کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات معادلات مثلثاتی - سوال 1 از 3
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 1 بار از 5 تلاش
درجه سختی: متوسط
این سوال مرتبط است با: مثلثات

توضیح:

طراح: نوع تست: سراسری

اگر \tan \frac{{۲\pi }}{۳}\sin \left( {\frac{{۳{\rm{\pi }}}}{۲} - {\rm{x}}} \right) = ۱، مقدار \cos ۲{\rm{x}} کدام است؟

 - \frac{2}{3}

 - \frac{1}{3}

\frac{2}{3}

\frac{1}{3}

اگر {\rm{cos(x + }}\frac{{\rm{\pi }}}{3}{\rm{) + cos(x - }}\frac{{\rm{\pi }}}{3}{\rm{) = }}\frac{2}{3}  باشد، مقدار \cos 2x، کدام است؟

۱)  - \frac{2}{9}

۲)  - \frac{1}{9}

۳) \frac{1}{9}

۴) \frac{2}{9}

در معادله مثلثاتی \sin 2x(\sin x + \cos x) = \cos 2x(\cos x - \sin x)، مجموع تمام جواب‌ها در بازه [0,\pi ]، کدام است؟

۱) \frac{{3\pi }}{4}

۲) \frac{{5\pi }}{4}

۳) \frac{{3\pi }}{2}

۴) \frac{{7\pi }}{4}

تمرینات معادلات مثلثاتی - سوال 1 از 0
تمرینات معادلات مثلثاتی - سوال 1 از 0