کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات مراحل گوارش در انسان - سوال 1 از 27
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 19 بار از 31 تلاش
درجه سختی: آسان
این سوال مرتبط است با: تجزیه,گوارش,پلیساکارید ها

توضیح:

طراح: سنجش93نوع تست: سنجش

 کدام مولکول می تواند علاوه بر دستگاه گوارش ، در سلول های بدن انسان نیز هیدرولیز شود؟

1 ) نشاسته
2 ) گلیکوژن
3 ) ساکارز
4 ) لاکتوز

 کدام گزینه صحیح است؟

1.باکتری های هم زیست در روده ی انسان تنها از سلولز به عنوان منبع تغذیه استفاده می کنند.
2.طی دگر دیسی نوزاد قورباغه،برخلاف سایر اندام ها روده کوچک می شود.
3.در جانور نشخوار کننده ای مانند گاو سه بار عبور غذا از مری رخ می دهد.
4.در بدن انسان مقدار کمی ویتامین k و موکوس توسط روده بزرگ دفع می شود.

چند مورد از موارد زیر نادرست است؟

1. هر سلول زنده حداقل دارای یک اندامک دو غشایی می باشد.

2.  در روده ی بزرگ انسان مقداری ویتامین B,K توسط باکتری ها ساخته شده و سپس دفع می شود.

3.  خوردن بیش از حد چربی می تواند سبب تنگ شدن مویرگ های خونی روده شود.

4.  در دستگاه گوارش انسان تنها یک نوع انعکاس وجود دارد.

5.  هر سلول دارای سانتریول ،در طی زندگی خود همواره دوک تقسیم تشکیل می دهد.

1)1
1)4
1)3
1)5

کدام گزینه صحیح می باشد؟

1. دریچه ی کاردیا برخلاف دریچه پیلور در سمت راست بدن یک انسان زنده قرار دارد.
2. بزاق مخلوطی از ترشحات سه غده ی زیرزبانی،زیرآرواره ای و بناگوشی می باشد.
3. درون ریز پرزهای روده ی باریک انسان مویرگ لنفی برای جذب چربی قرار دارد.
4. در ملخ همانند کرم خاکی گوارش شیمیایی غذا بلافاصله پس از عبور غذا از دومین محل ذخیره شروع می شود.

کدام گزینه صحیح می باشد؟

1. دریچه ی کاردیا برخلاف دریچه پیلور در سمت راست بدن یک انسان زنده قرار دارد.
2. بزاق مخلوطی از ترشحات سه غده ی زیرزبانی،زیرآرواره ای و بناگوشی می باشد.
3. درون ریز پرزهای روده ی باریک انسان مویرگ لنفی برای جذب چربی قرار دارد.
4. در ملخ همانند کرم خاکی گوارش شیمیایی غذا بلافاصله پس از عبور غذا از دومین محل ذخیره شروع می شود.

کدام گزینه صحیح می باشد؟

1. دریچه ی کاردیا برخلاف دریچه پیلور در سمت راست بدن یک انسان زنده قرار دارد.
2. بزاق مخلوطی از ترشحات سه غده ی زیرزبانی،زیرآرواره ای و بناگوشی می باشد.
3. درون ریز پرزهای روده ی باریک انسان مویرگ لنفی برای جذب چربی قرار دارد.
4. در ملخ همانند کرم خاکی گوارش شیمیایی غذا بلافاصله پس از عبور غذا از دومین محل ذخیره شروع می شود.

چند مورد از موارد زیر نادست نمی باشد؟
         
1.    هرسلول فاقد اجسام عمود بر هم نزدیک هسته ، نمی تواند تاژک بسازد.

2.    امکان ندارد در یک سلول همزمان لیزوزم و کلروپلاست دیده شود.

3.    لیپاز موجود در صفرا، همراه سایر مواد قبل از ورود به روده، به کبد رفته و غلیظ تر می شود.

4.    امکان ندارد محل ترشح یک هورمون با بافت هدف ان یکسان باشد.

5.    هر سلولی که واکوئل نداشته باشد قطعا سلول گیاهی نیست.

                               

 

1) 0
2)3
3)4
4)5

.........برخلاف...........

1) کولون بالا رو _ دریچه کاردیا در سمت چپ بدن انسان قرار دارد.
2) روده ی ملخ _ معده آن نقشی در انجام عمل جذب ندارد.
3)سلول های جانوری _ سلول های گیاهی می توانند حداکثر دو اندامک دو غشایی داشته باشند.
4) قورباغه ی بالغ _ نوزاد قورباغه،روده ی کوتاه تری دارد.

در مورد سیاهرگ و سرخرگ های ورودی به اندام های گوارشی کدام گزینه نادرست است؟

1. سیاهرگ خروجی از کیسه ی صفراپس از رفتن به کبد و عبور از روی دوازدهه،سرانجام به دوازدهه می ریزد.
2. سیاهرگ خروجی از معده و نیز سرخرگ ورودی به آن هردو دارای گاسترین می باشند.
3. رگ های لنفی اطراف روده مستقیما به کبد نمی روند.
4. سیاهرگ خروجی از پانکراس دارای خاصیت قلیایی می باشند.

چند مورد از موارد درست می باشد؟

1.    جذب تمامی مواد در بدن انسان در روده انجام می شود.

2.    جذب برخی از قندهای ساده با انتقال فعال و همراه با جذب سدیم انجام می شود.

3.    تمامی گازهای روده ی بزرگ حاصل تجزیه ی باکتری ها هستند.

4.    جهت حرکت زبان کوچک در انعکاس های استفراغ و بلع یکسان است.

5.    قسمت هایی از دستگاه گوارش می توانند در شرایطی تغییر شکل دهند.

1. 0
2. 2
3. 4
4. 5

............همانند ...........

 

1. ارتباط بین سلول های قارچ ها_ گیاهان از طریق منافذ موجود در دیواره می باشد.
2. رنین_ پپسینوژن می تواند پروتیین ها را تجزیه کند.
3. میتوکندری_ کلروپلاست ،از دو غشا و سه فضا تشکیل شده است.
4. برخی سلول های سنگ فرشی_ برخی سلول های استوانه ای می توانند عمل جذب مواد را انجام دهند.

چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟
 
1.    هورمون مترشحه از غدد مجاور پیلور در دو نوع سلول معده گیرنده دارد.

2.    گاسترین می تواند به شکل مستقیم یا غیر مستقیم برتجزیه ی پروتیین ها موثر باشد.

3.    پپسینوژن توانایی تجزیه ی پروتیین ها را ندارد.

4.    مواد حاصل از تجزیه پپسین همگی دارای حداقل یک پیوند پپتیدی هستند.

5.    بعضی مواد مترشحه از معده می توانند بر بعضی بافت های پیوندی بدن موثر باشند.   
 

1)5
1)4
1)3
1)2

  کدام گزینه صحیح می باشد؟

1. هر جانداری که در معده ی خود رنین نداشته باشد،فاقد پرده ی سه لایه ی مننژ می باشد.
2. ممکن است جانداری با قدرت تخمگداری ،نوزادانی به وجود آورد که دارای رنین در معده ی خود باشند.
3. در هر جانداری که گامت های جنسی را از بدن خود خارج کند ،قطعا پدیده ی لقاح خارجی دنبال خواهد شد.
4. هر جانداری که فاقد اسکلت استخوانی باشد،دفاع اختصاصی ندارد.

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌نماید؟

        « در فرد مبتلا به سنگ کیسه­‌ی صفرا، بخشی از . .. .. .. ...»

۱) مواد رنگین صفرا به خون وارد می‌شود.
۲) تری‌گلیسرید‌ها، از طریق روده دفع می‌گردد.
۳) ترکیبات صفرا حین غلیظ ­شدن رسوب می‌نماید.
۴) چربی‌ها به مویرگ‌های خونی دیواره‌ی روده وارد می‌شوند.

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌نماید؟

« در یک فرد بالغ، آنزیم‌هایی که آغازگر روند هضم پروتئین‌ها  می‌باشند، . .. .. ... ..

۱)می‌توانند در تولید مولکول‌های کوچک پپتیدی نقش داشته باشند.
۲)فقط از غدد مجاور دریچه‌ی انتهایی معده‌ ترشح می‌شوند.
۳)توسط ترشحات بعضی از سلول­های غدد معدی، فعال می‌شوند.
۴)تحت تأثیر نوعی پیک شیمیایی درون‌ریز قرار می‌گیرند.

  در فرد مبتلا به سنگ کیسه‌ صفرا، ...........

1) بخشی از مواد رنگین صفرا به خون وارد می‌شود.
2) میزان دفع لیپیدها از طریق روده، کاهش می‌یابد.
3) ترشح آنزیم‌های هضم‌کننده‌ی چربی‌ها متوقف ‌می‌شود.
4) میزان تری گلیسیریدها در مویرگ‌های لنفی روده، افزایش می‌یابد.

در یک فرد بالغ، آنزیم‌هائی که آغازگر روند هضم پروتئین‌ها می‌باشد، .......... می‌شوند.

۱) از ابتدای دوازدهه ترشح
۲) فقط توسط غدد مجاور دریچه­ی‌ انتهائی معده ساخته
۳) مستقیماً باعث تولید تعدادی آمینواسید
۴) توسط ترشحات بعضی از سلول‌های غدد معدی، فعال

 چند مورد درباره ­ی همه­ ی آنزیم­ های موجود در روده ­ی باریک انسان، نادرست است؟

الف) همواره به صورت غیرفعال، ترشح می­شوند.

ب) هم­زمان با ترشحات صفرا به ابتدای دوازدهه، وارد می­گردند.

ج) در سلو­هایی با فضاهای بین سلولی اندک، تولید می­گردند.

د) با مصرف انرژی توسط غشاء سلول سازنده­ی خود، خارج می­ شوند.

1)1
2)2
3)3
4)4

 در نوعی انعکاس دفاعی که با یک دم عمیق و بسته شدن حنجره آغاز می­گردد، ابتدا ................. متوقف، سپس .............. خواهد یافت

تحریک گیرنده ­های معده- انقباض عضلات حلقوی بخش انتهایی مری، کاهش
انقباض عضلات ناحیه ­ی کاردیا- چین­خوردگی ­های سطح داخلی معده، افزایش
انقباض عضلات مورب داخلی و خارجی شکم- حجم کیموس معده، کاهش
انقباض عضلات دریچه­ ی پیلور- کشیدگی دیواره ­ی معده، افزایش

در یک فرد سالم، مویرگ‌های لنفی روده ...............(خارج ۹۱)

۱) محتویات خود را مستقیماً به کبد وارد می‌کنند.
۲) با لایه‌ای از پلی‌ساکاریدها پوشیده شده‌اند.
۳) در مبارزه با بعضی از عوامل بیماری‌زا نقش دارند.
۴) هنگام ورود به میزبان، آنزیم‌های مخصوصی به همراه داشته باشند.

 شکستن پیوند میان دو مولکول و شکستن پیوندهای موجود در یک مولکول گلوکز به ترتیب در ..................... یک فرد سالم انجام می‌گیرد.(خارج۹۱)

۱) روده و تمام سلول‌های
۲) روده و منحصراً در کبد
۳) کبد و منحصراً در روده‌ی
۴) تمام سلول‌ها و منحصراً در روده‌ی

کدام نادرست است؟(خارج ۹۱)

در انسان، بخشی از مواد رنگی صفرا، ................ 

1) بر اثر آنزیم‌های گوارشی تغییر می‌کند.
2) به‌وسیله‌ی ماکروفاژها تجزیه می‌شود.
3) بر اثر بعضی از بیماری‌های کبدی وارد خون می‌شود.
4) پس از جذب در روده، از طریق کلیه‌ها دفع می‌شود.

 در دستگاه گوارش انسان . . . . . . . . . ، در سمت . . . . . . . . قرار گرفته است.(سراسری۹۲)

۱) کاردیا همانند روده‌ی کور- راست
۲) دریچه‌ی پیلور بر خلاف کیسه صفرا- چپ
۳) کولون بالارو همانند کیسه‌ی صفرا- راست
۴) کولون پایین‌رو بر خلاف کاردیا- چپ

در انسان، سکرتین برخلاف گاسترین، . . . . . . . .(سراسری۹۲)

ترشح بیکربنات را به خون افزایش می‌دهد.
از سلول‌های سازنده‌ی خود به خون وارد می‌شود.
محرک ترشح پروتئازهای فعال در لوزوالمعده می‌باشد.
در خنثی نمودن کیموس اسیدی موجود در دوازدهه نقش دارد.

 در دستگاه گوارش انسان،  . . . . . . . . . ، در سمت . . . . . . . .بدن قرار گرفته است.(خارج۹۲)

۱) روده‌ی کور همانند کولون پایین‌رو- چپ
۲) کیسه‌ی صفرا برخلاف کولون بالارو- راست
۳) دریچه‌ی پیلور همانند کولون بالارو- راست
۴) کاردیا برخلاف کولون پایینرو- چپ

به طور معمول، کبد انسان در . . . .. . . . . . ناتوان است.(خارج۹۲)

۱) تولید استروئیدها
۲) افزایش هماتوکریت خون
۳) خنثی نمودن اثرات سو بعضی باکتری‌ها
۴) استفاده از بقایای اریتروسیت‌های مسن

 در انسان، هورمون سکرتین، . . . . . . . .(خارج۹۲)

۱) ترشح بی‌کربنات را به خون افزایش می‌دهد.
۲) پس از ورود کیموس معدی به دوازدهه، ترشح می‌شود.
۳) محرک ترشح پروتئازهای فعال شیره‌ی پانکراس است.
۴) محرک تولید اسیدکلریدریک از سلول جدار دوازدهه است.
تمرینات مراحل گوارش در انسان - سوال 1 از 0
تمرینات مراحل گوارش در انسان - سوال 1 از 0