کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات سلول‌های یوکاریوتی - سوال 1 از 48
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 7 بار از 12 تلاش
درجه سختی: سخت
این سوال مرتبط است با: ريبوزوم

توضیح:

ترکيبي وحشتناک! :) دوستان عزيزم تقريبا تمامي تست هاي زيست شناسي در کنکور سراسري داراي 2 الي 3 جاي خالي هستند . طراحان از اين روش براي گرفتن زمان از شما استفاده ميکنند چون شما ناچاريد هر چهار گزينه رو بخونيد. پس بهتره خودتون رو به ديدن اين مدل سوالا عادت بديد.
طراح: عليرضا سياحينوع تست: تالیفی

ريبوزوم‌هاي  ............ برخلاف .............. در داخل هسته ساخته شده و پروتئين‌هاي ..............برخلاف پروتئين هاي ................. در کنار DNA هسته ترجمه مي‌شوند.

1) استافيلو کوکوس -عامل سل- استرپتومايسز-آميب
2) کپک مخاطي- عامل گلودرد چرکي- - تاژکداران-عامل مسموميت غذايي
3) دياتوم- روزنداران-ريزوبيوم- عامل آبله گاوي
4) عامل بيماري زخم هاي شيري دهان- آنابنا - همه شوره گذاران- همه تثبيت کنندگان

هر واکوئل .....

1) در بزرگ شدن سلول کمک می‌کند.
2) در ذخیره موادشیمیایی میانی و فرآورده‌های دفعی نقش دارد.
3) در داشتن لیپید عمومی مشترکند.
4) در گوارش و خروج آب اضافی از سلول با هم نقش دارد.

چند مورد درباره هستک نادرست است؟
الف- هستک محل ساخت پروتئين و ريبوزوم است.
ب- همه سلول‌هاي يوکاريوتي فقط يک هستک دارد.
ج- نبودن هستک در فرايند ساخت هورمون گلوکاگون  کبد تاثيري ندارد.
د- هستک مانند سيتوپلاسم آگرانولوسيت ها دانه دار ديده مي‌شود.

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

چند مورد عبارت زير را به صورت نادرست تکميل مي کند ؟

شبکه آندوپلاسمي زبر ................
الف) در زير ميکروسکوپ نوري دانه دار ديده مي‌شود.
ب)همه پروتئين‌هايي را که توسط ريبوزوم‌هاي شبکه آندوپلاسمي ساخته مي‌شوند به خارج از سلول مي‌روند.
ج) نمي‌توانند نقشي در بيماري MS داشته باشند.
د) بين شبکه آندوپلاسمي صاف و هسته قرار دارد.

 

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

کدام عبارت در مورد شبکه آندوپلاسمي صحيح است؟

1)بعضي آنزيم‌هايي که که قند خون را تنظيم مي‌کنند در شبکه آندوپلاسمي ساخته شده اند.
2) شبکه آندوپلاسمي صاف در انقباض ماهيچه هاي قلب نقشي ندارند.
3)شبکه آندوپلاسمي صاف در همه اندام هاي بدن وظيفه ذخيره يون کلسيم را دارند.
4)براي انقباض در ماهيچه يون کلسيم از شبکه آندوپلاسمي صاف وارد سيتوپلاسم مي‌شود.

کدام عبارت در مورد شبکه آندوپلاسمي صحيح است؟

1)بعضي آنزيم‌هايي که که قند خون را تنظيم مي‌کنند در شبکه آندوپلاسمي ساخته شده اند.
2) شبکه آندوپلاسمي صاف در انقباض ماهيچه هاي قلب نقشي ندارند.
3)شبکه آندوپلاسمي صاف در همه اندام هاي بدن وظيفه ذخيره يون کلسيم را دارند.
4)براي انقباض در ماهيچه يون کلسيم از شبکه آندوپلاسمي صاف وارد سيتوپلاسم مي‌شود.

کدام در مورد دستگاه گلژي صحيح نيست ؟

1) از شبکه آندوپلاسمي صاف وزيکول انتقالي دريافت مي‌کند.
2) وزيکول هاي دريافتي ازشبکه آندوپلاسمي زبر پس از تغيير فيزيکي و نشانه گذاري به غشاي سلول يا خارج از آن مي‌روند.
3) دستگاه گلژي توسط ميکروسکوپ نوري قابل مشاهده هستند.
4) جسم گلژي برخلاف شبکه آندوپلاسمي مي‌تواند از چند عدد تا چند صد عدد باشد.

 کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح نمی‌باشد؟

1) اگر در سلولی، DNA در تماس با محتویات سیستوپلاست قرار بگیرد، این سلول قطعاً پروکاریوت است.
2) عامل حفاظتی موجود در بیشتر باکتری‌ها برخلاف عامل حفاظتی موجود در بعضی از باکتری‌ها، چسبناک نیست.
3) شبکه آندوپلاسمی صاف سلول‌ها می‌تواند در شرایطی بر تنظیم دمای بدن موثر باشد.
4) تزریق آنزیم سلولاز به دیواره سلول گیاه اطلسی، نمی‌تواند باعث تخریب کامل دیواره شود.

در یک سلول پروتئین‌های ترشحی در اندامکی کامل و فعال می‌شوند که ...

1) در نشانه‌گذاری مولکول‌ها و انتقال آن‌ها به بخش‌های مختلف نقش دارد.
2) با تنظیم مقدار قند ورودی به خون در هومئوستازی موثر است.
3) موادی را تولید می‌کند که کلسترول پیش‌ساز همه آن‌ها است.
4) می‌تواند موادی را تولید کند که ناقض نظریه یک ژن-یک پروتئین هستند.

چند مورد از موارد ذیل می‌تواند از جمله نتایج فعالیت‌های شبکه آندوپلاستی صاف باشد؟
تغییر میزان فعالیت جزایر لانگرهانس - تغییر میزان جذب ویتامین D از روده - تحریک تقسیم میوز - افزایش لقاتایی سلول در دریافت اندامک‌های حیاتی

1) 4
2) 3
3) 2
4)1

 کدام گزینه صحیح می‌باشد؟
 

 

1) هر پروتئین غشائی که عمل انتقال مواد در خلاف جهت شیب غلظت آن‌ها را انجام می‌دهد، قطعا از ATP برای تأمین انرژی خود استفاده می‌کند.
2) ممکن است کاهش فشارخون انسان، نتیجه یک فرآینداگزوسیتوز باشد.
3) تزریق اریترومایسین به یک سلول یوکاریوتی هیچگونه تأثیری بر هیچ فرآیند پروتئین سازی آن ندارد.
4) وزیکون‌های حاوی آنزیم‌های گوارشی تنها می‌توانند واکوئل‌های غذایی کوچکتر یا هم‌اندازه خود را ببلعند.

 کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

 

1) هر پروتئین غشائی که عمل انتقال مواد در خلاف جهت شیب غلظت آن‌ها را انجام می‌دهد، قطعا از ATP برای تأمین انرژی خود استفاده می‌کند.
2) ممکن است کاهش فشارخون انسان، نتیجه یک فرآینداگزوسیتوز باشد.
3) تزریق اریترومایسین به یک سلول یوکاریوتی هیچگونه تأثیری بر هیچ فرآیند پروتئین سازی آن ندارد.
4) وزیکون‌های حاوی آنزیم‌های گوارشی تنها می‌توانند واکوئل‌های غذایی کوچکتر یا هم‌اندازه خود را ببلعند.

 کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

 

1) هر پروتئین غشائی که عمل انتقال مواد در خلاف جهت شیب غلظت آن‌ها را انجام می‌دهد، قطعا از ATP برای تأمین انرژی خود استفاده می‌کند.
2) ممکن است کاهش فشارخون انسان، نتیجه یک فرآینداگزوسیتوز باشد.
3) تزریق اریترومایسین به یک سلول یوکاریوتی هیچگونه تأثیری بر هیچ فرآیند پروتئین سازی آن ندارد.
4) وزیکون‌های حاوی آنزیم‌های گوارشی تنها می‌توانند واکوئل‌های غذایی کوچکتر یا هم‌اندازه خود را ببلعند.

 کدام گزینه صحیح می‌باشد؟
 

 

1) هر پروتئین غشائی که عمل انتقال مواد در خلاف جهت شیب غلظت آن‌ها را انجام می‌دهد، قطعا از ATP برای تأمین انرژی خود استفاده می‌کند.
2) ممکن است کاهش فشارخون انسان، نتیجه یک فرآینداگزوسیتوز باشد.
3) تزریق اریترومایسین به یک سلول یوکاریوتی هیچگونه تأثیری بر هیچ فرآیند پروتئین سازی آن ندارد.
4) وزیکون‌های حاوی آنزیم‌های گوارشی تنها می‌توانند واکوئل‌های غذایی کوچکتر یا هم‌اندازه خود را ببلعند.

چند مورد از موارد زیر می‌توانند از جمله فعالیت‌ها و نتایج فعالیت‌های واکوئل باشند؟
تغییر توانایی سلول در دریافت مواد و اندامک‌های حیاتی - افزایش میزان مصرف آب سلول - تغییر فشار اسمزی سلول - کمک به برقراری تکامل همراه

 

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

در میتوکندری ............................ کلروپلاست ............................. .

 

1) همانند - با وجود 2 غشاء، فضای اندامک به 2 قسمت تقسیم شده است.
2) همانند - یون‌های هیدروژن در جهت شیب غلظت خود وارد دومین فضای اندامک می‌شوند.
3) همانند - مولکول‌های آب در فضای دوم اندامک حضور دارند.
4) برخلاف - آدنوزین تری فسفات انرژی لازم برای پمپ یون هیدروژن را فراهم می‌کند.

تمامی سلول‌های دارای واکوئل ......................... .

 

 

1) به شکل چند وجهی هستند و اطراف خود دیواره حفاظتی پلی‌ساکاریدی دارند.
2) قطعا در ساختار غشا خود فاقد مولکولی هستند که پیش‌ساز همه استروئیدهاست.
3) می‌توانند DNA ای داشته باشند که توسط هسته محافظت نشده باشند.
4) برای دفاع از خود، ترکیبات ثانوی تولید می‌کنند.

 کدام گزینه صحیح است؟

 

 

1) ممکن است در پلاست‌ها عمل فتوسنتز و تثبیت CO2 رخ ندهد.
2) در تمامی سلول‌های دارای پراکسي زوم، نبود کالاتاز باعث تخریب استروئیدها می‌شود.
3) ممکن نیست که بدون دخالت سانتريول، در یک سلول تاژک ایجاد شود.
4) در تمامی انواع تولید مثل‌های جنسی، حضور گامت الزامی است.

ساخت چند مورد از موارد زیر بر عهده شبکه آندوپلاسمی زبر است؟
پمپ ارسال کننده یون پتاسیوم به درون نورون - پذیرنده - پرفورین - هسیتون

 

 

1) 1
2) 2
3)3
4) 4

چند مورد عبارت زیر را به طور نادرستی کامل می‌کنند؟
در همه‌ی سلول‌های جوان گیاهی .............
الف) گوارش اندامک‌های پیر بر عهده‌ي لیزوزوم است.
ب) سانتریول‌ها در تشکیل دوک تقسیم شرکت دارند.
ج) کلسترول‌ها و برخی دیگر از لیپید‌ها در شبکه‌ی آندوپلاسمی ساخته می‌شوند.
د) متابولیسم سلول بر عهده‌ی اندامکی است که غشای داخلی‌اش چین خورده است. 

 

 

1) 2
2) 3
3)4
4) 1

چند مورد عبارت زیر را به طور نادرستی کامل می‌کنند؟
در همه‌ی سلول‌های جوان گیاهی .............
الف) گوارش اندامک‌های پیر بر عهده‌ي لیزوزوم است.
ب) سانتریول‌ها در تشکیل دوک تقسیم شرکت دارند.
ج) کلسترول‌ها و برخی دیگر از لیپید‌ها در شبکه‌ی آندوپلاسمی ساخته می‌شوند.
د) متابولیسم سلول بر عهده‌ی اندامکی است که غشای داخلی‌اش چین خورده است. 

 

 

1) 2
2) 3
3)4
4) 1

چند مورد عبارت زیر را به طور نادرستی کامل می‌کنند؟
در همه‌ی سلول‌های جوان گیاهی .............
الف) گوارش اندامک‌های پیر بر عهده‌ي لیزوزوم است.
ب) سانتریول‌ها در تشکیل دوک تقسیم شرکت دارند.
ج) کلسترول‌ها و برخی دیگر از لیپید‌ها در شبکه‌ی آندوپلاسمی ساخته می‌شوند.
د) متابولیسم سلول بر عهده‌ی اندامکی است که غشای داخلی‌اش چین خورده است. 

 

 

1) 2
2) 3
3)4
4) 1

 کدام مورد صحیح می‌باشد؟

 

 

 

1) در غشا سلول گیاهان علاوه بر سلولز پروتئین نیز وجود دارد.
2) هر سلولی که سانتریول دارد، قطعاً کلسترول در شبکه آندوپلاسمی صاف آن سنتز می‌شود.
3) در هر سلولی که آب و پروتئین بیشتری تولید می‌شود، تعداد کیسه‌های گلژی بیشتر است.
4) در سلول‌های ماهیچه‌ای وجود یون کلسیم برای برخی سلول‌ها لازم است.

همه‌ی سلول‌های یوکاریوتی زنده، قطعاً دارای ............ هستند.

 

 

 

1) یک یا چند هسته
2) اندامک‌های طبیعی
3) پروتئین‌های ناقل در غشای خود
4) اندامک‌های غشا‌دار در سیتوپلاسم خود

چند مورد از موارد زیر درست است؟
الف) در هستک رونویسی از ژن پروتئین ریبوزومی توسط RNA پلی‌مرازI صورت می‌گیرد.
ب) درهستک رونویسی از ژن rRNA توسط RNAپلی‌مراز II صورت می‌گیرد.
ج) زنجیره انتقال الکترون در غشای میتوکندری، در سیتوپلاسم سلول دربرگیرنده میتوکندری ساخته می‌شود.
د) گیرنده‌ی هورمون‌های پروتئینی و استروئیدی را شبکه آندوپلاسمی زبر می‌سازد.
ه) هموگلوبین گلبول‌های قرمز توسط ریبوزوم‌هایی ساخته می‌شود که کاتالاز را می‌سازند.

 

 

 

 

1)2
2)4
3) 1
4) 5

 در یک سلول از سلول‌های پوششی نای، ...

 

 

 

1) همه ژن‌های DNA هسته بیان می‌شوند.
2) در غشای آن می‌توان زوائد حرکتی را دید.
3) بیش‌ترین مولکول‌های غشای آن، ساختار 4 حلقه‌ای دارند.
4) رونویسی از ژن بیان کننده‌ی کلسترول در هسته سلول صورت می‌گیرد.

 کدام گزینه صحیح نیست؟
«همه‌ی سلول‌های زنده به جز سلول‌های گیاهی، توانایی .......... دارند.»

 

 

 

1) تولید نوعی لیپید 4 حلقه‌ای
2) سنتز غشای سلول خود
3) انجام گلیکولیز را در سیتوسل خود
4) تبادل مواد با محیط

هر سلولی که ............. ، ............ .

 

 

 

 

1) سیتوپلاسم دارد - بسیار تخصص یافته است.
2) هسته‌ی نعلی شکل دارد - با مژک شنا می‌کند.
3) مژک دارد - میوز هم دارد.
4) دیواره دارد -+ NADP را احیا می‌کند.

کدام گزینه درست است ؟

 

 

 

 

1) هر سلولی که زنده است غشای پلاسمایی دارد.
2) هر سلولی که DNA دارد، توانایی تولید محصول ترجمه rRNA را دارد.
3) هر سلولی که غشای پلاسمایی دارد، هسته‌ای محتوی DNA دارد.
4) در هر سلول که محتویات سلول از مود بیرون جداست، لیپیدی با ساختار 4 حلقه‌ای وجود دارد.

چند مورد از جملات زیر صحیح است ؟
الف) بیشتر نوکلوئتید‌های موجود در DNA های تریکودینا قابل ترجمه‌اند.
ب) عامل داشتن شکل خاص هر سلول، بر عهده داشتن وظیفه خاص است.
ج) همه‌ی سلول‌های که اینترون دارند با یکدیگر شباهت اساسی دارند.
د) سلولی با یک نوع RNA پلی‌مراز در هنگام رونویسی از هر ژن ، در DNA، حلقه‌ای تشکیل می‌دهد.
 

 

 

 

 

1) 4
2) 2
3) 1
4) 3

 اندامکی که کسئول تجزیه بافت بین انگشتان پا در جنین است نمی‌تواند ، ........

 

 

 

 

1) مسئول گوارش میتوکندری آسیب دیده باشد.
2) مسئول گوارش کلروپلاست پیر شود.
3) با پیوستن به واکوئل غذایی، سبب تجزیه مواد درون آن شود.
4) سبب افزایش مونومر‌های سلول شود.

هر اندامکی که .............. دارد، ..............

 

 

 

 

1) کیسه - کیسه‌هایش به هم پیوسته است.
2) لوله - کیسه هم دارد.
3) کیسه - پلی پپتید می‌سازد.
4) لوله - مسئول نشانه‌گذاری وزیکول انتقالی است.

کدام‌یک از گزینه‌ها عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟
« در دستگاه غشاء درونی، ............»

1) اندامک‌ها در ساخت، ذخیره و ترشح مولکول‌های مهم زیستی با هم همکاری دارند.
2) کار اصلی، تقسیم کردن فضای درونی سلول به قسمت ‌های مختلف است.
3) بهترین مثال، معرفی اندامکی با مسئولیت تولید لیپید ذخیره‌ای است.
4) سطح کافی برای انجام فرآیند‌های داخل سلول به شکل چشمگیری کاهش یافته است.

اندامکی که کیسه‌هایش با هم اتصال فیزیکی ندارند ؟

1) نحوه عملکرد آن توسط میکروسکوپی قابل مشاهده است که از الکترون استفاده می‌کند.
2) از سمت فرورفته‌ی خود کیسه‌های ریزی را از شبکه‌ی آندوپلاسمی دریافت می‌کند.
3) در انتقال وزیکول‌های ترشحی، فقط از کیسه‌های نزدیک به غشاء یعنی کیسه‌های انتهایی استفاده می‌کند.
4) می‌تواند تعداد آن در سلول‌هایی که مواد ترشحی آن به سطح ماستوسیت‌ها متصل می‌شوند بیشتر از سلول‌های دیگر باشد.

کدام گزینه می‌تواند درست باشد؟

1) در هر سلولی که غشای پلاسمایی سیتوپلاسم را احاطه کرده است، کریستا وجود دارد.
2) بیش‌تر اندامک‌های داخل سلول را دو غشا می‌پوشاند.
3) بعضی از سلول‌ها چون خیلی طویل هستند، می‌توانند نسبت به سطح به حجم بالایی داشته و باریک باشند.
4) کوچک‌ترین سلول زنده، قطعاً دارای یک نقطه‌ی آغاز همانندسازی هنگام تقسیم خود است.

 در انسان، درازترین سلول‌ها، ............... و ................ هستند.

1) بیش‌تر سلول‌های آکسون‌دار - بعضی سلول‌های میوفیبریل‌دار
2) بیش‌تر سلول‌های دندریت‌دار - همه‌ی سلول‌های سارکولم‌دار
3) بعضی از سلول‌های تغذیه کننده‌ نورون - بعضی از سلول‌های سارکولم‌دار
4) بعضی از سلول‌های آکسون‌دار - بعضی از سلول‌های سارکولم‌دار

هر واکوئلی که وظیفه ............. دارد، وظیفه .............. را نیز دارد.

1) گوارش برون سلولی - تجزیه‌ بافت‌های بین انگشتان دست در جنین
2) گوارش درون سلولی - خروج آب اضافی از سلول
3) ذخیره مواد شیمیایی حیاتی - بزرگ شدن سلول
4) خروج آب اضافی از سلول - دفاع در برابر جانوران گیاه‌خوار

 کدام گزینه نادرست است؟

1) بیش‌تر اندامک‌های سلول را گروهی از لیپید‌ها می‌پوشاند.
2) بسیاری از متابولیسم سلولی در فضای داخل اندامک‌های غشا‌دار صورت می‌گیرد.
3) همه‌ی آنزیم‌هایی که وجود آن‌ها برای فرآیند‌های متابولیسمی لازم است، درون غشای اندامک جای دارند.
4) در فضای درون هر اندامک، یک وضعیت ایجاد و حفظ می‌شود تا برای انجام واکنش ویژه‌ای تخصصی شود.

هر سلولی که کریستا دارد قطعاً ...

1) استروما فضای داخلی برخی از اندامک‌های آن را پر می‌کند.
2) در ساختار آن تعداد زیادی لیپید ساختاری وجود دارد.
3) مربوط به موجودی است که دارای کلسترول در ساختار غشای خود است.
4) ساختار تولیدمثلی پر سلولی به وجود می‌آورد.

کدام گزینه درمورد کلروپلاست صحیح است ؟

 

1) جایی که نور خورشید به دام می‌افتد در فضای بین دو غشاء است.
2) فضای درون لوله‌ها و قرص‌های کلروپلاست را بستره پر می‌کند.
3) بین لوله‌های و قرص‌های کلروپلاست همانند غشای هسته و شبکه آندوپلاسمی ارتباط فیزیکی وجود دارد.
4) +NADP در فضای بین دوغشاء الکترون می‌گیرد.

 اندامکی که مسئول ذخیره مواد شیمیایی حیاتی سلول است، ...

 

1) در سلول‌هایی وجود دارد که هنگام تقسیم کمربند پروتئینی تشکیل می‌دهد.
2) سبب برافراشته ماندن ساقه گیاهانی می‌شود که همگی چند ساله‌اند.
3) نقشی همانند اندامکی دارد که فعالیت آن عامل اصلی رنگ ادرار است.
4) در بیشتر گیاهان حاوی مواد سمی است.

 اندامکی که مسئول ذخیره مواد شیمیایی حیاتی سلول است، ...

 

1) در سلول‌هایی وجود دارد که هنگام تقسیم کمربند پروتئینی تشکیل می‌دهد.
2) سبب برافراشته ماندن ساقه گیاهانی می‌شود که همگی چند ساله‌اند.
3) نقشی همانند اندامکی دارد که فعالیت آن عامل اصلی رنگ ادرار است.
4) در بیشتر گیاهان حاوی مواد سمی است.

در هر سلولی که .............، ..............  می‌شود.

1) تیلاکوئید وجود دارد - بافت تمایز یافته یافت
2) گرانوم وجود دارد - آب در برخی اندامک‌های سلول تجزیه
3) NADPH یافت می‌شود - اندام تولید مثلی پرسلولی تشکیل
4)اندامکی دارای 3 فضا وجود دارد - در طی یک سری مراحل، جنین با رویان تشکیل می‌شود.

موجودی که بافت تمایز یافته تشکیل می‌دهد و همچنین در سلول‌های آن اندامکی که مسئول ذخیره‌ي مواد شیمیایی است وجود دارد ، قطعاً ... 

1) در تشکیل اسکلت سلولی در سلول‌های آن، ریز لوله‌ها شرکت ندارند.
2) سانتریول‌ها نمی‌توانند در تشکیل دوک تقسیم شرکت داشته باشند.
3) اندامکی که مسئول گوارش اندامک‌های پیر و فرسوده در سلول‌های اپاسوم است، در سلول‌هایش وجود ندارد.
4) غشای خارجی هسته‌ی سلول‌های آن به طور مستقیم به شبکه‌ی آندوپلاسمی صاف متصل است.

چند مورد از موارد زیر در شبکه‌ی آندوپلاسمی زبر ساخته می‌شود؟
الف)ریز رشته             ب)ریز لوله                               ج)اسکلت سلولی         
د)پمپ سدیم-پتاسیم         ه)پمپ +H در غشایی تیلاکوئید        و)آنزیم تجزیه‌کننده‌ی H2O2     
ز)آنزیم تجزیه‌ی کننده‌ی H2O در غشای تیلاکوئید

 

1)4
2)1
3)2
4)3

 کدام گزینه نادرست است؟

 

1) بیشتر ماده‌ي ژنتیک سلول لیزوزوم‌دار در ساختار اندامکی قرار دارد که دو غشاء منفذدار دارد.
2) اغلب سلول‌هایی که شبکه آندوپلاسمی دارند دو یا چند هسته دارند.
3) درون اندامک مسئول تنظیم ژنتیک سلول، یک یا چند توده متراکم دارد.
4) همانندسازی از ژن‌های اندامکی که مسئول تنفس سلولی است در مرحله‌ی G2 صورت می‌گیرد.

همه‌ی ...

 

1)پروتئین‌های موجود در غشای سلول‌های جانوری منفذ دارند.
2) کانال‌های پروتئینی به مولکول‌های کوچک مثل یون‌ها اجازه عبور می‌دهند.
3) یون‌ها از کانال‌های اختصاصی خود عبور می‌کنند.
4) کانال‌ های پروتئینی برای عبور مواد ATP مصرف می‌کنند.

همه‌ی واکنش دهنده‌های زیستی، ...........

1) درون ساختارهای غشاءدار سلول جای دارند.
2) به واکنش‌های درون سلولی، سرعت می‌بخشند.
3) می‌توانند ضمن فعالیت خود، آدنوزین تری فسفات بسازند.
4) در پی فعالیت آنزیم‌های سازنده‌ی خود، تولید می‌شوند.
تمرینات سلول‌های یوکاریوتی - سوال 1 از 0
تمرینات سلول‌های یوکاریوتی - سوال 1 از 3
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 2 بار از 3 تلاش
درجه سختی: سخت
این سوال مرتبط است با: هورمون,شبکه آندوپلاسمي

توضیح:

ترکيبي با سوم

شبکه آندوپلاسمي صاف در ساخت ...............و ...............داراي نقش است.

1) هورمون ستيز و گريز- هورمون توستوسترون
2) هورمون هاي جسم زرد- هورمون هاي افزاينده قند خون
3)هورمون کاهنده فشار اسمزي خون- هورمون اکسي توسي
4) هورمون افزاينده فشار خون- هورمون تضعيف کننده سيستم ايمني بدن

شبکه آندوپلاسمي صاف در ساخت ...............و ...............داراي نقش است.

1) هورمون ستيز و گريز- هورمون توستوسترون
2) هورمون هاي جسم زرد- هورمون هاي افزاينده قند خون
3)هورمون کاهنده فشار اسمزي خون- هورمون اکسي توسي
4) هورمون افزاينده فشار خون- هورمون تضعيف کننده سيستم ايمني بدن

شبکه آندوپلاسمي صاف در ساخت ...............و ...............داراي نقش است.

1) هورمون ستيز و گريز- هورمون توستوسترون
2) هورمون هاي جسم زرد- هورمون هاي افزاينده قند خون
3)هورمون کاهنده فشار اسمزي خون- هورمون اکسي توسي
4) هورمون افزاينده فشار خون- هورمون تضعيف کننده سيستم ايمني بدن