آکادمی کنکور-به نام خدا - علوم اجتماعی دهم - درس پنجم علوم اجتماعی دهم


هویت ایرانی

«هویت فرهنگی ایران»


 

علوم انسانی - علوم اجتماعی دوازدهم- کنکور 98 - درس دهم علوم اجتماعی دهم - کنکور علوم اجتماعی - تغییرات هویتی

پیش نیاز

 متن درس

 خلاصۀ درس

تکمیل کنید

تحلیل و ارتباط

علوم انسانی - علوم اجتماعی دوازدهم- کنکور 98 - درس دهم علوم اجتماعی دهم - کنکور علوم اجتماعی - تغییرات هویتی

مباحث اصلی درس

مبحث اصلی : اگر بخواهیم خیلی ساده، مفهوم درس را بیان کنیم،

الف) درس ابتدا بیان می‌کند که افراد با ویژگی‌هایی از قبیل قد، قیافه و . . . خود را می‌شناسند.

که در این درس ویژگی‌های هویت اجتماعی ایرانی را بررسی می‌کنیم، که قبل و بعد از پذیرش اسلام متفاوت است. یعنی هویت اجتماعی ایرانی بخشی از هویت جهان اسلام است.

ب) ملت‌ها نیز خود را با ویژگی‌هایی مانند تاریخ، اقتصاد و . . . می‌شناسند و به دیگران معرفی می‌کنند.

سپس با ویژگی‌های سرزمین ایران آشنا می‌شویم، که که چگونه بعد از پذیرش عقاید و ارزش‌های توحیدی به عنوان یکی از جوامع موجود در جهان اسلام و بخشی از جهان اسلام در می‌آید.

هجوم‌هایی که به جهان اسلام انجام گرفته را بررسی می‌کنیم و نتیجۀ آن‌ها را بیان می‌کنیم.

یکی از هجوم‌ها برخورد جهان غرب با اسلام است، که هنوز به پایان خود نرسیده، ویژگی‌های این هجوم و تاثیراتی را که بر هویت اجتماعی ایرانی و هویت فرهنگی ایران و جهان اسلام داشته را بیان می‌کنیم.

بیان می‌کنیم که انقلاب اسلامی ایران چگونه، پیروز شد و دستاورد این انقلاب را بر سایر هویت‌ها جهان اسلام و متفکران غربی بیان می‌داریم.

مقدمه : در درس‌های قبلی، اشاره کردیم که افراد و جهان‌های اجتماعی با مجموعه ویژگی‌هایی که سازندۀ هویت آن‌هاست از دیگر افراد و جهان‌های اجتماعی متمایز می‌شوند.

عقاید و ارزش‌های اجتماعی سازندۀ هویت فرهنگی جهان اجتماعی بودند، که به دو علت درونی و بیرونی، در مواردی هویت فرهنگی جامعه قابل تغییر بود. یعنی جهان اجتماعی فعلی فرو می‌ریخت و جهان دیگری به وجود می‌آمد.

در این درس با ویژگی، هویت اجتماعی ایرانی که در پرتو هویت فرهنگی ایران به وجود می‌آید و هویت فرهنگی ایران که بخشی از جهان اسلام است آشنا می‌شویم و یاد می‌گیریم که انقلاب اسلامی چه دستاوردی داشته و تاثیر آن را بر سایر هویت‌ها در جهان اسلام و جهان غرب بررسی می‌کنیم.

همچنین برخورد جهان غرب با جهان اسلام، که هنوز به پایان خود نرسیده است، را بررسی می‌کنیم و نتایج این برخورد را از ابتدا تا به زمان حال بررسی می‌کنیم.


علوم انسانی - علوم اجتماعی دوازدهم- کنکور 98 - درس دهم علوم اجتماعی دهم - کنکور علوم اجتماعی - تغییرات هویتی

علوم انسانی - علوم اجتماعی دهم - کنکور 98 - درس دهم علوم اجتماعی دهم - کنکور علوم اجتماعی - تغییرات هویتی  هویت فرهنگی ایرانی و هویت اجتماعی ایرانیان، چگونه بعد از پیوستن ایران به جهان اسلام، دستخوش تغییر شد؟

علوم انسانی - علوم اجتماعی دوازدهم- کنکور 98 - درس دهم علوم اجتماعی دهم - کنکور علوم اجتماعی - تغییرات هویتی

ویژگی هویتی ایرانی و هویت فرهنگی ایران

شناختن و معرفی

افراد : معمولا خود را با ویژگی‌هایی مانند : قد، قیافه، پوشش، شغل، ثروت، تبار خانوادگی، مهارت، علاقه، هنر، دانش، خُلق، ایمان، اعتقاد و . . . می‌شناسند و به دیگران معرفی می‌کنند.

گروه‌ها، اقوام، ملت‌ها، امت‌ها : خودشان را با ویژگی‌هایی مانند : سرزمین، تاریخ، جمعیت، اقتصاد، سیاست، فرهنگ و . . . می‌شناسند و به دیگران معرفی می‌کنند.

ویژگی سرزمین ایران : سرزمینی که بیش از هفت‌ هزار سال قدمت دارد. در این سرزمین همواره اقوام مختلفی زندگی کرده‌اند.

نکته : وقتی که می‌گوییم، هویت اجتماعی ایرانی، قبل و بعد از اسلام، یعنی با پذیرش عقاید و ارزش‌های جهان توحیدی اسلام، هویت فرهنگی جهان اجتماعی ایران تحول یافت، و سپس هویت افراد و گروه‌ها نیز به تبع این پذیرفتن و قرار گرفتن در پرتو هویت فرهنگی جدید، متحول شد.

هویت فرهنگی ایران

و هویت اجتماعی ایرانی

الف) قبل از ظهور اسلام :

1 . هویت اجتماعی ایرانی : این هویت، هویتی توحیدی، دینی و در مواردی آمیخته با اساطیر بود. روایتی از این هویت را در شاهنامۀ فردوسی می‌توان دید. اقوام مختلف ایرانی :  با آنکه هویت‌های اجتماعی متفاوتی داشتند.

2 . هویت فرهنگی ایرانی : با آنکه اقوام مختلف ایرانی هویت‌های اجتماعی متفاوتی داشتند، در عقاید و ارزش‌های آیین زرتشت که با آمیخته‌های اساطیری در آمیخته بود، هویت فرهنگی واحدی پیدا کردند.

ب) پس از آشنایی و پذیرش اسلام : 

1 . هویت اجتماعی ایرانی : ایرانیان پس از آشنایی با اسلام، عناصر مشرکانه و اساطیری هویت خود را کنار گذاشتند و به تفسیری توحیدی از هویت خویش دست پیدا کردند.

2 . هویت فرهنگی ایران : عقاید و ارزش‌های توحیدی اسلام، ایران را به جهان اسلام ملحق ساخت و هویت ایرانی به صورت بخشی از هویت جهان اسلام درآمد.

زبان دری

زبان دری، یکی از ویژگی‌های هویتی، سرزمین ایران : فارسی دری از دیرباز به عنوان زبان سیاسی دربار ایران، زبان رسمی مشترک اقوام مختلفی بود که در سرزمین پهناور ایران زندگی می‌کردند.

چگونگی گسترش زبان فارسی : این زبان به دلیل مشارکت فعال ایرانیان در حیات فکری جهان اسلام، مرزهای امپراتوری‌های گورکانی و عثمانی را درنوردید و به عنوان زبان دوم در مناطق مختلف جهان اسلام از هندوستان و تبت، تا آسیای صغیر و شبه جزیرۀ بالکان گسترش یافت.

حکیمان و شاعرانی چون مولوی، سعدی، حافظ و . . . خدمات بی‌نظیری انجام دادند که موجب گسترش زبان فارسی در جهان اسلام شد. حکیمان ایرانی معارف و هنرهایی تولید کردند که مسلمانان برای دستیابی به آن‌ها، نیازمند آموختن زبان فارسی بودند.

پاسخ : هویت اجتماعی ایرانی، قبل از پیوستن به اسلام یک هویت توحیدی، دینی و در مواردی، آمیخته به اساطیر بود، یعنی هویت اجتماعی ایرانیان با یکدیگر متفاوت بود. اما هویت فرهنگی ایران، یعنی هویت تمامی گروه‌های داخلی ایران، در عقاید و آیین‌های زرتشت که در مواردی به اساطیر آمیخته شده بود، متفاوت می‌شد.

نتیجه : هویت فرهنگی جهان اجتماعی ایران، یکپارچه و متحد بوده است.

اما پس از پیوستن ایران به جهان اسلام : الف) هویت اجتماعی ایرانی : ایرانیان عناصر مشرکانه و اساطیری هویت خود را کنار گذاشتند. ب) هویت فرهنگی ایران : ایران عقاید توحیدی اسلام را پذیرفت و به جهان اسلام پیوست.


علوم انسانی - علوم اجتماعی دهم - کنکور 98 - درس دهم علوم اجتماعی دهم - کنکور علوم اجتماعی - تغییرات هویتی  در دیدگاه مستشرقان، هویت فرهنگی ایران، که بخشی از هویت جهان اسلام است و هویت اجتماعی ایرانی، دارای چه ویژگی‌هایی است؟

علوم انسانی - علوم اجتماعی دوازدهم- کنکور 98 - درس دهم علوم اجتماعی دهم - کنکور علوم اجتماعی - تغییرات هویتی

نتایج هجوم‌ها به اسلام

الف) دفع مهاجمان : جهان اسلام طی سده‌های مختلف مانند آنچه در جنگ‌های صلیبی گذشت، به دفع مهاجمان پرداخت.

ب) جذب و هضم مهاجمان : جهان اسلام مانند آنچه در حملۀ مغول رخ داد، مهاجمان را درون خود جذب و هضم کرد.

ج) هنوز به پایان خود نرسیده : اما برخورد جهان غرب با اسلام تجربۀ جدیدی است که هنوز به پایان خود نرسیده است.

برخورد غرب با اسلام

تاثیر غرب بر جهان اسلام از جمله ایران :

الف) خودباختگی فرهنگی : قدرت سیاسی و نظامی غرب در نخستین رویارویی‌ها، بخش‌هایی از ذهنیت مسلمانان را به خودباختگی فرهنگی دچار ساخت. و این امر سبب شد، تصویری که شرق‌شناسان و تاریخ‌نگاران غربی از هویت جهان اسلام القا می‌کردند در بین جوامع اسلامی از جمله در جامعۀ ایران رواج پیدا کند.

ب) دیدگاه مستشرقان : در دیدگاه مستشرقان، هویت فرهنگی جوامع اسلامی، توحیدی یا حتی اساطیری نیست، بلکه هویتی سکولار و دنیوی است و به ابعاد تاریخی و جغرافیایی آن محدود می‌شود. این هویت در قالب عناوین قوم‌گرایانه و ناسیونالیستی، امت و ملت اسلامی را به اقوام مختلف نظیر ترک، عرب و فارس تقسیم می‌کند.

ج) دیدگاه متفکران ایرانی : از دهۀ سی به بعد در نقد رویکرد تقلیدی به غرب و هویت‌های کاذبی که از این طریق ساخته می‌شد، آثاری با عناوینی نظیر غرب‌زدگی و بازگشت به خویشتن، پدید آورند و برخی از اندیشمندان مسلمان کتاب‌هایی را دربارۀ خدمات متقابل اسلام و ایران و همچنین فطرت و خویشتن الهی انسان تدوین کردند.

پاسخ : ویژگی دیدگاه مستشرقان : الف) هویت فرهنگی ایران : ایران یکی از جوامع موجود در جهان اسلام است، در این دیدگاه، هویت فرهنگی ایران، یک هویت سکولار و دنیوی (یعنی عقاید و ارزش‌های آن‌ها مربوط به این جهان) است. ب) هویت اجتماعی ایرانی : در این دیدگاه، هویت‌های اجتماعی در قالب عناوین قوم‌گرایانه، ناسیونالیستی، امت و ملت اسلامی را به اقوام مختلفی، نظیر ترک، عرب و فارس تقسیم می‌کند.


علوم انسانی - علوم اجتماعی دهم - کنکور 98 - درس دهم علوم اجتماعی دهم - کنکور علوم اجتماعی - تغییرات هویتی  آیا می‌توانید تاثیر انقلاب اسلامی را بر جهان غرب شرح دهید؟

تاثیر انقلاب اسلامی بر هویت ایرانی

انقلاب

تعریف انقلاب : انقلاب یکی از مهم‌ترین تحولات هویتی در هر جهان اجتماعی محسوب می‌شوند. یکی از مهم‌ترین بحث‌ها دربارۀ انقلاب، دستاورد و پیامدهای آن می‌باشد. پیامدهای انقلاب را به شیوه‌های مختلفی دسته‌بندی می‌کنند.

 

دستاورد

 

الف) کوتاه‌مدت، میان مدت و بلند مدت

ب) پیامدهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

ج) تحولات هویتی : یعنی اینکه چه تحولاتی در هویت فرهنگی آن جامعه و به تبع چه تحولاتی در هویت اجتماعی افراد پدید می‌آید.

انقلاب ایران

انقلاب اسلامی ایران : حاصل یک سده مقاومت هویت اسلامی ایران در برابر هجوم سیاسی و اقتصادی غرب بود. بازگشت ایران به اسلام، بازگشت به یک خویشتن صرفا جغرافیایی و تاریخی که با اندیشه‌های دنیوی غربی تفسیر می‌شد، نبود. بلکه بازگشت به خویشتن الهی و توحیدی بود.

پیروزی انقلاب اسلامی : جامعۀ ایران به رهبری امام خمینی (ره) و با استفاده از آموزه‌های قرآن و اهل بیت علیهم السلام، به هویت اسلامی خود بازگشت و تاریخ و جغرافیای خود را ذیل آسمان معنوی توحید قرار داد. و به این ترتیب از مرزهای جامعۀ ایمانی خود، در برابر جهانی که در مقابل او صف کشیده بود، به مدت هشت سال دفاع کرد. این مقاومت تا امروز ادامه یافته است.

ایران قلب تپندۀ بیداری اسلامی (تاثیرات انقلاب ایران بر سایر هویت‌ها) :

الف) تاثیر بر جهان اسلام : جامعۀ ایرانی با بازگشت به هویت اسلامی خود که هویتی مستقل، فعال و اثرگذار است، به صورت قلب تپندۀ بیداری اسلامی درآمد. جهان اسلام اینک با الهام گرفتن از انقلاب اسلامی ایران، هویت خود را بیرون از تصاویری که جهان غرب القا می‌کرد، جستجو می‌کند و به این ترتیب اسلام به عنوان یک قطب فرهنگی جدید ظاهر می‌گردد.

ب) تاثیر بر جهان غرب : حیات معنوی اسلام، افق جدیدی را به روی اندیشمندان جهان غرب نیز گسترده است و نظریه‌پردازان غربی را طی قرن بیستم، سکولاریسم و دنیوی شدن را سرنوشت مشترک و حتمی بشریت می‌دانستند، به تامل و بازبینی نظریات پیشین خود فرا خوانده است.

پاسخ : حیات معنوی اسلام، افق جدیدی را به روی اندیشمندان جهان غرب نیز گسترده است و نظریه‌پردازان غربی را طی قرن بیستم، سکولاریسم و دنیوی شدن را سرنوشت مشترک و حتمی بشریت می‌دانستند، به تامل و بازبینی نظریات پیشین خود فرا خوانده است.

ارتباط : در درس‌های قبلی اشاره کردیم که تحول هویت یک جهان اجتماعی یا به علل درونی است یا به علل بیرونی، و گفتیم که در علل درونی، ممکن است به علت کاستی و خلا معنوی باشد، که دانشمندان و متفکران اجتماعی را به بازاندیشی دربارۀ بنیان‌های عقیدتی و ارزشی جهان اجتماعی فرا می‌خواند، و آن‌ها را برای عبور از مرزهای هویت فرهنگی آن تشویق می‌کند.


 علوم انسانی - علوم اجتماعی دهم - کنکور 98 - درس دهم علوم اجتماعی دهم - کنکور علوم اجتماعی - تغییرات هویتی

هویت : مجموعه ویژگی‌هایی که افراد، یا جهان‌های اجتماعی از دیگران متمایز می‌شوند و با آن ویژگی‌ها خود را می‌شناسند و به دیگران معرفی می‌کنند.

افراد : با ویژگی‌هایی مانند : قد، قیافه، و . . . می‌شناسند و معرفی می‌کنند.

گروه، ملت‌ها : خود را با ویژگی‌هایی مانند : جمعیت، اقتصاد و تاریخ و . . . می‌شناسند و به دیگران معرفی می‌کنند.

هویت ایرانی : قبل از ظهور اسلام : توحیدی در مواردی آمیخته به اساطیر، یعنی هویت‌های اجتماعی مختلف

بعد از ظهور اسلام : عناصر مشرکانه و اساطیری را کنار گذاشتند و به تفسیری توحیدی دست یافتند.

زبان : ویژگی هویتی ایران و دومین زبان جهان اسلام – گسترش از طریق : مولوی، سعدی، حافظ و . . . – حکیمان و معارف

نتایج هجوم‌ها به جهان اسلام :

1 . دفع مهاجمان مانند جنگ‌های صلیبی

2 . جذب و هضم : مانند حملۀ مغول

3 . برخورد غرب : که هنوز به پایان خود نرسیده است.

ویژگی این برخورد : خودباختگی فرهنگی : تصویر مستشرقان رواج یافت. در دیدگاه مستشرقان : هویت فرهنگی جوامع اسلامی، سکولار و دنیوی، و در عناوین مختلف قوم‌گرایانه – به اقوام مختلفی مانند فارس و . . . تقسیم می‌شد.

متفکران مسلمان : دهۀ سی به بعد در نقد رویکرد تقلیدی غرب (نقد غرب‌زدگی) – آثاری را پدید آوردند.

تاثیر انقلاب : از مهم‌ترین تحولات هویتی – پیامد : کوتاه‌مدت، میان مدت و بلند مدت – اقتصادی سیاسی و فرهنگی –

انقلاب اسلامی و تاثیرات آن بر سایر هویت‌ها : تحول هویتی انقلاب اسلامی، حاصل یک سده مقاومت، پیروزی : با امام خمینی و آموزه‌های قرآن و اهل بیت به هویت اسلامی خود بازگشتند.

تاریخ و جغرافیا : ذیل آسمان معنوی، هشت سال دفاع کردند.

قلب تپندۀ بیداری اسلامی : جهان اسلام از آن الهام گرفت و هویت خود را بیرون از تصاویر جهان غرب

اندیشمندان غربی را به بازبینی نظریات خود، و افق جدیدی به‌روی آن‌ها گشود.

علوم انسانی - علوم اجتماعی دوازدهم- کنکور 98 - درس دهم علوم اجتماعی دهم - کنکور علوم اجتماعی - تغییرات هویتی 

علوم انسانی - علوم اجتماعی دوازدهم- کنکور 98 - درس دهم علوم اجتماعی دهم - کنکور علوم اجتماعی - تغییرات هویتی


علوم انسانی - علوم اجتماعی دوازدهم- کنکور 98 - درس دهم علوم اجتماعی دهم - کنکور علوم اجتماعی - تغییرات هویتی

1 . ایران سرزمینی است که « . . . » قدمت دارد.

2 . هویت ایرانی، قبل از ظهور اسلام در « . . . » بود، اقوام مختلف ایرانی دارای هویت‌های اجتماعی « . . . » بودند، که با عقاید و ارزش‌های آیین زرتشت، « . . . » پیدا می‌کردند.

3 . ایرانیان پس از آشنایی با اسلام، « . . . » هویت خود را کنار گذاشتند.

4 . « . . . » ایران را به جهان اسلام ملحق ساخت و « . . . » به صورت بخشی از « . . . » درآمد.

5 . جنگ‌های صلیبی نمونه‌ای از هجوم‌هایی است که به جهان اسلام انجام گرفته است، که اسلام آن را « . . . » کرد. و در حملۀ مغول، مهاجمان را « . . . » کرد.

6 . در دیدگاه، مستشرقان، هویت فرهنگی جوامع اسلامی، « . . . » و « . . . » نیست، بلکه هویتی « . . . » و « . . . » است.

7 . متفکران اسلامی، از دهۀ سی به بعد در « . . . » و « . . . » که از این طریق ساخته می‌شد، آثاری با عناوین « . . . » و « . . . » را پدید آوردند.

8 . انقلاب اسلامی، حاصل « . . . » در برابر « . . . » غرب است. این انقلاب و بازگشت، یک بازگشت به « . . . » است.

9 . جامعۀ ایرانی با بازگشت به هویت اسلامی خود که هویتی مستقل، فعال و اثرگذار است، به صورت « . . . » درآمد.

پاسخنامه :

1 . بیش از 7000 سال    /   2 . هویت اجتماعی، توحیدی در مواردی آمیخته به اساطیر – متفاوتی – هویت فرهنگی یکسانی    /    3 . عناصر مشرکانه و اساطیری    /    4 . عقاید و ارزش‌های توحیدی اسلام – هویت ایرانی – هویت جهان اسلام    /     5 . دفع – جذب و هضم    /    6 . توحید – اساطیری – سکولار – دنیوی    /     7 . نقد رویکرد تقلیدی به غرب – و هویت‌های کاذبی – غرب‌زدگی – بازگشت به خویشتن

/      8 . یک سده مقاومت – هجوم سیاسی و اقتصادی – خویشتن الهی و توحیدی   /     9 . قلب تپندۀ بیداری اسلامی

مرور و تکمیل درس قبلی

1 . اگر جهان اجتماعی، « . . . » را حفظ کند و ارتباط با جهان اجتماعی دیگر در سطح، « . . . » باشد، زمینۀ گسترش و پیشرفت خود را فراهم می‌کند.

2 . به دلیل اهمیتی که اسلام به « . . . » می‌دهد، در مواجه با فرهنگ‌های « . . . » و « . . . » تنها عناصر « . . . » این دو فرهنگ را گرفت.

3 . جهان اسلام در مواجهه با فرهنگ‌های « . . . » و « . . . » عناصر « . . . » این دو فرهنگ را نپذیرفت.

4 . اگر جهان اجتماعی در تعامل با جهان‌های اجتماعی دیگر بر « . . . » خود پافشاری نکند، داد و ستد فرهنگی به « . . . » سرایت می‌کند.

5 . دو فرهنگ مانند « . . . » و « . . . » با پذیرش عقاید و ارزش‌های توحیدی جهان اسلام به آن پیوستند.

6 . جهان غرب در طی جنگ‌های صلیبی با پذیرش « . . . » به « . . . » دست یافت.

7 . اگر اعضای یک جهان اجتماعی مبهوت جهان اجتماعی دیگر شوند، و حالت فعال و خلاق خود را در گزینش عناصر فرهنگی از دست بدهند، دچار « . . . » می‌شوند.

8 . عبارت از اینجا رانده و از آنجا مانده بیشتر در مورد جوامعی که دچار « . . . » شده‌اند، به کار می‌رود.

9 . اگر عقاید و ارزش‌های یک جهان اجتماعی مانع از آشنایی اعضای یک جهان اجتماعی با حقیقت انسان و جهان شوند، آن جهان اجتماعی دچار « . . . » می‌شود. و جهان‌های اجتماعی « . . . » و « . . . » انسان را نه ‌تنها از حقیقت جهان بلکه از حقیقت خود نیز بیگانه می‌کنند.

پاسخنامه :

1 . هویت خود (عقاید و ارزش‌ها) – هنجار و نماد    /     2 . عقل – یونان و روم – عقلی      /     3 . یونان – روم – اساطیری    /     4 . عقاید و ارزش‌های خود – لایه‌های عمیق آن    /    5 . ایران – مصر    /    6 . بخش‌هایی از جهان اسلام – هویت جدیدی     /     7 . خودباختگی     /     8 . خودباختگی     /    9 . از خودبیگانگی فطری (حقیقی) – جهان - خود

 
علوم انسانی - علوم اجتماعی دهم - کنکور 98 - درس دهم علوم اجتماعی دهم - کنکور علوم اجتماعی - تغییرات هویتی

منظور از این جمله « اقوام مختلف ایرانی با آنکه هویت‌های اجتماعی متفاوتی داشتند، در عقاید و ارزش‌های آیین زتشت که با آموزه‌های اساطیری در آمیخته بود، هویت فرهنگی واحدی پیدا می‌کردند.

الف : اقوام مختلف : منظور این است که هویت اجتماعی گروه‌های ایرانی که در پرتو هویت فرهنگی جامعه باید شکل بگیرد، متفاوت بوده است. یعنی هویت اجتماعی که کوچکتر است واحد نبوده.

ب) هویت فرهنگی ایرانی : منظور هویت فرهنگی جهان اجتماعی ایران است، که واحد بوده است با عقاید و ارزش‌های آیین زتشت.

نتیجه : هویت اجتماعی مختلف اما هویت فرهنگی واحد.  

عبارت « زبان فارسی به عنوان زبان دوم جهان اسلام، مرزهای امپراتوری‌های گورکانی و عثمانی را در نوردید.»

تحلیل : این عبارت به یکی از ویژگی‌های جهان اسلام اشاره دارد، که گفتیم گروه‌ها و ملت‌ها برای شناسایی و معرفی خود ویژگی‌هایی را که از آن برخوردارند، معرفی و با آن خود را به دیگران می‌شناسانند.

ارتباط با درس آینده : در این درس با این آشنا شدیم که هویت ایران چه فرهنگی و چه اجتماعی آن بعد از پذیرش اسلام دچار تحول شد.

و بیان کردیم که انقلاب اسلامی چه تاثیری در تحولات هویتی داشته است.

گفتیم که گروه‌ها و ملت‌ها خود را با ویژگی‌هایی مانند : تاریخ، اقتصاد و . . . می‌شناسند و معرفی می‌کنند. در درس آینده نیز دو نمونه از این ویژگی‌ها را یعنی جمعیتی و اقتصادی که برای شناسایی و معرفی هویتی ایرانی از عینی‌ترین و مهم‌ترین ویژگی‌ها هستند، بیان می‌کنیم.

مؤلف : مجید حیدری

  

به این جزوه آموزشی امتیاز دهید:
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 1 | امتیاز: 5 از 5