کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 1 | امتیاز: 5 از 5
تمرینات ساختار ماهیچه‌های اسکلتی و نحوه انقباض آن - سوال 1 از 17
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 16 بار از 34 تلاش
درجه سختی: سخت
این سوال مرتبط است با:

توضیح:

مفهومی
طراح: سنجشنوع تست: سراسری خارج از کشور

کدام  موارد مي​توانند جمله​ ي زير را تکميل کنند ؟                                                                   
« براي ساخته شدن ماهيچه ​ي دوسر بازوي انسان ................»
الف) به حضور بيش از يک نوع بافت اصلي نياز است.                    ب) مجموعه ​اي از سارکومر​ها در يک سارکولم قرار مي​گيرند.          
ج) تارچه​ هايي با قطر 10 تا 100 ميکرون کنار هم قرار مي​گيرند.        د) شبکه ​ي سارکوپلاسمي اطراف هر ميوفيبريل را احاطه مي​کند.

1) الف - ب
2) الف-د
3) ج - ب
4)ج - د

هورمون های ترشح شده از غده های تیرویید و پاراتیرویید ،در چند مورد از موارد زیر گیرنده دارند؟
 سلول های استوانه ای شکل تولیدکننده ی پروتیین مکمل

سلول های تولیدکننده ی لنفوسیت های B  اولیه  

سلول هایی که در یک پسرجوان می توانند بیش از یک کروموزوم x داشته باشند

سلول های سازنده ی بخش تنظیم کننده ی دمای بدن

سلول های پوششی مکعبی شکل

سلول های با توانایی تونوس

سلول های تولید کننده ی بخش اعظم سلول های خونی

1)7
2)6
3)5
4)4

در یک سلول ماهیچه­‌ی ذوزنقه‌­ای انسان، هر رشته‌­ی مستقر در ........ سارکومر، ممکن است در تماس مستقیم با ........... قرار گیرد.(سراسری ۹۴)

۱)بخش میانی- سارکولم
۲) دو انتهای- یون­‌های کلسیم
۳) بخش میانی- میتوکندری­ها
۴) دو انتهای- هسته­ ها

میون ها در ماهیچه ها به وسیله ی سیمانی از جنس بافتی کنار یکدیگر قرار دارند که ......

1) در قلب انسان بخشی به نام آبشامه را تشکیل می دهد که بخش قابل انقباض قلب است.
2) در صورت ورود آسیب و پارگی مویرگ ها ، پلاکت ها به آن برخورد می کنند.
3) به مقدار زیادی در پاهای انسان وجود دارد و هیچگاه اجازه ی متورم شدن را به آن نمی دهد.
4) می تواند بخشی از چشم را تشکیل دهد که در صورت داشتن اختلال باعث ایجاد تصویری غیر واضح می شود.

کدام گزینه صحیح است؟

1) در فردی که در بدنش کروموزوم y یافت می شود، هر ماهیچه ی دارای تناوب لایه های تیره و روشن ،در سلول های خود بیش از یک کروموزوم y دارد.
2) در لوله های طولی شبکه ی اندوپلاسمی صاف وارد شده به هر سارکومر، مقدار زیادی کلسیم ذخیره شده است.
3) منافذ موجود در میون، در امتداد خطی قرار دارند که دو نوار روشن را از نیمه از یکدیگر جدا می کند.
4) شبکه ی آندوپلاسمی صاف موجود در ماهیچه های مخطط ، مقدار زیادی از یونی ذخیره دارد که فاقد هرگونه نقشی در بروز آلرژی است.

میون ها در ماهیچه ها به وسیله ی سیمانی از جنس بافتی کنار یکدیگر قرار دارند که ......

1) در قلب انسان بخشی به نام آبشامه را تشکیل می دهد که بخش قابل انقباض قلب است.
2) در صورت ورود آسیب و پارگی مویرگ ها ، پلاکت ها به آن برخورد می کنند.
3) به مقدار زیادی در پاهای انسان وجود دارد و هیچگاه اجازه ی متورم شدن را به آن نمی دهد.
4) می تواند بخشی از چشم را تشکیل دهد که در صورت داشتن اختلال باعث ایجاد تصویری غیر واضح می شود.

کدام  موارد مي​توانند جمله​ي زير را تکميل کنند ؟
« براي ساخته شدن ماهيچه​ي دوسر بازوي انسان ................»

الف) به حضور بيش از يک نوع بافت اصلي نياز است.                     ب) مجموعه​ اي از سارکومر​ها در يک سارکولم قرار مي​ گيرند.          
ج) تارچه​ هايي با قطر 10 تا 100 ميکرون کنار هم قرار مي​گيرند.        د) شبکه ​ي سارکوپلاسمي اطراف هر ميوفيبريل را احاطه مي ​کند.

1) الف - ب
2) الف-د
3) ج - ب
4) ج - د

سارکولم............ عضلاني است.      
                 
 

1) بيروني​ ترين بخش يک تار
2) احاطه​ کننده ​ِي يک تارچه
3) مخزن کلسيم در تار
4) دربرگيرنده ​ي مجموعه​ِ تارهاي

در ساختار ماهيچه​ هاي حلقوي دور چشم انسان، ...............        

1) بافت پيوندي رشته​ اي مجموع ميون​ها را در بر گرفته است.
2) هر تارچه شامل تعدادي هسته، ميتوکندري و کمي سارکوپلاسم است.
3) واحد​هاي ساختاري با شبکه ​ي سارکوپلاسمي گسترده​اي احاطه شده​اند.
4) رشته​ هاي نازک در مرکز و رشته ​هاي ضخيم در دو انتهاي سارکومر قرار گرفته ​اند.

کدام عبارت  در مورد ماهيچه ​هاي ذوزنقه​اي انسان نادرست است؟

1) واحد انقباضي سارکومر نام دارد.
2) هر ميون شامل تعدادي ميوفيبريل است.
3) هر تار ماهيچه ​اي تعدادي ميون دارد.
4) هر ميوفيبريل از تعدادي سارکومر تشکيل شده است.

 در ماهيچه​ ي دوسر بازو، هر ميوفيبريل ............ .

1) در زمينه​ اي از بافت پيوندي قرار دارد.
2)در سارکوپلاسم خود هسته​ هاي متعدد دارد.
3)محتوي لوله​ هايي از شبکه ​ي سارکوپلاسمي است.
4) توسط غشايي به نام سارکولم احاطه شده است.

در ماهيچه​ ي دلتايي، هر ميوفيبريل ...........              
 

1) در سيماني از بافت پيوندي قرار دارد.
2) در ساختار خود یک سارکومر دارد.
3) در ساختار خود فقط رشته ​ي ضخيم دارد.
4)توسط شبکه​ ي سارکوپلاسمي احاطه شده است.

زردپي آشيل کدام ماهيچه را به استخوان متصل مي​کند؟ 

 

1) توأم
2)خياطه
3) دو سر ران
3) دو سر ران

ساختار ماهیچه‌ی ............. ، رشته‌ای، دارای بخش‌های تیره و روشن و چند هسته‌ای هستند.

 

1) دیواره‌ی مثانه
2) سرینی بزرگ
3) سرخرگ آئورت
4) روده‌ي کوچک

چند مورد جمله زیر را به نادرستی تکمیل می‌نماید؟

       «در حین هر نوع انقباض ماهیچه‌ی دو سر بازو. .. .. ..»

       الف - از طول عضله کاسته می‌شود.

       ب - به ازای هر مولکول FADH2، دو مولکول ATP تولید می‌شود.

       ج - مرحله‌ی بی‌هوازی تنفس انجام می‌گیرد.

       د - همه‌ی تارهای عضلانی هم‌زمان با هم منقبض می‌شوند.

۱) ۱
۲) ۲
۳) ۳
۴) ۴

در شکل زیر، چند مورد نادرست معرفی شده است؟

      الف – 1 – خط                                    ب- 2- سارکولم

     ج – 3 – صفحه هنسن                                د- 4 – خط 

۱)۱
۲)۲
۴)۳
۴)۴

چند مورد جمله‌ی زیر را به طور درستی تکمیل می‌کند؟

« در حین هر نوع انقباض عضله‌ی چهار سر ران، .............. »

الف همه تارهای ماهیچه‌ای هم‌زمان با هم منقبض می‌شوند.

ب درون تارچه‌ها، 2 FADH تولید می‌شود.

ج پیرووات توسط NADH، احیاء می‌گردد.

د یون کلسیم در اطراف تارچه‌ها یافت می‌شود

۱)۱
۲)۲
۳)۳
۴)۴
تمرینات ساختار ماهیچه‌های اسکلتی و نحوه انقباض آن - سوال 1 از 0
تمرینات ساختار ماهیچه‌های اسکلتی و نحوه انقباض آن - سوال 1 از 0