شرایط اخذ بیمه بیکاری !

شرایط احراز بیمه بیکاری

 

  • بیمه شده دارای حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی باشد

( به استثناء مشمولین تبصره2 ماده 2 قانون بیمه بیکاری)

  • بیمه شده حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ بیکاری، مراتب را به واحد تعاون، رفاه و کار اجتماعی اعلام نماید. مراجعه پس از 30 روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت  حل اختلاف اداره کار تا 3 ماه امکانپذیر است.

حق بیمه بیکاری به میزان 3 درصد مزد بیمه شده می باشد که کلا توسط کارفرما تامین و پرداخت خواهد شد.

بیمه بیکاری

موارد قطع بیمه بیکاری :

- زمانیکه بیمه شده مجددا اشتغال به کار یابد.

-  بنا به اعلام واحد کار و امور اجتماعی محل و یا نهضت سواد آموزی یا سایر واحد های ذیر ربط از طریق وزارت کار و امور اجتماعی، بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره های کارآموزی خود داری نماید.

- بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی جهت اشتغال مجدد خود داری نماید.

- بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقرری بیمه بیکاری حایز شرایط استفاده از مستمری باز نشستگی و یا از کار افتادگی کل شود.

مدت پرداخت بیمه بیکاری :

  • جمع مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری  برای مجردین 36 ماه برای متأهلین یا متکفلین حداکثر 50 ماه بر اساس سابقه کل پرداخت حق بیمه به شرح جدول ذیل می باشد ...
  •  برای مشاوره تخصصی در زمینه بیمه بیکاری و امور فنی بیمه شده گان اپلیکیشن تامینو رو نصب کنید !

 

 

 

آخرین نوشته‌ها

همین حالا شروع کنید

اپلیکیشن تامینو را نصب کنید و از امکانات آن لذت ببرید