهنگ، ارثی = آموزش فرهنگ، طول عمر معین و نامعین، داشتند.

یاد گرفتیم که هر یک از اعضای جهان اجتماعی با عضویت خود، نقشی به دست می‌آورند، و متناسب با نقش خود از حقوق و تکالیفی بر خوردار می‌شوند، که هم خود نسبت به آن آگاهی دارند و هم دیگران، این آگاهی و شناخت مشترک فرهنگ نام دارد.

همچنین یاد گرفتیم، که جهان اجتماعی (مجموعۀ بسیار بزرگ) این توانایی را دارد، که که غیر از شامل شدن پدیده‌های اجتماعی پدیده‌های طبیعی ( سیل و زلزله) و ماورای طبیعی (فرشتگان) را به واسطۀ ارتباطی که با زندگی اجتماعی انسان پیدا می‌کنند، درون خود جای دهد و گسترده‌تر شود.

و حال اگر بخواهیم خیلی کلی و راحت موضوع این درس را بیان کنیم، ابتدا اجزا و لایه‌های جهان اجتماعی را از هم تفکیک و تقسیم و سپس آن‌ها را ترکیب یعنی در ارتباط با هم بررسی می‌کنیم، پس برویم سراغ درس.


علوم اجتماعی دهم-فصل اول-متن درس - آکادمی کنکور

علوم اجتماعی دهم-سوال - علوم اجتماعی دهم - درس چهارم علوم اجتماعی - جزوۀ علوم اجتماعی - کنکور علوم اجتماعی - تست علوم اجتماعی آیا راهی وجود دارد که با استفاده از آن بتوانیم اجزا (پدیده‌های) جهان اجتماعی را از همدیگر تفکیک کنیم؟

علم تشریح

نکته : ابتدا به این توجه داشته باشید که اجزا، لایه و پدیده‌های اجتماعی را می‌توان بجای یکدیگر به کار برد.

علوم اجتماعی دهم-سوال - علوم اجتماعی دهم - درس چهارم علوم اجتماعی - جزوۀ علوم اجتماعی - کنکور علوم اجتماعی - تست علوم اجتماعی در پزشکی دانشی به نام تشریح وجود دارد، می‌توانید ارتباط آن را با درس بیان کنید؟

تشریح (کالبدشناسی) در پزشکی یک دانش است، که اجزای بدن و محل قرار گرفتن آن‌ها را بررسی می‌کند و یکی از فواید آن دستیابی به معرفت (شناخت، آگاهی) به کمال صنع الهی و دستیابی به علل امراض و درمان آن‌هاست.

جهان اجتماعی مانند بدن انسان از اجزای مختلفی تشکیل شده است، و دانشمندان مانند دانش تشریح در پزشکی (البته با در نظر گرفتن تفاوت‌های آ‌ن‌ها) اجزای جهان اجتماعی را بر اساس معیارهای مختلف تفکیک و تقسیم‌بندی و اجزای آن را شناسایی می‌کنند.

نتیجه : درس در مورد تشریح جهان اجتماعی است، یعنی اجزا و لایه‌های جهان اجتماعی را بر اساس معیارهای خاص و مختلفی تقسیم‌بندی می‌کنیم و اجزای آن را شناسایی می‌کنیم. و این باعث شناخت بهتر جهان اجتماعی می‌شود.

در درس‌های قبلی بارها جهان اجتماعی را با بدن موجود زنده بررسی کردیم. و تصویری را از جهان اجتماعی به دست آوردیم. به این نکته توجه داشته باشید که جهان اجتماعی و موجودات زنده علاوه بر اینکه دارای شباهت‌هایی هستند، تفاوت‌های بزرگی نیز داشتند و دارند، پس از این اشتباه پرهیز کنید که جهان اجتماعی را مانند موجود زنده بدانید.

علوم اجتماعی دهم-سوال - علوم اجتماعی دهم - درس چهارم علوم اجتماعی - جزوۀ علوم اجتماعی - کنکور علوم اجتماعی - تست علوم اجتماعی جهان اجتماعی از چه اجزایی تشکیل شده است؟

اجزا همان پدیده‌های جهان اجتماعی است. کنش‌ اجتماعی، عقاید اجتماعی، ارزش‌های اجتماعی، هنجار، مدرسه، بانک، خیابان و . . . همگی از اجزا و پدیده‌های جهان اجتماعی هستند.

پاسخ : معیارهایی وجود دارد، که با استفاده از آن‌ها می‌توان اجزا و لایه‌های جهان اجتماعی را تقسیم کرد. این روش شباهت زیادی به دانش تشریح در پزشکی دارد، در جدول بعدی سه معیار، برای تقسیم‌بندی پدیده‌های اجتماعی در نظر گرفته شده است.


علوم اجتماعی دهم-سوال - علوم اجتماعی دهم - درس چهارم علوم اجتماعی - جزوۀ علوم اجتماعی - کنکور علوم اجتماعی - تست علوم اجتماعی در میان اعضای بدن انسان قلب و مغز نقش حیاتی و اساسی در زنده ماندن انسان دارند، اما بدون دست و پا می‌شود که زنده ماند، مصداق‌های این موارد را در جهان اجتماعی بیابید؟

تقسیم‌بندی پدیده‌های اجتماعی

علوم اجتماعی دهم-سوال - علوم اجتماعی دهم - درس چهارم علوم اجتماعی - جزوۀ علوم اجتماعی - کنکور علوم اجتماعی - تست علوم اجتماعی

خرد و کلان

در این روش طیف یا پیوستاری در جهان اجتماعی ترسیم می‌شود، که در یک سوی آن پدیده‌های اجتماعی خرد مانند کنش‌های اجتماعی و در وسط این پیوستار پدیده‌های اجتماعی متوسط مانند گروه‌ها و سازمان‌ها جای می‌گیرند، و در سوی دیگر آن پدیده‌های کلان اجتماعی مانند جامعه و فرهنگ قرار می‌گیرد.

فواید : برای یادگیری فواید این تقسیم‌بندی بر میزان اثرگذاری خود بر پدیده‌های خرد و کلان و اثر پذیری از آن‌ها بیندیشید.

مثال : می‌توان بی‌کاری و راه‌های درمان آن را در سه مورد با یکدیگر مقایسه کرد : 1 . بیکاری فردی که خود شایستگی و مهارت لازم را ندارد. 2 . بیکاری افراد یک شهر که سیستم اطلاع رسانی مناسبی در شهر آن‌ها وجود ندارد. 3 . بیکاری افراد زیادی که به دلیل نبود مشاغل کافی در جامعه بیکارند.

علوم اجتماعی دهم-سوال - علوم اجتماعی دهم - درس چهارم علوم اجتماعی - جزوۀ علوم اجتماعی - کنکور علوم اجتماعی - تست علوم اجتماعی

ذهنی و عینی

در این روش پیوستاری رسم می‌شود، که در یک سوی آن پدیده‌های اجتماعی با بعد کاملا ذهنی قرار دارند، و در میانۀ آن پدیده‌های با بعد محسوس کمتر و در سوی دیگر پدیده‌های با بعدی قوی قرار دارند.

فواید بعد ذهنی پدیده‌ها : در جهان اجتماعی بعد ذهنی پدیده‌ها بسیار اهمیت دارد. در یک بحران اقتصادی که کشورهای صنعتی دچار مشکل شده بودند، بنا به محاسبات اقتصادی می‌بایست نفت را به گران‌ترین قیمت از کشورهای نفت‌خیز خریداری می‌کردند، ولی جالب است که بدانید به ارزان‌ترین قیمت ممکن، نفت مورد نیاز خود را خریدند؛ زیرا در کشورهای نفت‌خیز بعد عینی نفت به عنوان یک سرمایه وجود داشت؛ ولی بعد ذهنی آن مفقود بود.

مثال 2 : دانش‌آموزی که از استعداد سرشاری برخوردار است؛ ولی خود به آن آگاه نیست و از این استعداد بهرۀ چندانی نمی‌برد.

علوم اجتماعی دهم-سوال - علوم اجتماعی دهم - درس چهارم علوم اجتماعی - جزوۀ علوم اجتماعی - کنکور علوم اجتماعی - تست علوم اجتماعی

اهمیت

لایه‌های عمیق

تاثیرات تعیین‌کننده‌ای بر جهان اجتماعی دارند -  نقش حیاتی و اساسی دارند، به گونه‌ای که اگر حذف شوند، جهان اجتماعی نیز فرو می‌ریزد. – بر دیگر لایه‌ها بیشتر تاثیر می‌گذارند و کمتر از دیگر لایه‌ها تاثیر می‌پذیرند.

عقاید کلانی که انسان در مورد خود و اصل جهان دارد، بر ارزش‌های اجتماعی تاثیر می‌گذارند.

نتیجه فراتر : عقاید سپس ارزش‌ها = قلب و مغز در بدن انسان = در درس‌های قبلی راجع به فرهنگ سخن گفتیم، تفاوت فرهنگ‌های مختلف به دلیل تفاوت در عقاید و ارزش‌ها (لایه‌های عمیق) است.

لایه‌های سطحی

تاثیرات تعیین کننده‌ای بر جهان اجتماعی ندارند – نقش حیاتی و اساسی ندارند، به گونه‌ای که تغییر آن‌ها تحول مهمی در جهان اجتماعی پدید نمی‌آرود – از دیگر لایه‌ها (لایه‌های عمیق، عقاید و ارزش‌ها) بیشترین تاثیر را می‌پذیرند و کمتر بر دیگر لایه‌ها تاثیر می‌گذارند.

نتیجه : هنجار و نمادهایی که در جامعه وجود دارد. = دست و پا : منظور این است، که بدون دست و پا می‌شود زنده ماند اما بدون قلب و مغز نمی‌شود.

نتیجه گیری : لایه‌های عمیق (ارزش و هنجار) مانند قلب و مغر نقش حیاتی و اساسی دارند، همانطور که اگر قلب و مغز از بین برود، انسان زنده نمی‌ماند، اگر عقاید و ارزش‌ها از بین بروند، جهان اجتماعی نیز مانند انسان جان خود را از دست می‌دهد و جهان اجتماعی جدیدی به وجود می‌آید.

اما هنجارها و نمادها که مانند دست و پا هستند، می‌توانند تغییر کنند، چون بدون دست و پا می‌شود زنده ماند.

مثال : چهار لایۀ اجتماعی را در نظر بگیرید، ابتدا عقاید اجتماعی : عقاید بر ارزش، هنجار و نماد تاثیر می‌گذارد، و ارزش‌ها، هنجارها و نمادهای خود را براساس آن سازمان می‌دهد.

در یک جهان سکولاریسم : عقاید اجتماعی بر این است، که محدودۀ زندگی به این جهان ختم می‌شود، و انسان باید از مواد خام و طبیعت نهایت استفاده را ببرد و با علم تجربی بر طبیعت حاکم شود.

اما در یک جهان معنوی  : عقاید اجتماعی فراتر از طبیعت است، و انسان و سایر مخلوقات آیات و نشانۀ خداوند هستند، که همگی به تسبیح خداوند مشغول هستند، و انسان بیش از سایر مخلوقات می‌تواند، به خداوند نزدیک شود و صفات او را آشکار سازد.

آزمایشی سنجش 94 : تقابل کنش‌های بیرونی در مقابل ارزش‌های اجتماعی، تاسیسات صنعتی در مقابل آرمان‌‌‌ها و کنش‌های اجتماعی افراد در مقابل نظام اجتماعی به ترتیب تقسیم‌بندی اجزای جهان اجتماعی بر کدام مبنا و اساس است؟

1 . نظام اجتماعی – ذهنی و عینی بودن – اندازه و دامنه

2 . ذهنی و عینی بودن – اندازه و دامنه – ذهنی و عینی بودن

3 . نظام اجتماعی – اندازه و دامنه – ذهنی و عینی بودن

4 . ذهنی و عینی بودن – ذهنی و عینی بدودن – اندازه و دامنه

نکته : تمام پدیده‌هایی اجتماعی که در این سوال و سوالات بعدی می‌بینید دارای بعد ذهنی و معنایی هستند. ولی آرمان‌ها و ارزش‌ها، ذهنی هستند، پس برای رسیدن به جواب درست به این نکات توجه کافی را داشته باشید.

کنش‌های بیرونی، عینی هستند، زیرا از عالم ذهن خارج شده و انجام شده‌اند و ارزش‌های اجتماعی ذهنی هستند، زیرا در ذهن انسان‌ها جای دارند، ساختمان‌های مسکونی را هم می‌توان از لحاظ دامنه مورد توجه قرار داد البته در این سوال بعد محسوس آن‌ها مد نظر طراح بوده است، کنش اجتماعی خردترین پدیدۀ اجتماعی و نظام اجتماعی جزو پدیده‌های کلان اجتماعی است. (گزینه صحیح 4)

نکته کنکوری : معمولا سوالاتی را که طراح‌ها از این درس طرح می‌‌کند را می‌توان با تکنیک پاسخ داد، این را بدانید در سوالاتی که مربوط به تقسیم‌بندی پدیده‌های اجتماعی است، تمامی‌ پدیده‌هایی که در صورت سوال ذکر می‌شوند دارای هویت ذهنی و معنایی هستند، اما همۀ پدیده‌های اجتماعی مانند : آرمان‌ها و ارزش‌ها دارای بعد محسوس (عینی) نیستند.

پاسخ : قلب و مغز = عقاید و ارزش‌ها = لایه‌های عمق جهان اجتماعی تاثیر بیشتری بر دیگر لایه‌های اجتماعی دراند و کمتر از دیگر لایه‌ها تاثیر می‌پذیرند. نقش حیاتی و اساسی در جهان اجتماعی دارند، و با تغییرشان جهان اجتماعی فرو می‌ریزد و تغییر می‌کند.      -       دست و پا = هنجار و نماد = لایه‌های سطحی جهان اجتماعی = تاثیر کمتر بر دیگر لایه‌های اجتماعی و بیشتر، از دیگر لایه‌ها تاثیر می‌پذیرند. و نقش حیاتی و اساسی ندارندو در شرایطی می‌توانند تغییر کنند.


علوم اجتماعی دهم-سوال - علوم اجتماعی دهم - درس چهارم علوم اجتماعی - جزوۀ علوم اجتماعی - کنکور علوم اجتماعی - تست علوم اجتماعی  تا به حال اجزای جهان اجتماعی را تفکیک و تقسیم کردیم، حال اگر چهار لایۀ عقاید، ارزش، هنجار و نماد را در ارتباط با یکدیگر بررسی کنیم، چه ترکیب جدیدی به وجود می‌آید؟

اجزا و لایه‌های جهان اجتماعی در ارتباط با یکدیگر (پیدایش نهادهای اجتماعی)

اگر پدیده‌های اجتماعی را در ارتباط با یکدیگر در نظر بگیریم، نهادهای اجتماعی پدیدار می‌شوند. افراد انسانی بدون آب، غذا، سرپناه، امنیت، رابطه با دیگران، دوستی، احساس رضایت از زندگی، حقیقت‌جویی و پرستش قادر به ادامۀ زندگی نیستند. برای تامین نیازهای جهان اجتماعی و افراد، راه‌های متفاوتی وجود دارد، و معمولا در جهان اجتماعی نوع خاصی از این روش‌ها پذیرفته می‌شود و قابل قبول است. در هر جهان اجتماعی این کار به کمک نهادهای اجتماعی صورت می‌گیرد.

 نهادهای اجتماعی مجموعه‌ای از عقاید، ارزش‌ها و هنجار و نمادهایی است که برای رفع نیازهای معینی از افراد و جهان اجتماعی اختصاص پیدا می‌کند. هر نهاد اجتماعی شیوه‌های قابل قبول تامین بعضی از نیازهای افراد را معین می‌سازد و متفابلا شیوه‌های غیر قابل قبول را طرد می‌کند.

مثال : نهاد اقتصاد راه درست و مقبول و کژراهه‌های به دست آوردن ثروت را در جهان اجتماعی تعیین می‌کند.

علوم اجتماعی دهم-سوال - علوم اجتماعی دهم-سوال - علوم اجتماعی دهم - درس چهارم علوم اجتماعی - جزوۀ علوم اجتماعی - کنکور علوم اجتماعی - تست علوم اجتماعی خانواده، تعلیم و تربیت، اقتصاد، سیاست و . . . از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی هستند. نهادها در تمام جهان‌های اجتماعی وجود دارند، ولی انواع و اشکال مختلفی دارند، چرا؟

در درس‌های قبلی اشاره کردیم که جهان‌های اجتماعی مختلف دارای فرهنگ‌های (عقاید و ارزش‌های) مختلفی هستند، هر فرهنگی شیوه‌ای از زندگی را برای جوامع پدید می‌آورد. مثلا در جهان اسلام چون در این فرهنگ ربا باطل است، نظام اقتصادی بر اساس ارزش‌هایی مانند : عدالت و قسط شکل می‌گیرد، اما در جهان‌ غرب که فرهنگ سکولار دارد، در نهاد اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت هدف است و ربا از ارزش‌های شناخته شده در این جهان است.

پاسخ : اجزای جهان اجتماعی را با سه معیار (ذهنی، عینی – خرد و کلان – اهمیت) از یکدیگر تفکیک کردیم و آن‌ها را تقسیم کردیم. اگر چهار لایۀ عقاید، ارزش، هنجار و نماد را در ارتباط با یکدیگر در نظر بگیریم، هنجارهای اجتماعی پدیدار می‌شوند، نهادهای اجتماعی، برای تامین نیازهای مختلف در جامعه به وجود می‌آیند، برای مثال : نیاز تعلیم و تربیت با، نهاد آموزش و پروش، نیازهای اقتصادی با، نهاد اقتصاد – به این صورت هر نهاد اجتماعی شیوه‌های قابل قبول بعضی از نیازها را مشخص و شیوه‌های غیر قابل قبول را طرد می‌کند.


علوم اجتماعی دهم - خلاصه علوم اجتماعی دهم - آکادمی کنکور

ما در این درس جهان اجتماعی را تشریح کردیم. تشریحی دانشی در پزشکی است، که اعضای بدن و محل قرار گرفتن آن‌ها را مشخص می‌سازد.

تفکیک اجزا و لایه‌های جهان اجتماعی :

ما در تشریح جهان اجتماعی اجزای جهان اجتماعی را از سه نظر :

 1 . خرد، میانه و کلان

2 . ذهنی و عینی

3 . اهمیت – با یکدیگر تقسیم‌بندی کردم.

ترکیب اجزا و لایه‌های جهان اجتماعی :

سپس دانستیم که اگر اجزا و لایه‌های اجتماعی را در ارتباط با یکدیگر در نظر بگیریم، نهادهای اجتماعی پدیدار می‌شوند، که عهده‌دار تامین نیازهای جهان اجتماعی هستند. هر نهاد اجتماعی ترکیبی از عقاید، ارزش، هنجار و نماد است.

 


علوم اجتماعی دهم-تکمیل کنید - درس اول علوم اجتماعی - آکادمی کنکور

1 . کنش‌ اجتماعی، بانک، کشاورز، خانواده، ارزش، هنجار و سایر پدیده‌های اجتماعی دیگر با هم سازندۀ . . . هستند.

2 . شباهت، جهان اجتماعی با موجود زنده این است که هر دو دارای . . . و . . . هستند.

3 . مهم‌ترین تفاوت موجود زنده با جهان اجتماعی در این است که . . . و . . . جهان اجتماعی . . . است اما . . . و . . . موجود زنده . . . است.

4 . مجموعه آگاهی‌های مشترکی که، جهان اجتماعی بر اساس آن شکل می‌گیرد، . . .  نامیده می‌شود.

5 . جهان اجتماعی با . . . تداوم پیدا نمی‌کند، بلکه با . . . خود تداوم می‌یابد.

6 . پدیده‌های اجتماعی که به طور مستقیم درون جهان اجتماعی قرار می‌گیرند، اما پدیده‌های طبیعی و ماورای طبیعی به واسطۀ . . . درون جهان اجتماعی راه می‌یابند.

پاسخنامه :

1 . جهان اجتماعی /   2 . اعضای مختلف – اعضا در ارتباط با هم از نوعی نظم برخوردار  /    3 . عضویت – نظم – ارادی و آگاهانه – عضویت و نظم اعضای بدن – تکوینی   /    4 . فرهنگ    /    5 . زاد و ولد – انتقال فرهنگ     /    6 . ارتباطی که با زندگی اجتماعی دارند.

درس چهارم :

1 . اجزای جهان اجتماعی را با سه روش : . . . و . . . و . . . می‌توان از همدیگر تفکیک و تقسیم‌بندی کرد.

2 . اگر بخواهیم، عمیق‌ترین لایۀ اجتماعی را مشخص سازیم، ابتدا . . . قرار می‌گیرند.

3 . هرگاه فرهنگ و کنش افراد را در پیوستاری قرار بدهیم، این تقسیم‌بندی بر اساس . . . انجام گرفته است.

4 . لایه‌های سطحی جهان اجتماعی، تاثیرات . . . بر دیگر لایه‌ها دارند.

5 . اگر اجزا و لایه‌های جهان اجتماعی را در ارتباط با یکدیگر بررسی کنیم، . . . پدیدار می‌شوند.

6 . تمامی پدیده‌های اجتماعی دارای بعد . . . هستند ولی تمامی آن‌ها بعد . . . ندارند.

7 . جهان‌های مختلف دارای نهادهای مختلفی هستند، زیرا این جهان‌ها دارای . . . هستند.

1 . خرد و کلان ذهنی و عینی - اهمیت  /   2 . عقاید     /    3 . خرد و کلانی     /   4 . محدودتر و کمتری    /   5 . نهادهای اجتماعی    /   6 . ذهنی (معنایی) محسوس (عینی)   /  7 . فرهنگ‌های (عقاید و ارزش) مختلف

علوم اجتماعی دهم - تحلیل و ارتباط درس - آکادمی کنکور

پدیده‌های زیر را بر روی دو پیوستار، خرد – کلان، ذهنی ، عینی تعیین کنید.

شهر، هدیه دادن برای روز تولد به یک دوست – عدالت اجتماعی

 

اشاره کردیم که اگز لایه‌های اجتماعی مانند : عقاید، ارزش، هنجار و نماد در کنار یکدیگر قرار بگیرند، نهادهای اجتماعی پدیدار می‌شوند، یکی از نهادهای اجتماعی نهاد آموزش (تعلیم و تربیت است.) عمیق‌ترین و سطحی‌ترین لایه‌های این نهاد را مشخص‌ سازید؟

 

ارتباط : در مقدمۀ درس، تا درس سوم مباحث اصلی را مرور کردیم. متن این درس را نیز خواندید، در درس آینده با سؤالاتی رو به رو می‌شوید، که باز هم جهان اجتماعی را با موجود زنده بررسی بررسی می‌کنیم. موضوع درس آینده در مورد این است که آیا جهان‌های اجتماعی مختلف مانند یک موجود زنده هستند و یا تفاوت‌هایی در میان آن‌ها قرار دارند. پس تا به حال یک جهانم اجتماعی را بررسی کردیم اما از این درس به بعد بیشتر مباحث درس‌ها، در مورد جهان‌های اجتماعی مختلف با یکدیگر و مقایسۀ آن‌هاست.

مؤلف : مجید حیدری
 

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 2 | امتیاز: 3 از 5