ادبیات غنایی عاشقانه

در این نوع ادبی، ما با تاٌثرات روحی، دوستی‌ها و عشق سروکار داریم. در این فصل با مفاهیمی که بیشترین کاربرد و البته تکرار را در سوالات دارند آشنا می‌شویم! از پرسه زدن در دنیای عاشق‌ها لذت ببرید!!
پرسش و پاسخ

درس اول

در این درس با این مفهوم بیشتر آشنا می‌شویم: «تنها عاشق، حال عاشق را می‌فهمد»

درس دوم

در این درس این مفهوم را مورد بررسی قرار می‌‌دهیم: «عشق و آسودگی با هم قابل جمع نیستند»

درس سوم

در این درس این مفهوم را بیشتر بررسی می‌کنیم: «عاشق با کمال میل جان خود را در راه معشوق خویش فدا می‌کند»

درس چهارم

در این درس با این مفهوم بیشتر آشنا می‌شویم: «برای رسیدن به محبوب باید سختی‌های زیادی را تحمل کرد»

درس پنجم

در این درس این مفهوم را بررسی می‌کنیم: «عاشق تنها زیبایی‌های معشوق را می‌بیند و به عیب‌های او بی‌توجه است»

درس ششم

در این درس این مفهوم را مرور می‌کنیم: «عشق و عقل با هم کنار نمی‌آیند»

درس هفتم

در این درس با این سه مفهوم بیشتر آشنا می‌شویم: «عاشق، خود در دام عشق گرفتار می‌شود و معشوق کاری نمی‌کند»، «عشق هم درد است و هم درمان عاشق»، «عاشق امیدوار است که ایام سختی سپری شود و روزهای خوشی و آرامش فرا برسد»

درس هشتم

در این درس این سه مفهوم را مرور می‌کنیم: «عشق رسوایی و بد نامی به همراه دارد»، «خداوند در دل‌های شکسته جای دارد»، «عاشق از خود اختیاری ندارد و این معشوق است که او را جذب خود می‌کند»

درس نهم

در این درس این مفهوم را با هم مرور می‌کنیم: «عاشقان واقعی حتی پس از مرگ نیز در طلب محبوب خویش هستند و در قیامت به امید یافتن او زنده می‌شوند»

درس دهم

در این درس با مفاهیم ذیل بیشتر آشنا می‌شویم: «عشق واقعی ازلی و ابدی است»، «امید رسیدن به یار مایه‌ی حیات عاشق است»، «شیرینی لحظه‌ی وصال، غم و اندوه فراق را از یاد می‌برد»

درس یازدهم

در این درس مفهوم «عشق پنهان کردنی نیست» را بیشتر با هم بررسی می‌کنیم.

درس دوازدهم

در این درس با این مفاهیم بیشتر آشنا می‌شویم: «شور و علاقه‌ی عاشق با رسیدن به معشوق هم کم نمی‌شود»، «عاشق برای رسیدن به محبوب خویش باید پایدار و ثابت قدم باشد»، «عاشق واقعی تا لحظه‌ی مرگ نیز به وصال یار امیدوار است»

درس سیزدهم

در این درس با مفهوم «آدم عاشق نمی‌تواند صبور و شکیبا باشد» آشنا می‌شویم!

درس چهاردهم

در این درس با این دو مفهوم آشنا می‌شویم: «از عشق نمی‌توان رها شد» و «رسیدن به خوشی و آسایش از دل سختی و ناراحتی». دقت داشته باشید دوستان! مفهوم دوم متناقض‌نما هم هست!
تعداد تست:
سطح شما در این بخش:
زیرمباحث:
تعداد فیلم آموزشی:
تعداد دفعات مرور
تاریخ مرور تعدات تست زده شده فواصل مرور میانگین پاسخگویی دیگر کاربران