کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات پیوستگی - سوال 1 از 1
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 0 بار از 0 تلاش
درجه سختی: سخت
این سوال مرتبط است با: پیوستگی

توضیح:

طراح: سازمان سنجشنوع تست: سراسری

تابع با ضابطه‌ی f(x) = \left\{ {\begin{array}{ccccccccccccccc}
{\frac{{1 - {{\tan }^2}x}}{{\cos 2x}}\,;\,0 \le x \le \frac{\pi }{4}}\\
{a\cos 3x\,;\,\frac{\pi }{4} \le x \le \frac{\pi }{2}}
\end{array}} \right.، به ازای کدام مقدار {\rm{a}}، در نقطه x = \frac{{\rm{\pi }}}{{\rm{4}}} پیوسته است؟

۱)  - 2\sqrt 2

۲)  - 1

۳) \sqrt 2

۴) 2

تمرینات پیوستگی - سوال 1 از 0
تمرینات پیوستگی - سوال 1 از 0