کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات گوارش در گنجشک - سوال 1 از 4
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 9 بار از 13 تلاش
درجه سختی: متوسط
این سوال مرتبط است با: گوارش,گاو,گنجشک,ملخ

توضیح:

طراح: علیرضا سیاحینوع تست: تالیفی

کدام گزینه صحیح است؟

1. در گنجشک همانند کرم خاکی ،قسمتی که بلافاصله بعداز چینه دان قرار گرفته ،گوارش شیمیایی را آغاز می کند.
2. در ملخ و کرم خاکی معده اولین اندامی است که گوارش شیمیایی را انجام می دهد.
3. در گاو،هزارلا نقشی معادل روده ی ملخ را ایفا می کند.
4. در گنجشک برخلاف ملخ ،غذا بلافاصله پس از عبور از چینه دان ،تحت تاثیر گوارش مکانیکی قرار نمی گیرد.

در مورد گنجشک چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟
1. غذا در بدن این جاندار پس از دو مرحله ذخیره ی موقتی ،گوارش شیمیایی خود را آغاز می کند.
2. بین کیسه های هوایی جلویی و نای این جاندار،اتصال مستقیم وجود ندارد.

3.از تکامل جاندارانی به وجود آمده که دارای پرده ی مننژبرای محافظت از دستگاه دستگاه عصبی خود بوده اند.

4.ماده ای دو حلقه ای دفع می کند که از تغییر مستقیم امونیاک به وجود می آید.

5.به دلیل داشتن گردش خون مضاعف هیچ گاه خون مستقیما از شش ها وارد قلب نمی شود.
 

0
2
4
5

هر جانداری باقدرت پرواز ........

1. برای حفاظت از دستگاه عصبی خود نیاز به پرده ی سه لایه دارد.
2. دارای چینه دان و سنگ دان برای ذخیره موقتی غذا می باشد.
3. لقاح داخلی داشته و پس از لقاح تخمگذاری می کند.
4. می تواند میکروب های مهاجم را به کمک سلول های خود فاگوسیتوز کند.

در دستگاه گوارش . . . . . .  . . . ، بخشی که بلافاصله پس از . . . . . . . . قرار دارد، توانایی گوارش شیمیایی مواد غذایی را ندارد.(خارج۹۲)

1) ملخ- سنگدان
2) گاو- هزارلا
3) کرم‌خاکی- مری
4) گنجشک- چینه‌دان
تمرینات گوارش در گنجشک - سوال 1 از 0
تمرینات گوارش در گنجشک - سوال 1 از 0