فصل ششم: گردش مواد در جانداران

می‌شه این فصل رو مهم‌ترین فصل زیست در میان فصول زیست سال دوم دونست. از کنکور سال ۸۶ تا کنون همیشه شاهد۳ تا ۵ تست از این فصل در آزمون‌ها بوده‌ایم.
پرسش و پاسخ

گردش مواد در جانداران مختلف

هیچ جاندار تک سلولی نیاز به گردش مواد نداره؛ اما تعداد سلول‌ها که زیاد می‌شه و بدن از چند لایه سلولی تشکیل می‌شه نياز به یه پمپی پیدا می‌کنه تا مواد لازم رو به سلول‌ها برسونه!

دستگاه گردش خون باز در جانوران

در این قسمت با نوعی از دستگاه گردش خون آشنا می‌شویم که خون از رگ‌ها خارج شده و در مجاورت سلول‌ها قرار می‌گیرد. بسیاری از بی مهرگان و همه حشرات گردش خون باز دارند.

دستگاه گردش خون بسته (دستگاه گردش خون کرم خاکی و ماهی)

برخی از بی‌مهرگان و همه مهره‌داران دارای گردش خون بسته هستند؛ خود مهره‌داران هم دارای دو نوع گردش خون هستند؛ گردش خون مضاعف و گردش خون ساده که در اين قسمت هر دو را توضیح داده‌ایم.

قلب و دستگاه گردش خون در انسان

در این بخش قلب انسان، دریچه‌ها، سرخرگ‌ها و سیاهرگ‌های آن و چگونگی گردش خون در انسان را با هم بررسی خواهیم کرد.

بافت قلب در انسان

قلب انسان از ۳ بافت تشکیل شده است؛ بافت بیرونی به نام پریکارد که پیوندیه، بافت ماهیچه‌ای یا میوکارد که ضخیم‌ترین بافت است و بافت داخلی یا آندوکارد.

کار قلب، کاردیو گرافی و الکتروکاردیوگرافی

احتمالا شکل الکتروکاردیوگرام را در فیلم‌های سینمایی یا در بیمارستان‌ها دیده‌اید. اما دید شما در اینجا متفاوت خواهد بود. دید کنکوری به تمام اجزای اين نمودار برای شما از نان شب هم واجب‌تر ست. توجه به مقدارهای زمانی سیستول و دیاستول دهلیزها و بطن‌ها، صدای قلب و تحرکات الکتریکی بسیار مهم هستند.

توزیع خون در بافت‌ها

توزیع خون به کمک سرخرگ، سیاهرگ و مویرگ‌ها انجام می‌شه. در این قسمت با ویژگی‌های ساختار و وظایف هر کدام آشنا خواهید شد.

خون و گلبول‌های قرمز

گلبول‌های سفید

دستگاه لنفی

تعداد تست:
سطح شما در این بخش:
زیرمباحث:
تعداد فیلم آموزشی:
تعداد دفعات مرور
تاریخ مرور تعدات تست زده شده فواصل مرور میانگین پاسخگویی دیگر کاربران