تحلیل و بررسی هر یک از درس‌های کنکور

گرچه چند سالی است سوالات کنکور سراسری به سمت مفهومی شدن رفته و کمتراز داوطلبین انتظار دارد با حفظ کردن مطالب به جواب سوالات برسند. اما خواندن هر درس برای کنکور روش و اسلوب خود را دارد .این قسمت به همین خاطر ایجاد شده است تا روش خواندن هر کدام از درس ها را به شما دوستان عزیز نشان دهیم. ضمن اینکه بخش هاییکه مورد توجه طراحان کنکور قرار دارد را بیشتر برای شما روشن کنیم.
پرسش و پاسخ
تعداد تست:
سطح شما در این بخش:
زیرمباحث:
تعداد فیلم آموزشی:
تعداد دفعات مرور
تاریخ مرور تعدات تست زده شده فواصل مرور میانگین پاسخگویی دیگر کاربران