کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات بخش دوم : مسائل آمیزش و فنوتیپ و ژنوتیپ نوترکیب - سوال 1 از 2
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 1 بار از 2 تلاش
درجه سختی: متوسط
این سوال مرتبط است با: خودلقاحی

توضیح:

طراح: نوع تست: سراسری خارج از کشور

از خود لقاحی فردی با ژنوتیپ Aa (طبق قانون احتمالات) در نسل اوّل:

1) \frac{1}{4} از زاده‌های با فنوتیپ‌های غالب، هموزیگوس هستند.

2) \frac{1}{4} افراد هموزیگوس، فنوتیپ مغلوب دارند.

3) \frac{3}{4} زاده‌ها از نظر ژنوتیپ و فنوتیپ به والد خود شباهت دارند.

4) \frac{2}{3} از زاده‌هایی که فنوتیپ غالب دارند، هتروزیگوس می‌باشند

 در ملخ با فرض این‌که ژن وابسته به جنس M به شاخک بلند و ژن D به شاخک کوتاه تعلق داشته باشد، از آمیزش ملخ نر شاخک . . . . . . . . . .با ماده‌ی شاخک . . . . . . . .  طبق قانون احتمالات نیمی از زاده‌ها شاخک کوتاه بوده و یک نوع جنسیت را نشان خواهد داد.(سراسری ۹۲)

۱)کوتاه- بلند
۲) کوتاه- متوسط
۳) بلند- متوسط
۴) بلند- کوتاه
تمرینات بخش دوم : مسائل آمیزش و فنوتیپ و ژنوتیپ نوترکیب - سوال 1 از 0
تمرینات بخش دوم : مسائل آمیزش و فنوتیپ و ژنوتیپ نوترکیب - سوال 1 از 0