کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات انتقال مواد در گیاهان (فصل ۶ سال دوم دبیرستان) - سوال 1 از 5
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 6 بار از 11 تلاش
درجه سختی: سخت
این سوال مرتبط است با: چرخه‌ی کالوین,زیست گیاهی

توضیح:

سوال ترکیب با فتوسنتز و گیاهی سوم
طراح: نوع تست: سراسری خارج از کشور

در همه‌ی گیاهان، . . . . . . . . .(خارج۹۲)

۱) عبور یون‌ها برخلاف شیب غلظت از غشای هر اندامک، تنها با مصرف ATP ممکن می‌گردد.
۲) از محصولات گام یک چرخه‌ی کالوین، برای ساخت مولکول سه کربنی پر انرژی استفاده می‌شود.
۳) ترکیبات آلی، همواره به روش انتشار از بافت هادی به بخش‌های در حال رشد وارد میشوند.
۴) تورژسانس سلول‌ها، تنها عامل استوار نگه داشتن ساقه‌های گیاهی است.

کدام عبارت، در مورد پدیده‌ی حباب‌دارشدگی گیاهان C۳ صادق است؟

۱)به طور معمول، حباب‌ها می­توانند سبب کامل جریان شیره‌ی خام شوند.
۲)در اغلب موارد، حباب‌ها می‌توانند از تراکئیدی به تراکئید دیگر منتشر شوند.
۳)در هنگام شب، تمایل گاز‌های محلول به خروج از شیره خام کاهش می‌یابد.
۴)با بالا رفتن فشار ریشه‌ای در گیاه، قطعاً حباب‌های بزرگی در مسیر شیره خام ایجاد می‌شود.

کدام عبارت در مورد پدیده‌ی حباب‌دار شدگیِ گیاهان 3C، نادرست است؟

1) در هنگام شب، تمایل گازهای محلول به خروج از شیره خام کاهش می‌یابد.
2) در اغلب موارد، حباب ها می‌توانند از تراکئیدی به تراکئید دیگر منتشر شوند.
3) به طور معمول، حباب‌ها نمی‌توانند سبب توقفِ کاملِ جریان شیره‌ی خام شوند.
4) در مواردی، افزایش فشار ریشه‌ای می‌تواند سبب کاهش پیدایش حباب‌ها شود.

در همه‌ی گیاهان، . . . . . . . . .(سراسری ۹۲)

۱) صعود آب در عناصر آوندی، ناشی از فرایند تعریق یا تعرق است.
۲) کلاهک از مریستم‌های راس ریشه محافظت می‌کند.
۳) دو مسیر برای حرکت آب در عرض ریشه وجود دارد.
۴) در پی‌تفکیک الل‌ها از یکدیگر‌، هاگ تشکیل می‌شود.

 شته‌ها همواره، . . . . . . .. . . . .(خارج۹۲)

۱) با مورچه‌ها رابطه‌ی دراز‌مدتی از نوع هم‌سفرگی دارند.
۲) از مورچه‌ها در مقابل حشرات شکارچی محافظت می‌نمایند.
۳) می‌توانند به شناسایی ترکیب شیره‌ی پرورده کمک نمایند.
۴) مورچه‌ها را از شیره‌ی پرورده‌ی خارج‌شده از خرطوم خود، تغذیه می‌کنند
تمرینات انتقال مواد در گیاهان (فصل ۶ سال دوم دبیرستان) - سوال 1 از 0
تمرینات انتقال مواد در گیاهان (فصل ۶ سال دوم دبیرستان) - سوال 1 از 0