به این ویدئو امتیاز دهید:     شما در حال مشاهده نسخه پیش نمایش این فیلم آموزشی هستید. برای مشاهده نسخه کامل آن را خریداری کنید. خرید نسخه کامل
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 1 | امتیاز: 5 از 5
تمرینات ایهام - سوال 1 از 17
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 12 بار از 16 تلاش
درجه سختی: آسان
این سوال مرتبط است با: ايهام,آرايه ايهام

توضیح:

در واژه ی مورد ایهام همه ی معانی آن باید در عبارت قابل جایگذاری باشد.
طراح: نوع تست: سراسری

در کدام بیت آرایه ی ایهام به کار رفته است ؟

پی لقمه چون سگ تملق مکن ................................ به فتراک دونان تعلق مکن
تواضع کن آن را که دانشور است............................... به دانش ز تو قدر او برتر است
دم صبحگاهان چو گردان سپهر .............................. بر آفاق چشم مگشای جز چشم مهر
ز نادان که اسرار دان سخن.................................... نباشد بگردان عنان سخن

کدام بیت فاقد آرایه ی ایهام است ؟

ای دمت عیسی، دم از دوری مزن ............................ من غلام آنکه دوراندیش نیست
بی مهر رخت ، روز مرا نور نمانده است ...................... وز عمر مرا جز شب دیجور نمانده است
چو نامردم آواز مردم شنید ................................... میان خطر جای بودن ندید
ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم ........................... ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما

در همه ی ابیات به جز بیت ......... آرایه ی ایهام به کار رفته است ؟

هر روز به هر دستی رنگی دگر آمیزی ........................... هر لحظه به هر چشمی شوری دگر انگیزی
باد صبحی به هوایت ز گلستان برخاست .......................که تو خوشتر ز گل و تازه تر از نسرینی
سهل باشد سخن سخت که خوبان گویند .......................جور شیرین دهنان تلخ نباشد بردن
خیال شهسواری پخت و شد ناگه دل مسکین..................... خداوندا نگهدارش که بر قلب سواران زد

در کدام بیت آرایه ی ایهام موجود است ؟

 

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا ............................... بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا
خلاف تو بر دشمنان نیست فرخ .................................. ازیرا که تو برکشیده ی خدایی
شنیده اید که آسایش بزرگان چیست ............................... برای خاطر بیچارگان نیاسودن
دیدم و آن چشم دل سیه که تو داری ..............................جانب هیچ آشنا نگاه ندارد

در کدام بیت آرایه ی ایهام به کار رفته است ؟

اشک بیهوده مریز این همه از دیده کلیم .......................... گرد غم را نتوان شست به طوفان از من
به تکًلم، به خموشی ، به تبٌسم ، به نگاه ............................می توان برد به هر شیوه دل آسان از من
با من آمیزش او ، الفت موج است و کنار ..............................دم به دم با من و پیوسته گریزان از من
نه همین می رمد آن نوگل خندان از من ..............................می کشد خار در این بادیه دامان از من

در کدام بیت از شهریار ، نوعی (( ایهام )) دیده می شود ؟

امشب ای ماه به درد دل من تسکینی ........................ آخر ای ماه تو همدرد من مسکینی
تو هم ای بادیه پیمای محبت چون من.......................سر راحت ننهادی به سر بالینی
کاهش جان تو من دارم و من می دانم ........................ که تو از دوری خورشید چه ها می بینی
من مگر طالع خود در تو توانم دیدن ........................... که توام آیینه ی بخت غبار آگینی

در کدام گزینه نوعی ایهام وجود دارد ؟

پرستش به مستی است در کیش مهر .......................... برون اند زین جرگه هشیارها
چه دارد جهان جز دل و مهر یار ............................... مگر توده هایی ز پندارها
رود شاخ گل در بر نیلفر ........................................ برقصد به صد ناز گلنارها
همی گویم و گفته ام بارها .................................... بود کیش من مهر دلدارها

در کدام بیت صنعت ادبی(( ایهام )) به کار رفته است ؟

ز بهر مال چه گردد رهین هر ناکس ................................ به اختیار و ارادت کسی که انسان است
تو را که این همه گفت است و گوی بر درمی ...................... چگونه از تو توقع کند کسی درمی
کوری چشم عدو را روی در روی حبیب ............................. خاک ره بر فرق اعدا کن ، کمال این است و بس
پند من بشنو به جز با نفس شوم بدسرشت ....................... با همه عالم مدارا کن ، کمال این است و بس

در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ........... آرایه ی (( ایهام )) به کار رفته است ؟

رفت و مادر را افکند به خاک ................................ سینه بدرید و دل آورد به چنگ
ار قضا آیینه ی چینی شکست .............................. خوب شد اسباب خودبینی شکست
صبح امید که بد معتکف پرده ی غیب ..................... گو برون آی که کار شب تار آخر شد
آن پریشانی شب های دراز و غم دل ....................... همه در سایه ی گیسوی نگار آخر شد

در کدام بیت آرایه ی(( ایهام )) یا ((ایهام تناسب))  وجود ندارد ؟

نهان گشت آیین فرزانگان ............................... پراکنده شد نام دیوانگان
همی برخروشید و فریاد خواند .......................... جهان را سراسر سوی داد خواند
ز دیوارها خشت و از بام سنگ ........................... به کوی اندرون تیغ و تیر خدنگ
از آن چرم کاهنگران پشت پای ........................... بپوشند هنگام زخم درای

در همه ی ابیات به جز بیت ........... آرایه ی (( ایهام )) وجود دارد ؟

ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش ............................ بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش
کمند صید بهرامی بیفکن جام جم بردار............................ که من پیمودم این صحرا نه بهرام است و نه گورش
عشق بازی و جوانی و شراب لعل فام .............................. مجلس انس و حریف و همدم و شرب مدام
اورنگ کو؟ گل چهره کو؟ نقش وفا و مهر کو؟ ...................... حالی من اندر عاشقی داد تمامی می زنم

در همه ی ابیات به جز بیت ........... آرایه ی (( ایهام )) وجود دارد ؟

به بوی نافه ای کافر کآخر صبا زان طرّه بگشاید....................... ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها
ساقی ار باده از این دست به جام اندازد............................. عارفان را همه در شرب مدام اندازد
چشمت به غمزه خانه ی مردم خراب کرد .............................. مخموریت مباد که خوش مست می روی
با صبا در چمن لاله سحر می گفتم ..................................... که شهیدان که اند این همه خونین کفنان؟

در کدام گزینه آرایه ی (( ایهام )) به کار نرفته است ؟

به چه کار آیدت ز گل طبقی ............................. از گلستان من ببر ورقی
کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رود ................. عاشق مسکین چرا چندین تجمّل بایدش
هر کو نکاشت مهر و ز خوبی گلی نچید .................... در رهگذار باد نگهبان لاله بود
مدامم مست میدارد نسیم جعد گیسویت ................. خرابم می کند هر دم فریب چشم جادویت

در کدام بیت (( ایهام )) وجود دارد ؟

موی سپید را فلکم رایگان نداد ............................ این رشته را به نقد جوانی خریده ام
من جلوه ی شباب ندیدم به عمر خویش .................. از دیگران حدیث جوانی شنیده ام
چون خاک در هوای تو از خاک فتاده ام ..................... چون اشک در قفای تو با سر دویده ام
ای سرو پای بسته به آزادگی مناز ............................ آزاده من که از همه عالم بریده ام

در کدام گزینه از (( ایهام )) استفاده نشده است ؟

شعر سپید من رو سیاه ماند ............................ که در فضای تو ، به بی وزنی افتاد
چگونه این چنین که بلند بر زبر ماسوا ایستاده ای ................ در بازار تنگ کوفه جای می گیری
موی سپید را فلکم رایگان نداد ......................... این رشته را به نقد جوانی خریده ام
چون خاک در هوای تو از پا فتاده ام ................... چون اشک در قفای تو با سر دویده ام

در همه ی ابیات به جز بیت ........... آرایه ی (( ایهام تناسب )) به کار رفته است ؟

یار بیگانه نگیرد هر که دارد یار خویش ............................ ای که دوستی چرب داری پیشتر دیوار خویش
توبه را تلخ می کند در حلق ......................................... یار شیرین زبان شورانگیز
سرو قدش از دیده ی من دور چرا شد .............................. چون جای سهی سرو روان آب روان است
ای که از کلک هنر نقش دل انگیز خدایی ............................. حیف باشد مه من ، کاین همه از مهر جدایی

در کدام بیت آرایه ی (( ایهام تناسب )) به کار رفته است ؟

روی و چشمی دارم اندر مهر او ..................................... کاین گهر می ریزد ، آن زر می زند
بیابانی آمدش ناگاه پیش ......................................... ز تابیدن مهر پهناش بیش
چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب ............................... مهرم به جان رسید و به عیوق بر شدم
بی مهر رخت روز مرا نور نمانده است .............................. وز عمر مرا جز شب دیجور نمانده است
تمرینات ایهام - سوال 1 از 0
تمرینات ایهام - سوال 1 از 0