زبان انگليسی

زبان انگلیسی یکی از درس‌های کنکوریه که خیلی راحت می‌تونید ازش نمره بیارید. چون سختی اون به مراتب کمتر از درس‌های دیگه مثل ادبیات فارسی یا عربیه. در این بخش تکنیک‌هایی رو یاد می‌گیرید که با استفاده از اون می‌تونید قدرت تست‌زنی زبان رو چندین برابر کنید بدون اینکه وقت کم بیارید... Lets go
پرسش و پاسخ
تعداد تست:
سطح شما در این بخش:
زیرمباحث:
تعداد فیلم آموزشی:
تعداد دفعات مرور
تاریخ مرور تعدات تست زده شده فواصل مرور میانگین پاسخگویی دیگر کاربران