به این ویدئو امتیاز دهید:     شما در حال مشاهده نسخه پیش نمایش این فیلم آموزشی هستید. برای مشاهده نسخه کامل آن را خریداری کنید. خرید نسخه کامل
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تعداد افراد امتیاز دهنده: 3 | امتیاز: 3/67 از 5
تمرینات سجع - سوال 1 از 3
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 8 بار از 10 تلاش
درجه سختی: آسان
این سوال مرتبط است با:

توضیح:

در تست های سجع دقت کنید که عبارت بیش از یک جمله باشد ، همینطور به فعل هایی که از انتهای جملات به قرینه حذف شده اند خوب توجه کنید!
طراح: نوع تست: تالیفی

در کدام گزینه آرایه سجع به کار نرفته است ؟

خبری که دانی دلی بیازارد ، خاموش باش تا دیگری بیاراید
هر که را زر در ترازوست ، زور در بازوست
هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده
دست انابت به امید اجابت به درگاه حق بردارد

در کدام گزینه آرایه سجع به کار رفته است ؟

ناخوش آوازی به بانگ بلند قرآن همی خواند، صاحب دلی بر او گذشت گفت : تو را مشاهره چند است گفت هیچ
شگفتا به خدا که هماهنگی این مردم در باطل خویش و پراکندگی شما در حق خود دل را می میراند و اندوه را تازه می گرداند
یاد دارم در ایام پیشین که من و دوستی چون دو بادام مغز در پوستی صحبت داشتیم ناگاه اتفاق مغیب افتاد
بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد پسر را گفت : نباید که این سخن با کس در میان نهی ، گفت : ای پدر فرمان تو راست .

در همه گزینه ها به جز گزینه ی .......... آرایه سجع مشهود است ؟

من شبان و روزان، آشکارا و نهان، شما را به رزم مردم تیره روان خواندم
جهاد، زره استوار الهی است که آسیب نبیند و سپر محکم اوست که تیر در آن ننشیند
خدایتان بمیراناد که دلم از دست شما پرخون است و سینه ام مالامال خشم شما مردم دون
غارتگران، پشتواره ها از مال مردم بسته ، نه کشته ای بر جای نهاده و نه خسته، به شهر خود بازگشته اند
تمرینات سجع - سوال 1 از 0
تمرینات سجع - سوال 1 از 0