فصل دوم: سفرى به درون سلول

همه‌ی جانداران از سلول تشکیل شده‌اند. در این فصل با ساختار و اندامک‌های درون سلول آشنا می‌شیم. این فصل به نوعی با بیشتر فصول دیگه مرتبطه پس قبل از فصول دیگه مطالعه‌اش کنید. به طور مستقیم بین ۱ تا ۳ تست از این قسمت در کنکور سوال داریم.
پرسش و پاسخ

سلول، تریکودینا و مشاهده سلول و اندامک‌های آن

در این قسمت در مورد سلول، ابزارهایی که برای مشاهده سلول استفاده می‌شود و جانداری به نام تریکودینا صحبت می‌کنیم. تریکودینا جانداری تک سلولی و آبزى است. این جاندار همانند فرفره روى بدن می‌لغزند و روی ماهی‌ها حرکت و از باکترى‌ها تغذیه می‌کند. مثل تمامی جانداران دیگه کتاب درسی شما باید یه سری ویژگی رو در مورد تریکودینا بدونید که لزوما همه اینا در کتاب درسی نیست و یک سریشون استنباطی هستند.مثل این نکته که تریکودینا از طریق انتشار تنفس می‌کند.

سلول‌های پروکاریوتی

کتاب ‌درسی در سال دوم در این فصل سر صحبت رو در مورد باکتری‌ها باز کرده و سپس در فصل ۷ سال سوم کمی در مورد چگونگی تکثیرشون حرف زده. بعد در فصل اول پیش‌دانشگاهی در مورد پروتئین‌سازی و تنظیم بیان ژن و همینطور فصل ۲ از کاربرد‌های باکتری‌ها در مهندسی ژنتیک و در نهایت در فصل ۹ پیش دانشگاهی در مورد انواع باکتری‌ها و ویژگی‌هاشون یه سری چیزا گفته.

سلول‌های یوکاریوتی

در طبیعت دو دسته کلی سلول وجود دارند: سلول‌های پروکاریوتی یا باکتری‌ها و سلول‌های یوکاریوتی.در این قسمت به ساختار سلول‌های یوکاریوتی و اجزای تشکیل دهنده آن می‌پردازیم. همانطور که قبلا گفتم سه فصل اول کتاب زیست سال دوم به مباحث سلولی مولکولی پرداخته است. این سه فصل با تمامی فصل‌های دیگر کتاب ارتباط دارد پس باید مطالب این بخش را خیلی خوب به خاطر بسپارید تا در فصول دیگر ارتباط بین این درس‌ها و آنها را به آسانی پیدا کنید. ما تمامی مطالب این بخش را به صورت نموداری دسته‌بندی کردیم تا هم مرور شما آسان شود و هم اگر نکات تر کیبی وجود داشت در میان درسنامه ذکر کرده‌ایم.

روش‌های عبور مواد از عرض غشای سلول

تبادل مواد بین دنیای درون سلول و بیرون آن از طریق غشای سلول انجام می‌شود. برای اینکه بدونید مواد چطور از غشای سلول عبور می‌کنند ابتدا باید با ساختار غشای سلول آشنا بشیم. این بخش شما را با غشای سلول و چگونگی عبور مواد مختلف از غشای سلول آشنا می‌کند. مطالبی را که اینجا می‌آموزید در فصل ۷ کتاب سال دوم یعنی قسمت دفع مواد زاید از کلیه‌ها به دردتان می‌خورد.
تعداد تست:
سطح شما در این بخش:
زیرمباحث:
تعداد فیلم آموزشی:
تعداد دفعات مرور
تاریخ مرور تعدات تست زده شده فواصل مرور میانگین پاسخگویی دیگر کاربران