فهرست

  1. تلمیح 
    1. حالت اول تلمیح
    2. حالت دوم تلمیح
  2. نکته

 

   تلمیح : زمانی به وجود می آید که شاعر یا نویسنده در نوشته خود ما را به یاد داستان ، حکایت ، آیه یا حدیث بیاندازد. البته اشاره به یک رویداد تاریخی

          و ضرب المثل نیز تلمیح به شمار می آید .

  حالت اول تلمیح :    زمانی که در عبارت نام شخص یا چیزی به غیر از نام خود شاعر بیاید .

            جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او ................................. آن نور روی موسی عمرانم آرزوست

                  در این مثال دو واژه ی فرعون و موسی اشاره دارد به داستان پادشاهی فرعون و حضرت موسی .

  حالت دوم تلمیح :  گاهی اوقات در عبارات یک کلمه به عنوان یک شاهد مثال ما را به سمت عبارت اصلی هدایت می کند .

                         آسمان بار امانت نتوانست کشید .................................. قرعه ی کار به نام من دیوانه زدند ثال :

                       در این مثال واژه ی امانت اشاره به آیه ی (( انا عرضنا الامانه و... )) دارد. 

                                  هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش .............................. باز جوید روزگار وصل خویش 

                         در این مثال واژه ی اصل اشاره دارد به حدیث (( کل شیء یرجع الی اصله )) 

 

      نکته :

             در مورد حالت اول تلمیح چند استثنا وجود دارد ، 

                                      1- کلمه ی خسرو اگر درون عبارت به معنای معشوقه یا پادشاه بیاید تلمیح وجود ندارد.

                                           2- نام گل ها ( سمن ، شقایق ، نسترن و .... ) در عبارات تلمیح به حساب نمی آیند .  

 

موٌلف :  رضا اشرفی

مهرماه 1394

 

 

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 2 | امتیاز: 5 از 5