دهم - فصل ۲– گوارش و جذب مواد

بدن ما چگونه انواع غذاها را برای ورود به یاخته ها آماده می کند؟چرا برخی افراد با اینکه غذای کافی و گوناگون می خورند، دچار کمبود مواد مغذی هستند؟ گوارش در سایر جانداران چه شباهت ها و تفاوت هایی با گوارش انسان دارد؟ برای پاسخ به این پرسش ها، ابتدا با یاخته و بافت های تشکیل دهندۀ بدن و دستگاه گوارش آشنا می شویم؛ سپس عملکرد دستگاه گوارش انسان و برخی از جانوران را بررسی می کنیم.
پرسش و پاسخ

یاخته (سلول) و بافت‌های جانوری

پیکر انسان ، باکتری یا یک گل را در نظر بگیرید. با همهٔ تفاوتی که پیکر جانداران با هم دارند؛ اما در یک ویژگی مشترک اند. همهٔ آنها از یاخته(سلول) ساخته شده اند. یاخته، واحد ساختار و عملکرد بدن جانداران است. چرا ؟ چون هر ساختار زنده ای که در بدن موجودات زنده وجود دارد، از یاخته(سلول) تشکيل شده است و هر عملی که توسط بخشی از بدن انجام می‌شود، یاخته‌های آن قسمت آن را انجام می دهند. به همين دليل یاخته(سلول) را واحد ساختار و عمل در موجودات زنده می نامند

ساختار وعملکرد لولۀ گوارش

سلام حضورتون رو به گفتار دوم از فصل دوم تبریک میگم. در واقع موضوعات اصلی این فصل از گفتار دوم شروع میشه. در گفتار اول یاد گرفتیم که یاخته‌ها که خودشون از مولکول‌ها تشکیل شدن کوچکترین واحدهای تشکیل دهنده‌ی و عملکردی بدن جانداران هستند. بعد دیدیم که مجموعی از این یاخته‌ها که متمایز شدن و البته ویژگی های مشترکی دارن وکنار هم قرار دارن بافت‌های بدن رو تشکیل میدن مثل بافت پوششی، بافت ماهیچه‌ای، بافت پیوندی و عصبی. خب از اینجا به بعد یاد میگیریم که مجموعی از بافت های مختلف هم کنار هم میان و در بدن تشکیل اندام‌ها رو بدن مثل معده،کبد، قلب و ... مجموع این اندام ها هم تشکیل دستگاه‌ها رو میدن. در کتاب زیست شناسی دهم ما با ۴ نوع دستگاه در بدن انسان آشنا میشیم : دستگاه گوارش، دستگاه گردش خون، دستگاه تنفس، دستگاه دفع ادرار(باقی دستگاه ها را در زیست یازدهم خواهید دید). این فصل به چگونگی دستگاه گوارش می‌پردازه. خب اولین پرسش دستگاه گوارش چیست و از چه اجزایی تشکیل شده ؟

جذب مواد وتنظیم فعّالیت دستگاه گوارش

مواد مغذی برای رسیدن به یاخته‌های بدن باید از یاخته‌های بافت پوششی لولۀ گوارش عبور کنند و وارد محیط داخلی شوند. ورود مواد به محیط داخلی بدن، جذب نام دارد.

تنوع گوارش در جانداران

تنوع گوارش در جانداران
تعداد تست:
سطح شما در این بخش:
زیرمباحث:
تعداد فیلم آموزشی:
تعداد دفعات مرور
تاریخ مرور تعدات تست زده شده فواصل مرور میانگین پاسخگویی دیگر کاربران