کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 1 | امتیاز: 5 از 5
تمرینات حرکت در جانوران مختلف - سوال 1 از 19
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 15 بار از 22 تلاش
درجه سختی: متوسط
این سوال مرتبط است با:

توضیح:

مفهومی
طراح: سراسرینوع تست: سراسری

کدام عبارت صحيح است؟

1) هنگام صعود، فشار در بالاي بال​هاي سهره افزايش مي​ابد.
2) به طور معمول مورچه​ ها به واسطه ​ي سه جفت ماهيچه​ ي طولي جابه​ جا مي ​شوند.
3) در بخش قطور شده​ ي بدن کرم خاکي، ماهيچه​ هاي حلقوي در حال انقباض مي​ باشند.
4) در ماهي خاردار، با انقباض ماهيچه ​هاي سمت چپ بدن ، باله​ دم به همان سمت متمايل مي​​شود.

در رابطه با ملخ چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟

الف) متعلق به اولین گروه جانداران فاقد فتوسنتز ساکن خشکی هستند.
ب) برخلاف تمامی مهره داران فاقد اسکلت استخوانی هستند.
ج) برخلاف گنجشک، غذای ملخ پس از دو مرحله ذخیره ی موقتی وارد معده می شود.
د) توانایی پرواز ملخ منجر به همیاری بین آن و گیاهان دارای لقاح مضاغف شد.
ه) به دلیل نداشتن اسکلت استخوانی،فاقد مفصل در بدن خود می باشد.

1)1
2)2
3)3
4)4

 در مورد لامپری ،کدام گزینه نادرست است؟

1) ساختار کانال جانبی لامپری ، وجود صید یا صیاد در اطراف جاندار را درک می کند.
2) بدنش به سمت ماهیچه هایی خم می شود که در حال انقباضند.
3) برخلاف جاندار دارای بالک،گردش خون ساده دارد.
4) منشا آن دسته از مهره دارانی می باشد که می توانند هم آمونیاک و هم اوره دفع کنند و توانایی تخمگداری در خشکی ندارند.

کدام گزینه صحیح می باشد؟

1) به حرکت در آمدن سلول های حاصل از تقسیم با تشکیل تتراد در گیاهان بدون آوند، نوعی حرکت غیرفعال است چون سلول های حرکت کننده مرده اند.
2) حمله ی دسته ای از ویروییدها به گیاه اطلسی می تواند بر میزان رشد و حرکت آن موثر باشد.
3) هرگونه حرکت گیاهی که تحت تاثیر نور انجام شود نوعی حرکت گرایشی است.
4) هرگونه حرکت تاکتیکی انجام شده توسط سلول ها،در یوکاریوت های با توانایی تولید ریبولوز بیس فسفات رخ می دهد.

کدام گزینه صحیح می باشد؟

1) به حرکت در آمدن سلول های حاصل از تقسیم با تشکیل تتراد در گیاهان بدون آوند، نوعی حرکت غیرفعال است چون سلول های حرکت کننده مرده اند.
2) حمله ی دسته ای از ویروییدها به گیاه اطلسی می تواند بر میزان رشد و حرکت آن موثر باشد.
3) هرگونه حرکت گیاهی که تحت تاثیر نور انجام شود نوعی حرکت گرایشی است.
4) هرگونه حرکت تاکتیکی انجام شده توسط سلول ها،در یوکاریوت های با توانایی تولید ریبولوز بیس فسفات رخ می دهد.

در کرم خاکی ..........

1) انقباض ماهیچه های طولی با افزایش طول بدن جاندار، باعث حرکت آن به جلو می شوند.
2) برخلاف خرچنگ دراز ،خون عبوری از قلب غنی از گازی است که در گام 2و 3 کربس آزاد می شود.
3) گرچه معده نیز مانند چینه دان و سنگدان محل ذخیره ی موقت غذا است اما ماهیچه هایی بسیار قوی تر دارد که غذا را خرد و آسیاب می کنند.
4.نمی تواند هیچ عامل موثر در دفاع و ایمنی یکسان با انسان داشته باشد.

کدام گزینه نادرست است؟

1) تمامی سلول های موثر در ایمنی خونی بدن انسان در مغز استخوان ساخته می شوند.
2) ممکن است در مهره داران بالغ عمل تولید گلبول قرمز خون در مغز استخوان انجام نشود.
3) ممکن است سلول های منشا گرفته از مغز استخوان در خون فعالیت نکنند.
4) سلول های استخوانی می توانند به طور غیر مستقیم در فرایندهای ترشحی سلول های مختلف موثرباشند.

 در تمامی جانوران دارای قدرت پرواز.........
1) استخوان کوچکی تحت عنوان بالک ، مانع از آشفتگی هوا در اطراف پرنده می شود.
2) سلول هایی با گسترش زیاد لیزوزوم در خود ، می توانند عوامل مهاجم را نابود سازند.
3) اگرچه تفاوت هایی وجود دارد اما اندام های جلویی آن ها با هم همولوگ است.
4) غذا فقط از دو محل چینه دان وسنگدان عبور می کند.

 

 

 

1) استخوان کوچکی تحت عنوان بالک ، مانع از آشفتگی هوا در اطراف پرنده می شود.
2) سلول هایی با گسترش زیاد لیزوزوم در خود ، می توانند عوامل مهاجم را نابود سازند.
3) اگرچه تفاوت هایی وجود دارد اما اندام های جلویی آن ها با هم همولوگ است.
4) غذا فقط از دو محل چینه دان وسنگدان عبور می کند.

در کبوتر بالک بخشي از ............. است.

1) بازو
2) ساعد
3) پنجه
4) مچ

کدام عبارت صحيح است؟ 

1) هنگام صعود، فشار در بالاي بال​هاي سهره افزايش مي​يابد.
2) به طور معمول مورچه​ ها به واسطه ​ي سه جفت ماهيچه ​ي طولی جابه ​جا مي ​شوند.
3) در بخش قطور شده​ ي بدن کرم خاکی، ماهيچه​ های حلقوی در حال انقباض مي​باشند.
4) در ماهي خاردار، با انقباض ماهيچه ​هاي سمت چپ بدن ، باله​ دم به همان سمت متمايل مي​​شود.

کدام نادرست است؟
برای حرکت اندام عقبی اسب، ماهیچه‌ای، استخوان ........... را به استخوان ............. وصل کرده است.

1) ران- لگن
2) ران - مهره
3) ساق- مهره
4) ساق - لگن

 کدام عبارت صحیح است؟

1) در بخشی از بدن کرم خاکی که ماهیچه‌های حلقوی منقبض‌اند، تارها از زمین فاصله دارند.
2) در پرنده رشته‌ای در بازو و ساعد، پرهای پروازی را کنار یکدیگر نگه می‌دارد.
3) در انسان هر تار ماهیچه‌ از توالی تعدادی سارکومر درست شده است.
4) در ماهی، بادکنک شنا فقط سبب حرکت ماهی به سمت بالا می‌شود.

 مشخصات داده‌ شده‌ی کدام بی مهره صحیح است؟

1) پلاناریا از همه‌ی سلول‌های بدن خود آمونیاک دفع می‌کند.
2) ملخ، دارای قلبی لوله‌ای شکل با منافذ دریچه‌دار است.
3) مورچه بیرون بند‌های پاها، ماهیچه‌های باریک و قدرتمندی دارد.
4) کرم خاکی، با انقباض ماهیچه‌های طولی زیر پوست خود ، باریک و دراز می‌شود.

کدام جمله نادرست است؟ 

1) حشرات مانند پرندگان مواید زاید نیتروژن‌دار را به صورت اوریک اسید دفع می‌کنند.
2) پرندگان 2 اندام حرکتی و حرکات 6 اندام حرکتی دارند.
3) حشرات و پرندگان به ترتیب دستگاه گردش خون باز و بسته دارند.
4)سطح تنفسی در حشرات، نای و در پرندگان ، درون شش‌هاست.

همه‌ی .............

1) دوزیستان 4 اندام حرکتی دارند.
2) خزندگان اسید اوریک دفع می‌کنند.
3) ماهی‌ها بادکنک شنا دارند.
4) پرندگان بالک دارند.

کدام عبارت  نارست است؟              
در بی مهرگانی که بند‌های پا دارای مفاصل گوی و کاسه‌ای هستند ..............

1) اسکلت از جنس پلی ساکارید و پروتئین است.
2) همولنف نقش خون، لنف و آب میان بافتی را دارد.
3) در هر قطعه از بدن یک جفت گره عصبی وجود دارد.
4) مواد زائد نیتروژن‌دار به شکل بلور‌های جامد دفع می‌شود.

کدام عبارت  نارست است؟              
در بی مهرگانی که بند‌های پا دارای مفاصل گوی و کاسه‌ای هستند ..............

1) اسکلت از جنس پلی ساکارید و پروتئین است.
2) همولنف نقش خون، لنف و آب میان بافتی را دارد.
3) در هر قطعه از بدن یک جفت گره عصبی وجود دارد.
4) مواد زائد نیتروژن‌دار به شکل بلور‌های جامد دفع می‌شود.

باله‌ی پشتی . .. .. .. ..

۱)همانند باله‌ی لگنی، در تغییر جهت حرکت ماهی نقش دارد.
۲)بر خلاف باله دمی، باعث حرکت ماهی به سمت جلو می‌شود.
۳)برخلاف باله‌ی سینه‌ای، باعث تغییر مسیر حرکت ماهی می‌شود.
۴)همانند باله‌ی سینه‌ای، بر تغییر سرعت حرکت ماهی بی‌تاثیر است.

در ماهی حوض، باله‌ی ...........

1) سینه‌ای همانند پشتی، در تغییر مسیر حرکت ماهی نقش دارد.
2) پشتی بر خلاف دمی، باعث حرکت ماهی به سمت جلو می‌شود.
3) لگنی همانند سینه‌ای، بر تغییر سرعت حرکت ماهی بی‌تأثیر است.
4) دمی بر خلاف پشتی، باعث تغییر جهت حرکت ماهی می‌شود.
تمرینات حرکت در جانوران مختلف - سوال 1 از 0
تمرینات حرکت در جانوران مختلف - سوال 1 از 0