به این ویدئو امتیاز دهید:     شما در حال مشاهده نسخه پیش نمایش این فیلم آموزشی هستید. برای مشاهده نسخه کامل آن را خریداری کنید. خرید نسخه کامل
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 1 | امتیاز: 5 از 5
تمرینات مجاز - سوال 1 از 4
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 10 بار از 14 تلاش
درجه سختی: آسان
این سوال مرتبط است با:

توضیح:

طراح: نوع تست: سراسری

(( جهان )) در همه ی گزینه ها به جز ................ به عنوان مجاز به کار رفته است؟ 

جهان ، متفق بر الهیتش
جهان ز درد فراق تو آه و ناله کند
جهان ای پسر ملک جاوید نیست
جهان دل نهاده بر این داستان

در کدام بیت (( دل )) در معنای مجازی به کار رفته است؟ 

روی و سینه ی تنگش بدری ......................... دل برون آری از آن سینه ی تنگ
نشوم یک دل و یک رنگ تو را ..................... تا نسازی دل او از خون رنگ
آن دل گرم که جان داشت هنوز ...................... اوفتاد از کف آن بی فرهنگ
دید کز آن دل آغشته به خون ........................ آید آهسته برون این آهنگ

در کدام بیت (( سر)) در معنای مجازی به کار نرفته است؟ 

سر ما نداری سر خویش گیر
زبان خامه ندارد ، سر بیان فراق
سر هم نبرد اندر آرد به گرد
سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی

کدام گزینه فاقد آرایه ی (( مجاز )) است؟ 

از نفیرم مرد و زن نالیده اند
سینه خواهم شرحه شرحه از فراق
پس سخن کوتاه باید والسلام
لیک چشم و گوش را آن نور نیست
تمرینات مجاز - سوال 1 از 0
تمرینات مجاز - سوال 1 از 0