کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات دستگاه تنفس انسان و اجزای آن - سوال 1 از 2
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 7 بار از 10 تلاش
درجه سختی: متوسط
این سوال مرتبط است با: تنفس,کیسه های هوایی,بافت

توضیح:

طراح: علیرضا سیاحینوع تست: تالیفی

در انسان، سلولهای ديواره‌ی كيسه‌های هوايی ..................

۱) دارای لايه ی ضخيمی از سلول های مرده در سطح خود هستند.
۲) مايعی با كشش سطحی پايين در سطح خارجی كيسه ترشح می كنند.
۳) همگی، ماده ی سورفاكتانت به سطح داخلی كيسه ترشح می كنند.
۴) شبكه ای از پروتئين ها و پلی ساكاريدها در سطح خارجی كيسه دارند.

در انسان، خانه‌ی ششی .................. نایژک .................. .

1)برخلاف- واجد غشاء پایه می‌باشد                            2) همانند- فاقد سلول‌های مژه‌دار است.

3)همانند- فاقد حلقه‌های غضروفی است                       4) برخلاف- ماده‌ای مخاطی ترشح می‌کند.

‍۱)برخلاف- واجد غشاء پایه می‌باشد
۲) همانند- فاقد سلول‌های مژه‌دار است.
۳)همانند- فاقد حلقه‌های غضروفی است.
۴) برخلاف- ماده‌ای مخاطی ترشح می‌کند.
تمرینات دستگاه تنفس انسان و اجزای آن - سوال 1 از 0
تمرینات دستگاه تنفس انسان و اجزای آن - سوال 1 از 0