کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات حد - سوال 1 از 1
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 0 بار از 0 تلاش
درجه سختی: متوسط
این سوال مرتبط است با: حد

توضیح:

طراح: سازمان سنجشنوع تست: سراسری

حاصل  {\lim }\limits_{x \to  - {\rm{2}}} \left( {\;\frac{{\rm{3}}}{{{\rm{2}}{{\rm{x}}^{\rm{2}}}{\rm{ + 5x + 2}}}} - \frac{{\rm{4}}}{{{{\rm{x}}^{\rm{2}}} - {\rm{4}}}}} \right)، کدام است؟

۱)  - \frac{7}{{12}}

۲)  - \frac{5}{{12}}

۳) \frac{5}{{12}}

۴) \frac{7}{{12}}

تمرینات حد - سوال 1 از 0
تمرینات حد - سوال 1 از 0