به این ویدئو امتیاز دهید:     شما در حال مشاهده نسخه کامل این فیلم آموزشی هستید.
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات Compound Adjectives to describe people - سوال 1 از 0
تمرینات Compound Adjectives to describe people - سوال 1 از 0
تمرینات Compound Adjectives to describe people - سوال 1 از 0