کاربر گرامی: فیلم آموزشی این بخش در حال ساخته شدن است و کماکان امکان مشاهده و یا دانلود وجود ندارد. شما میتوانید از طریق دکمه هنگام بارگذاری مرا مطلع کن بعد از بارگذاری مطلع شوید
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
به این ویدئو امتیاز دهید:     فیلم آموزشی این بخش در حال آماده سازی است و کماکان امکان مشاهده و دانلود وجود ندارد. هنگام بارگذاری مرا مطلع کن
لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب وارد شوید.
تمرینات دستگاه گردش خون باز در جانوران - سوال 1 از 7
دفعات حل این تست: برای نمایش این قسمت ابتدا باید وارد سایت شوید
میزان پاسخ گویی دیگران: 27 بار از 30 تلاش
درجه سختی: متوسط
این سوال مرتبط است با: گردش خون باز,ملخ

توضیح:

طراح: علیرضا سیاحینوع تست: سنجش

در دستگاه گردش خون ملخ .........  

 

1) از راه منافذ دریچه‌دار خون به قلب وارد می‌شود.
2) حرکت ماهیچه‌های بدن خون را به سمت بخش‌های جلویی بدن می‌فرستد.
3) با انقباض قلب خون از راه منافذ دریچه‌دار ، از قلب خارج می‌شود.
4) مواد غذایی با واسطه ی مویرگ‌ها، بین خون و سلول‌ها مبادله می‌شوند.

چند مورد در ارتباط با دستگاه گردش خون ملخ، درست است؟(خارج۹۲)

الف) خون غنی از گازهای تنفسی، توسط چند منفذ به قلب وارد می‌شود.

ب) خون از طریق منافذ دریچه‌دار قلب، در اختیار سلول‌ها قرار می‌گیرد.

ج) بخش‌های حجیم‌شده‌ای از رگ پشتی، خون را به نواحی جلویی بدن می‌راند.

د) یک رگ شکمی، خون را به نواحیِ عقبیِ بدن هدایت می‌کند.

۱)۱
۲)۲
۴)۳
۴)۴

عروس دریایی............. خرچنگ‌ دراز دارای .............می باشد.

1) برخلاف-هومئوستازی
2)همانند-بدن یک لایه
3) برخلاف - سلول‌های مژکدار
4) همانند - خون

کدام گزینه صحیح است ؟

1) از قلب خرچنگ دراز فقط 3 سرخرگ دارای خون روشن خارج می‌شود.
2) برخی از سلول‌های بدن ملخ، مواد غذایی را به طور مستقیم از خون می‌گیرند.
3) حرکت ماهیچه‌های بدن ملخ، خون را به سمت صفحات آرواره مانند می فرستد.
4)در ملخ‌ها همانند خرچنگ دراز ، مانعی برای خروج خون از منافذ غیر از رگ های متصل به قلب وجود دارد.

 در خرچنگ دراز قلب دارای خون روشن است، همچنین در این جانور ....

1) ماده دفعی مشابه ماده دفعی جانوری است که هنگام دیدن نور از آن می‌گریزد.
2) خون روشن از طریق منافذ دریچه‌دار وارد چند سرخرگ می‌شود.
3) اسکلتی همانند جانوران دارای مننژ دارد.
4) خون روشن از قلب توسط رگ‌ها فقط به سمت جلو و عقب بدن رفته و سپس از رگ‌ها خارج می‌شود.

در ملخ، .... 

1) خون روشن هنگام استراحت قلب از طریق چند منفذ دریچه‌دار به قلب باز می‌گردد.
2) همه‌ي خون وارد شده به قلب از طریق منافذ دریچه‌دار به آن وارد نمی‌شود.
3) همه‌ی رگ‌های متصل به قلب فقط محل خروج خون هستند.
4) هنگام انقباض قلب ، خون به منافذ بدون دریچه وارد و در رگ‌های بسته جریان می‌یابد.

از قلب خرچنگ دراز ............. خارج می شود.

1) بیش از دو سرخرگ دارای خون تیره
2) فقط یک سرخرگ دارای خون تیره
3) بیش از دو سرخ رگ دارای خون روشن
4) فقط یک سرخرگ دارای خون روشن
تمرینات دستگاه گردش خون باز در جانوران - سوال 1 از 0
تمرینات دستگاه گردش خون باز در جانوران - سوال 1 از 0