ادبیات غنایی عارفانه

زمانی که عرفان به غزل راه پیدا می‌کنه و معشوق زمینی جای خودش رو به معشوق آسمانی می‌دهد؛ نکته مهم در مورد نوع ادبی عارفانه و عاشقانه، نزدیکی و تشابه بعضی از مفاهیم با همدیگر است. بد هم نیست! تکرار، پایه‌ی آدم رو قوی می‌کنه! موافقید؟!
پرسش و پاسخ

درس اول

در این درس با این مفهوم آشنا می‌شویم: «قدرت فهم و درک انسان از شناخت حقیقی خداوند عاجز است و به جای آوردن شکر نعمت‌های خداوند در توان انسان نیست»

درس دوم

در این درس این مفهوم را بیشتر بررسی می‌کنیم: «تا زمانی که انسان از بند تعلقات مادی و دنیوی رها نشده باشد، نمی‌تواند به وصال محبوب حقیقی (خداوند) برسد»

درس سوم

در این درس مفهوم ذیل را بررسی می‌کنیم: «خوشی‌های این دنیا و عمر انسان زودگذر است و هیچ چیز در این دنیا ماندنی نیست»

درس چهارم

در این درس با این مفهوم آشنا می‌شویم: «عشق به خدا در تمام پدیده‌ها و موجودات هستی جریان دارد»

درس پنجم

در این درس این مفهوم را مرور می‌کنیم: «بازگشت همه چیز در نهایت به سوی خداوند است»

درس ششم

در این درس این مفهوم را بررسی می‌کنیم: «عاشق واقعی، رازهای هستی را برای کسی افشا نمی‌کند»

درس هفتم

در این درس با این سه مفهوم بیشتر آشنا می‌شویم: «صحبت از رنج و دوری از یار حقیقی»، «برای رسیدن به حقیقت هستی باید از مادیات رها شد»، «عاشق با دیدن یار و یا شنیدن خبری از او، بی‌قرار و از خود بی‌خود می‌شود»

درس هشتم

در این درس با این سه مفهوم بیشتر آشنا می‌شویم: «هر چه توجه خداوند به بنده‌ای بیشتر باشد، او را بیشتر گرفتار سختی و رنج می‌کند»، «انسان لازم است در خلقت آفرینش تفکر کند و عبرت بگیرد»، «عشق انسان را به کمال می‌رساند»

درس نهم

در این درس این سه مفهوم را با هم مرور می‌کنیم: «همه‌ی کارها در این دنیا به خواست و اراده‌ی پروردگار انجام می‌شود»، «بسیاری از اتفاقات زندگی انسان خارج از قدرت و اختیار اوست»، «دل آیینه‌ی تمام نمای هستی است و به کمک آن می‌توان به اسرار هستی پی برد»

درس دهم

در این درس با این دو مفهوم بیشتر آشنا می‌شویم: «از هر چیز در این دنیا معنا و حقیقت آن را جست و جو کنید، نَه ظاهر آن را»، «پیش از فرا رسیدن مرگ، نفس خود را قربانی کنید»
تعداد تست:
سطح شما در این بخش:
زیرمباحث:
تعداد فیلم آموزشی:
تعداد دفعات مرور
تاریخ مرور تعدات تست زده شده فواصل مرور میانگین پاسخگویی دیگر کاربران